Navigācija

Pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšana

 

Pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšana

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 9. pantu, ikvienam ir tiesības iepazīties ar palīdzības reģistrā šādām iekļautajām ziņām – datums, kad reģistrēts iesniegums par palīdzības saņemšanu, personas kārtas numurs palīdzības reģistrā.

1.reģistrs – Pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšana. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. pantā noteiktajām personām (Pirmām kārtām nodrošināmas personas)

1.reģistrs – Pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšana Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantā noteiktajām personām (Vispārējā kārtībā nodrošināmas personas)

3.reģistrs – Palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu

 

 

Atpakaļ