Kontakti

 

No 2021. gada 8.aprīļa Stopiņu novada domē apmeklētāji tiks pieņemti pēc iepriekšēja pierakstaPieteikšanās pa tālruni 66954851 vai 67910518. 

Stopiņu novada domes KASE apmeklētājiem būs atvērta pirmdienās no plkst.10:00-13:00/14:00-18:30 un ceturtdienās no plkst.9:00-13:00 / 14:00-17:30.

Valsts un pašvaldības vienotais KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS pieņems apmeklētājus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta vai rindas kārtībāPieteikšanās pa tālruni: 66954851.

Pakalpojumu saņemšanai aicinām izmantot attālināti pieejamos pašvaldības pakalpojumus un pakalpojumus portālā www.latvija.lv

Apmeklējot Stopiņu novada domi, aicinām izmantot sejas maskas un ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

* * *

TĀLRUNIS INFORMĀCIJAI: 66954851

DARBA LAIKS:
Pirmdiena      9:15-13:00  /  13:45-19:00
Otrdiena         8:30-13:00  /  13:45-17:00        
Trešdiena       8:30-13:00  /  13:45-17:00        
Ceturtdiena    8:30-13:00  /  13:45-18:00        
Piektdiena      8:30-13:00  /  13:45-16:00

STOPIŅU NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS:
Pirmdienās plkst. 11:00-13:00 / 14:00-19:00;
Ceturtdienās - pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67910518.

STOPIŅU NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIEKA APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS:
Pirmdienās plkst. 11:00-13:00 / 14:00-19:00;
Ceturtdienās plkst. 9:00-13:00 / 14:00-18:00.

REKVIZĪTI                                                                                                                     
Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālrunis: 67910518; e-pasts: novada.dome@stopini.lv               
Reģistrācijas numurs: LV90000067986.                                                                      

Banka: AS "SEB banka", kods (SWIFT): UNLALV2X,
Konta nr. (IBAN): LV79UNLA0033300130908

Banka: Swedbanka  AS, kods (SWIFT): HABALV22
Konta nr. (IBAN): LV91HABA0551024208997 

Banka: Luminor AS, kods (SWIFT): RIKOLV2X
Konta nr. (IBAN): LV76RIKO0002013196683 

Tīmeklis: www.stopini.lv
Facebook: https://www.facebook.com/stopinunovadapasvaldiba/
Twitter:  @Stopini_Latvia
Instagram: https://www.instagram.com/stopinu_novads/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCG3LP0lZXHRL0n2LakUsfVA

Nosaukums

 Tālrunis

 E-pasts

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

66954851 stopini[at]pakalpojumucentri.lv
 
Nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts

DOMES VADĪBA

 Domes priekšsēdētāja

 Pieņemšanas laiks

 Vita Paulāne

 67910650
 26455773

 vita.paulane[at]stopini.lv

 Domes priekšsēdētājas vietnieks

 Ainārs Vaičulens

 67910771
 28711252

 ainars.vaiculens[at]stopini.lv

 Izpilddirektors

 Maksims Griščenko

 67910095
 26131434

 maksims.griscenko[at]stopini.lv

 Administrācijas vadītāja  Gunta Ozola  67910518  gunta.ozola[at]stopini.lv

DOMES STRUKTŪRVIENĪBAS

 Kanceleja

 Lietvedības sekretāre

 Ilze Imaka

 67910518

 novada.dome[at]stopini.lv

 Lietvedības sekretāre  Jūlija Vestfāle  66954851  julija.vestfale[at]stopini.lv
 Lietvedības sekretāre  Ingrīda Apsīte    ingrida.apsite@stopini.lv

 Juridiskā daļa

 Juridiskās daļas vadītāja

 Dace Leitāne

 25180581

 dace[at]stopini.lv

 Juriste  Aija Sventecka  25646611  aija.sventecka[at]stopini.lv

 Juriste

 Līga Emule-Konone

 

 liga.emule-konone[at]stopini.lv

 Jurists  Gatis Ābele    gatis.abele[at]stopini.lv
 Juriste  Līva Diure    
 Juriste  Diāna Poriete    
Administratīvā komisija
 Administratīvās komisijas priekšsēdētāja  Dace Leitāne  25180581  dace[at]stopini.lv
 Administratīvās komisijas sekretāre  Sintija Pužule    administrativa.komisija[at]stopini.lv

 Dzimtsarakstu nodaļa, Dzīvesvietas deklarēšana, Arhīva vadītāja
(adrese: Institūta iela 3, Ulbroka)

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 Sandra Graudiņa

67910564,
27757381

 dzimtsaraksti[at]stopini.lv

Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļa

Nodaļas vadītāja

Ināra Saliņa

67910063

 gramatvediba[at]stopini.lv

Nodaļas vadītājas vietniece

Baiba Šulte

67910063

 baiba.sulte[at]stopini.lv

Grāmatvede

Natālija Pumpure

 

 

Grāmatvede

Irina Progļada

67910063

 irina.proglada[at]stopini.lv

Grāmatvede Ināra Saliniece 67910063  inara.saliniece[at]stopini.lv
Grāmatvede Ieva Avotiņa 67910063  ieva.avotina[at]stopini.lv
Grāmatvede Īrisa Hūne 67910063  irisa.hune[at]stopini.lv

Kasiere-grāmatvede

Gunta Kalberga

67910780

 gunta.kalberga[at]stopini.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa administrators
(adrese: Institūta iela 1a, Ulbrokas, dienas centra "Ulbroka" ēkā, 2.stāvā, ieeja no iekšpagalma)

Rolands Linejs

66950199

 rolands.linejs[at]stopini.lv

Finansiste
​(adrese: Institūta iela 1a, Ulbrokas, dienas centra "Ulbroka" ēkā, 2.stāvā, ieeja no iekšpagalma)
Aiga Katkeviča 66950198  aiga.katkevica[at]stopini.lv

Personāldaļa

Personāla speciāliste

Gunta Ozola

67910518

 novada.dome[at]stopini.lv

Speciālisti

Projektu vadītāja
(adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, 2.stāvs)

Ilze Kļaviņa

27757387

 ilze.klavina[at]stopini.lv

Projektu vadītāja
(adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, 2.stāvs)
Ingrīda Birzniece-Ezera    

Attīstības un plānošanas speciāliste

Linda Čakše

27757382

 planotajs[at]stopini.lv

Teritorijas plānotāja Andra Valaine 67910546  andra.valaine[at]stopini.lv
Ainavu arhitekts Sandra Sarkanbārde 66104001

 sandra.sarkanbarde[at]stopini.lv

Izglītības darba speciāliste Vija Tomiņa
Darba laiks: pirmdiena, trešdiena, ceturtdiena
66104000  vija.tomina[at]stopini.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Inese Skrastiņa

27854570

 inese.skrastina[at]stopini.lv

Atbildīgā par pašvaldības izdevumu "Tēvzemīte" Anna Imbrate-Siliņa    tevzemite[at]stopini.lv

Jaunatnes lietu speciāliste

Egija Kļaviņa

22722042

 jauniesi[at]stopini.lv

Darba un civilās aizsardzības speciālists

Jānis Miķelsons

26179683

 civila.aizsardziba[at]stopini.lv

Datorsistēmu un datortīklu administrators

Helmuts Vucēns

26171321

 itatbalsts[at]stopini.lv

Datu aizsardzības speciāliste Laila Kundziņa 66103430  laila[at]stopini.lv

Pašvaldības iestādes

Nosaukums

Kontaktinformācija

Adrese

Būvvalde

Būvvaldes vadītāja

Laila Kundziņa, tār. 66103430, mob. 20170877, e-pasts: laila[at]stopini.lv; buvvalde[at]stopini.lv

Informācija par būvvaldi   

Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

 

 

 

 

 

 

Arhitekte

Žanete Mārtuža, tālr. 66103431, mob., 23662128, e-pasts: zanete[at]stopini.lv

Arhitekte Inese Pivare, tālr. 66103433, e-pasts: buvvalde[at]stopini.lv

Būvinspektors

Guntars Vērdiņš, tālr. 67910506, e-pasts: guntars.verdins[at]stopini.lv

Būvinspektors

Andris Bite, tālr. 66103432, e-pasts: andris.bite[at]stopini.lv

Zemes ierīkotāja

Nora Puķīte-Babāne, tālr. 20170876, e-pasts: nora.pukite[at]stopini.lv

Vides aizsardzības speciālists Jānis Šlūke, tālr.mob. 23304125 e-pasts: janis.sluke[at]stopini.lv

Lietvede

Iveta Reinholde, tālr. 67911328, e-pasts: iveta.reinholde[at]stopini.lv

Radošās attīstības centri (RAC)

RAC "Ulbroka"

Vadītāja Anda Višķere, tālr.28373398, e-pasts: rac.ulbroka[at]stopini.lv

RAC "Ulbroka" lapa   

 Institūta ielā 3, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

RAC "Saurieši"

Vadītāja Aija Šibajeva, tālr.67956786, e-pasts: rac.sauriesi[at]stopini.lv

RAC "Saurieši" lapa    

Burtnieku iela 7-1A, Saurieši, Stopiņu novads, LV-2118

RAC "Upeslejas"

Vadītāja Sandra Briška, tālr.67956939, e-pasts: rac.upeslejas[at]stopini.lv

RAC "Upeslejas" lapa   

Zahārija Stopija iela 10, Stopiņu novads, LV-2118

RAC "Cekule"

Vadītāja Olga Osipova, tālr.28317417, e-pasts: rac.cekule[at]stopini.lv

RAC "Cekule" lapa   

Cekules iela 8, Cekule, Stopiņu novads, LV-2118

RAC "Līči"

Vadītāja Zanda Pelše, tālr.25125231, e-pasts: rac.lici[at]stopini.lv

RAC "Līči" lapa  

"Līči", Līči, Stopiņu novads, LV-2118

Pašvaldības policija

Dežūrdaļa

Tālrunis: 67910901
E-pasts: policija[at]stopini.lv

Par pašvaldības policiju  

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Inga Branta-Čepule, tālr: 26319274; e-pasts: inga.branta[at]stopini.lv

Informācija par bāriņtiesu  

Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece  Aija Mikučane, tālr. 26475705, e-pasts: aija.mikucane[at]stopini.lv

Bāriņtiesas locekle, bāriņtiesas apliecinājumi

Evita Rozenfelde, tālr. 20279921, e-pasts: evita.rozenfelde[at]stopini.lv

Bāriņtiesas locekle Ira Runce, e-pasts: ira.runce[at]stopini.lv
Bāriņtiesas lietvedības sekretāre Ludmila Deļikatnaja, tālr. 67911305, e-pasts: barintiesa[at]stopini.lv

Sociālais dienests

Vadītāja p.i.

Ruta Leišavniece, tālr.mob.26482289, e-pasts: ruta.leisavniece[at]stopini.lv

Informācija par Sociālo dienestu, pakalpojumiem  

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Stopiņu novada pašvaldības kontaktpersona nepieciešamās palīdzības saņemšanai un konsultāciju sniegšanai bēglim un personai ar alternatīvo statusu Ilma Lāčgalve, tālr.67910792, mob.26644134, e-pasts: socialais.dienests[at]stopini.lv  
Sociālais darbinieks Ilma Lāčgalve, tālr.67910792, mob.26644134, e-pasts: socialais.dienests[at]stopini.lv  

Sociālais darbinieks

Daina Lūse, tālr.67910792, e-pasts: daina.luse[at]stopini.lv

 

Sociālais darbinieks

Vēsma Streļča, tālr.67910792, e-pasts: vesma.strelca[at]stopini.lv

 

Sociālais darbinieks Zlata Hristenko, tālr. 67910792  

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Alīna Aleksandrova, tālr.67910792, e-pasts: alina[at]stopini.lv

 

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Ināra Šešera

 

Kultūras centrs "ULBROKAS PĒRLE"

Vadītāja

Vita Pinne, tālr.67910502, e-pasts: vita.pinne[at]stopini.lv; e-pasts: kulturascentrs[at]stopini.lv

Kultūras centra "Ulbrokas pērle" mājaslapa

Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Mākslinieciskā vadītāja

Inta Kalniņa, tālr.: 28642344, e-pasts: kulturaulbroka[at]inbox.lv

Kultūras pasākumi

Vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā Edgars Circens, e-pasts: edgars.circens[at]stopini.lv

Tautas lietišķās mākslas studija “Ulbroka”

Vadītāja

Ārija Vītoliņa, tālr. tālr.29498813

Institūta iela 22, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

Ulbrokas sporta komplekss, Stopiņu peldbaseins

Direktors

Edijs Bērziņš, tālr.67910220, 26740211, e-pasts: sporta.komplekss[at]stopini.lv

 Par Ulbrokas sporta kompleksu

Ulbrokas vidusskola, "Vālodzes", Stopiņu novads, LV-2130

Sporta organizatore Liene Glaudāne, tālr. 22455117, e-pasts: liene.glaudane[at]gmail.com  

Ulbrokas bibliotēka

Vadītāja

Daiga Brigmane

Tālr./fakss 67910503, e-pasts: biblioteka[at]stopini.lv

Par Ulbrokas bibliotēku

Institūta iela 3, Ulbroka,  Stopiņu novads, LV -2130

Sauriešu bibliotēka

Vadītāja

Jeļena Staltmane

Tālr.25638225, e-pasts: sauriesu.biblioteka[at]stopini.lv

Par Sauriešu bibliotēku

Līdumnieku iela 1-54, Saurieši, Stopiņu novads, LV – 2118

Pašvaldības izglītības iestādes

Ulbrokas vidusskola

Lietvedība: tālr.67910372, e-pasts: ulbrokas.skola[at]u-vsk.lv

www.ulbrokas-vsk.lv

Vālodzes, Stopiņu novads, LV-2130

Stopiņu pamatskola

Tālr. pamatskolā: 67956645
Tālr. pirmskolas izglītības iestādē: 67956817
Fakss: 67956645, e-pasts: stopsk[at]stopsk.lv

Līdumnieku iela 10, Saurieši, Stopiņu novads, p/n Cekule, LV-2118

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola

Tālr.: 67910948, mob.tālr.25125232, e-pasts: muzikas.skola[at]stopini.lv

www.umms.lv

Institūta ielā 1B, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Upesleju sākumskola

Tālr. 67956088, fakss: 67956088, e-pasts: skola[at]upeslejuskola.lv

www.upeslejuskola.lv

Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu novads, LV-2118

Gaismas pamatskola

Tālr./fakss: 67703825
Skolotāju istaba: 67703826
Internāts: 67703286

E-pasts: gaismask[at]latnet.lv, info[at]gaismasskola.lv

www.gaismasskola.lv

Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121

PII "Pienenīte"

Tālr. 67910983; e-pasts: lietvediba[at]ulbroka-pienenite.lv

www.ulbroka-pienenite.lv 

Institūta iela 34a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Pašvaldības aģentūras

Nosaukums

Kontaktinformācija

Adrese

Pašvaldības aģentūra "Saimnieks"

Tālrunis: 67387221, fakss: 67387220, e-pasta adrese: sekretare[at]saimniekspa.lv

Plašāka informācija

Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Pašvaldības aģentūra "Stopiņu ambulance" Tālruņi reģistratūrā 67910796, mob.tālr.29182238, e-pasts: stopinu.ambulance[at]apollo.lv

Plašāka informācija.

Institūta iela 20, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Pašvaldības aģentūras "Stopiņu ambulance" Upesleju doktorāts

Tālrunis 27844094

Plašāka informācija.

Upeslejas 11, Upeslejas, Stopiņu novads, LV-2118 
 

 

Ulbrokas Meža kapi

Nosaukums

Kontaktinformācija

Adrese

Ulbrokas Meža kapi

Kapu pārzine Silvija Mazure, tālrunis 67387228, mob.26322587

Dokumentu iesniegšana un noformēšana apbedīšanai Stopiņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, tālr. 66954851, 67388608, e-pasts: novada.dome[at]stopini.lv

"Ulbrokas kapi", Stopiņu novads, LV-2130

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

 

Atpakaļ