Saistošo noteikumu grozījumi

 

 

Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 25. februāra Saistošajos noteikumos Nr. 04/09 „Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā”, 26.06.2019.., nr.12/19.

Grozījumi Stopiņu novada domes 2016.gada 17.augusta  saistošajos noteikumos Nr.10/16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Stopiņu novadā”, 15.05.2019.., Nr.9/19

Grozījumi Stopiņu novada domes 2019.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2/19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam”, 26.06.2019., nr.15-19

Grozījumi Stopiņu novada domes 2019.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2/19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam”, 24.07.2019., nr.16-19

Grozījumi Stopiņu novada domes 2019.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2/19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam”, 15.05.2019., nr.14-19

Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12/17 “Stopiņu novada pašvaldības nolikums”, 24.07.2019.., nr.13-19

Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12/17 “Stopiņu novada pašvaldības nolikums”, 29.05.2019., nr.11-19

Grozījumi Stopiņu novada domes 2005.gada 12.oktobra  saistošajos noteikumos Nr.13 “STOPIŅU NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI”, 24.04.2019., nr.7-19

Saistošie noteikumi Nr. 8/19 "Grozījumi Stopiņu novada domes 2019.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2/19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam”, 24.04.2019., nr.8-19

Saistošie noteikumi nr.16/18, "Grozījumi Stopiņu novada domes 2018.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/18 “Par Stopiņu novada budžetu 2018.gadam”, 31.10.2018., nr.16-18

Saistošie noteikumi nr.15/18, "Grozījumi Stopiņu novada domes 2018.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/18 “Par Stopiņu novada budžetu 2018.gadam”, 05.09.2018., nr.15-18

Grozījumi Stopiņu novada domes 2016.gada 14.decembra  saistošajos noteikumos Nr.17/16 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā”, 03.10.2018., 13-18

Grozījumi Stopiņu novada domes 2016. gada 14. decembra saistošajos noteikumos Nr.16/16 ''Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Stopiņu novadā'', 27.06.2018., nr.10-18

Grozījumi Stopiņu novada domes 2018. gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/18 “Par Stopiņu novada budžetu 2018.gadam” , 11.07.2018., nr.11-18

Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.15/17 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Stopiņu novadā”, 13.06.2018., nr.9-18

Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12/17 “Stopiņu novada pašvaldības nolikums”, 11.04.2018., nr.4-18

“Grozījumi 2014.gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11/14 „Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance” sniegtie pakalpojumi”, 28.02.2018., nr.3-18

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/17 “Par Stopiņu novada budžetu 2017. gadam”, 11.01.2018., nr.1-18

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12/16 par grozījumiem “Saistošajos noteikumos Nr.2/16 “Par Stopiņu novada budžetu 2016. gadam” pielikums Nr.1 “Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2015. gadam” , 26.10.2016., nr.12-16

Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”, 30.09.2015., nr.20-15

Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”, 29.08.2015., nr.16-15

Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”, 08.07.2015., nr,15-15

Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”, 27.05.2015., nr,13-15

Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”, 11.03.2015., nr.8-15

 

 

Atpakaļ