Bāriņtiesa

 

 

Bāriņtiesas juridiskā adrese – Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr. 67911192, 26319274
E-pasts: barintiesa@stopini.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga Branta-Čepule, tālr. 67911192, 26319274

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Aija Mikučane, tālr. 67911192

Bāriņtiesas lietvedības sekretāre, Ludmila Deļikatnaja, tālr. 67304721, e-pasts: barintiesa@stopini.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 19:00
Ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 18:00

Bāriņtiesas apliecinājumu funkciju izpildītājas pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 19:00
Ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 18:00

Bāriņtiesas apliecinājumu izpildītāja Zenta Kazule
Tālr. 67911305

Bāriņtiesas sastāvā ir Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece un bāriņtiesas locekļi, kuri tiek ievēlēti uz pieciem gadiem.

Bāriņtiesas locekļi – Vēsma Strautmane, Ira Runce

 

Bāriņtiesas Nolikums.

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku ētikas kodekss 

Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro; 
2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro; 
3) par testamenta sastādīšanu vai atsauk¬šanu — 18,50 euro; 
4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro; 
5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro; 
6) par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro; 
7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro; 
8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi); 
9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi); 
10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,,43 euro (par katru lappusi); 
11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro; 
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro; 
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro; 
14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro; 
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79.panta pirmo daļu Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā.

Atvieglojumi bāriņtiesas valsts nodevām tiek piemēroti saskaņā ar 2013. gada 27. novembra saistošajiem noteikumiem nr. 14/13 „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Stopiņu novadā”.

 

Atpakaļ