Komitejas un komisijas

 

Pamatojoties uz Stopiņu novada pašvaldības nolikumu ir izveidotas šādas pastāvīgās komitejas:

Finanšu komiteja
Norises laiks: ceturtdienās plkst.17:00 (vienu nedēļu pirms kārtējās Domes sēdes)

Komitejas nolikums.

Komitejas sastāvs:

Vita Paulāne
Ainārs Vaičulens
Atis Senkāns
Jānis Leimans
Sergejs Masļakovs
Viktors Jakovļevs
Aldis Grunde
Guntis Kampe
Normunds Balabka


Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komiteja
Norises laiks: trešdienās plkst.16:00 (vienu nedēļu pirms kārtējās Domes sēdes)

Komitejas nolikums.

Komitejas sastāvs:
Ritvars Ziedonis, komitejas priekšsēdētājs
Iveta Vīksne, komitejas priekšsēdētāja vietniece
Larisa Šefere
Lelde Sturme
Sergejs Galajevs
Daiga Brigmane
Ainārs Vaičulens


Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja   
Norises laiks: otrdienās plkst.15:00 (vienu nedēļu pirms kārtējās Domes sēdes)

Komitejas nolikums.

Komitejas sastāvs:
Daiga Brigmane, komitejas priekšsēdētāja
Lelde Sturme, komitejas priekšsēdētājas vietniece
Normunds Balabka
Sergejs Galajevs
Vita Paulāne
Larisa Šefere
Ritvars Ziedonis


Attīstības komiteja 
Norises laiks: otrdienās plkst.16:00 (vienu nedēļu pirms kārtējās Domes sēdes)

Komitejas nolikums.

Komitejas sastāvs:
Viktors Jakovļevs, komitejas priekšsēdētājs
Jānis Leimans, komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Vita Paulāne
Atis Senkāns
Ainārs Vaičulens
Lelde Sturme
Sergejs Masļakovs

 

Zemes un mežu īpašumu komiteja 
Norises laiks: otrdienās plkst.15:30 (vienu nedēļu pirms kārtējās Domes sēdes)

Komitejas nolikums.

Komitejas sastāvs:
Sergejs Masļakovs, komitejas priekšsēdētājs
Atis Senkāns, komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Leimans
Guntis Kampe
Aldis Grunde
Viktors Jakovļevs

 

Pastāvīgās komisijas

Iepirkumu komisija

Norises laiks: pēc pieprasījuma.

Komisijas nolikums.  

Komisijas sastāvs:
Guntis Kampe, priekšsēdētājs
Aija Sventecka, priekšsēdētāja vietniece
Laila Kundziņa, komisijas locekle
Baiba Šulte, komisijas locekle
Guntars Vērdiņš, komisijas loceklis
Aija Sventecka, sekretāre

 

Administratīvā komisija

Norises laiks: ne retāk kā reizi mēnesī.

Komisijas nolikums. 

Komisijas sastāvs:
Dace Leitāne, priekšsēdētāja, tālr. 67910562, tālr.mob. 25180581, e-pasts: dace@stopini.lv
Laila Kundziņa, priekšsēdētājas vietniece
Daina Lūse
Arvils Baumanis
Sintija Pužule, sekretāre, e-pasts: administrativa.komisija@stopini.lv

 

Izsoles komisija

Norises laiks: pēc pieprasījuma.

Komisijas nolikums.

Komisijas sastāvs:
Dace Leitāne, komisijas priekšsēdētāja
Laila Kundziņa, komisijas priekšsēdētājas vietniece
Ainārs Vaičulens
Ināra Saliņa
Linda Čakše

 

Korupcijas novēršanas komisija

Norises laiks: pēc pieprasījuma. 

Komisijas nolikums. 

Komisijas sastāvs:
Dace Leitāne, vadītāja
Laila Kundziņa
Jānis Feldmanis

 

Maksas pakalpojumu aprēķināšanas komisija

Norises laiks: pēc nepieciešamības

Komisijas nolikums 

Komisijas sastāvs:
Maksims Griščenko, priekšsēdētājs
Jānis Leimans, komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Baiba Šulte, komisijas locekle
Sergejs Galajevs, komisijas loceklis

 

Izglītības, valsts budžeta mērķdotāciju, pašvaldības finansējuma sadales kārtības un tarifikācijas saskaņošanas pašvaldības izglītības iestādēm komisija

Norises laiks: pēc nepieciešamības.

Komisijas nolikums.

Komisijas sastāvs:
Izglītības darba speciālisteVija Tomiņa, komiisjas priekšsēdētāja.
Ulbrokas vidusskolas pārstāvis, komisijas loceklis.
Stopiņu pamatskolas pārstāvis, komisijas loceklis.
Upesleju pamatskolas pārstāvis, komisijas loceklis.
Gaismas pamatskolas pārstāvis, komisijas loceklis.
Pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte" pārstāvis, komisijas loceklis.

 

Stopiņu novada Vēlēšanu komisija

Komisijas sastāvs:
Evita Rozenbaha-Kalniņa, priekšsēdētāja
Tatjana Vilciņa, komisijas locekle
Ilma Lāčgalve, komisijas locekle
Aļevtina Balode, komisijas locekle
Jānis Staškevičs, komisijas loceklis
Gatis Blīgzna, komisijas loceklis
Kristīna Anmane, komisijas locekle

 

Lauksaimniecības zemes darījumu komisija

Komisijas nolikums

Komisijas sastāvs:
Linda Čakše, komisijas priekšsēdētāja
Atis Senkāns, komisijas priekšsēdētājas vietnieks
Ainārs Vaičulens, komisijas loceklis
Sergejs Masļakovs, komisijas loceklis
Aldis Grunde, komisijas loceklis
Nora Puķīte-Babāne, komisijas sekretāre

 

Stopiņu novada Medību koordinācijas komisija

Komisijas Nolikums

Komisijas sastāvs:
Ainārs Vaičulens, Jānis Leimans - Stopiņu  novada domes pārstāvji;
Kaspars Bauska - Lauku atbalsta dienesta pārstāvis;
Jānis Ozoliņš – Valsts meža dienesta pārstāvis;
Guntis Vilnītis- biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” pārstāvis;
Kaspars Šuikovskis – Latvijas Mednieku savienības Pierīgas mednieku klubs pārstāvis; 
Komisijas sekretāra pienākumu veicēju nodrošina Stopiņu  novada pašvaldība ar atsevišķu priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu.

 

Satiksmes drošības, ceļu apsaimniekošanas un ceļu pārņemšanas komisija

Komisijas nolikums

Komisijas sastāvs:
Maksims Griščenko, komisijas priekšsēdētājs
Atis Senkāns, komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Baiba Šulte, komisijas locekle
Guntars Vērdiņš, komisijas loceklis
Linda Čakše, komisijas locekle

 

Salaspils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Komisijas nolikums

Komisijas sastāvs:
1. komisijas priekšsēdētājs - Raimonds Čudars (Salaspils novads);
2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus - Vita Paulāne (Stopiņu novads);
komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Valdis Dzērve (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests); (grozījumi 10.10.2019.)
3. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Agris Asups (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests); (grozījumi 10.10.2019.)
4. komisijas loceklis - Raivis Anspaks (Salaspils novads);
5. komisijas loceklis - Ainārs Vaičulens (Stopiņu novads);
6. komisijas loceklis - Silvija Marcinkeviča (Salaspils novads); (grozījumi 29.10.2020.)
7. komisijas loceklis - Maksims Griščenko (Stopiņu novads);
8. komisijas loceklis - Vita Gorska (Salaspils novads); (grozījumi 26.09.2019.)
9. komisijas loceklis - Jānis Miķelsons (Stopiņu novads);
10. komisijas loceklis - Dzintars Strožs (Salaspils novads);
11. komisijas loceklis - Ainārs Bērcis (Stopiņu novads);
12. komisijas loceklis - Gunta Gumbina (Salaspils novads);
13. komisijas loceklis - Ilma Lāčgalve (Stopiņu novads);
14. komisijas loceklis - Zigmārs Zeimulis (Salaspils novads);
15. komisijas loceklis - Jānis Kopanāns (Stopiņu novads);
16. komisijas loceklis - Atis Senkāns (Stopiņu novads);
17. komisijas loceklis - Antra Alksne (PSIA “Valgums-S”); (grozījumi 13.02.2020.)
18. komisijas loceklis - Jeļena Aļeiņikova (SIA “Salaspils Siltums”);
19. komisijas loceklis - Jeļena Pettinena (SIA “Salaspils veselības centrs”); (grozījumi 17.01.2019.)
20. komisijas loceklis - Vija Ikauniece (PA “Stopiņu ambulance”);
21. komisijas loceklis - Arnita Barkāne (Valsts vides dienests); (grozījumi 21.03.2019.)
22. komisijas loceklis - Irina Romanova (AS “Latvenergo”);
23. komisijas loceklis - Dainis Ēvele (AS “Sadales tīkls”);
24. komisijas loceklis - Māris Migla (AS “Augstsprieguma tīkls”);
25. komisijas loceklis - Kaspars Auzenbahs (Zemessardze).(grozījumi 09.04.2020)
26. komisijas loceklis - Jānis Ozoliņs (Valsts meža dienesta).(grozījumi 25.02.2021)

Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu novada un Inčukalna novada pašvaldību apvienotā finanšu komisija

Komisijas sastāvs:
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja V.Paulāne
Garkalnes novada domes priekšsēdētājs A.Zīriņš
Ropažu novada domes priekšsēdētājs Z.Blaus
Inčukalna novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko

Komisijas sēžu protokoli pieejami ŠEIT

Atpakaļ