Pašvaldības iestādes

 

BŪVVALDE

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

SOCIĀLAIS DIENESTS

BĀRIŅTIESA
 

Pašvaldība

Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam
SAIST_NOT_2015-3_Budzets 2015.gadam.pdf

Par Stopiņu novada simboliku
SAIST_NOT_2013-7.pdf

Stopiņu novada domes saistošo noteikumu grozījumi sakarā ar pāreju uz eiro
Saist_not_2013-18.pdf

Par Stopiņu novada pašvaldības saistošu noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu
SAIST_NOT_2015-27_Par_pasv_saist_noteikumu_publicesanas_vietu.pdf

Par Stopiņu novada budžetu 2016.gadam
2-16_Stopinu_novada_Budzets_2016.pdf

Par apbalvojuma "Stopiņu novada Goda Pilsonis" piešķiršanu
24-15_Par_apbalvojuma_Stopinu_novada_Goda_Pilsonis_Pieskirsanu.pdf

Par Stopiņu novada budžetu 2017.gadam
SAIST_NOT_NR_6-17_budzets2017.pdf

Stopiņu novada pašvaldības nolikums. Konsolidēts.
KONSOL_SAIST_NOT_12_17_Pasvaldibas_nolikums_ar_240719_grozijumu.pdf

Par Stopiņu novada budžetu 2018. gadam (ar grozījumiem)
SND_SAIST_NOT_2_18_PASVALDIBAS_BUDZETS_ar_grozijumiem_2.pdf

Par Stopiņu novada domes 2009.gada 2.decembra saistošo noteikumu Nr.25/09 atzīšanu par spēku zaudējušiem
SAIST_NOT_7_18.pdf

Par Stopiņu novada budžetu 2019. gadam. Konsolidēts.
KONSOLIDETS_SAIST_NOT_2_19_Par_Stopinu_novada_budzetu_2019_gadam_uz092019.pdf

Atpakaļ