Dzimtsarakstu nodaļa

 

Informējam, ka Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļa no šī gada 9.septembra līdz 13.septembrim BŪS SLĒGTA. Jebkāda veida civilstāvokļa aktu reģistrācijai (jaundzimušo reģistrācija, miršanas fakta reģistrācija) lūdzam vērsties Stopiņu novada domes Juridiskajā daļā (Institūta 1a, Ulbroka) vai tuvākajās Dzimtsarakstu nodaļās:

Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa:
Aglonas iela 4b, LV-1057
Tālrunis: +371 67105268
e-pasts: dzn@riga.lv

Salaspils novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Salaspils, Līvzemes iela 8, LV-2169, 208. kabinets
Tālrunis: +371 67981027
e-pasts:  dzimtsaraksti@salaspils.lv

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojuma sniedzējs, arhīva speciāliste Sandra Graudiņa

Tālr.: 67910564, 27757381
E-pasts: dzimtsaraksti@stopini.lv
Adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Darba laiks:
Pirmdiena       9:15-13:00;    13:45-19:00
Otrdiena         8:30-13:00;    13:45-17:00
Trešdiena       8:30-13:00;    13:45-17:00
Ceturtdiena     8:30-13:00;    13:45-18:00
Piektdiena      8:30-13:00;    13:45-16:00

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
Pirmdiena 11:00-13:00 / 14:00-19:00
Ceturtdiena 9:00-13:00 / 14:00-18:00
Pārējā laikā saskaņot telefoniski pa tālruni 27757381.
 
PAKALPOJUMI
Stopiņu novada dzimtsarakstu nodaļa sniedz šādus pakalpojumus:
Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana
Laulības reģistrēšana
Miršanas reģistrācija
Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana
Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa
Dzīvesvietas deklarēšana
Izziņas izsniegšana par aktuālo deklarēto dzīvesvietu

 
DOKUMENTI
Dzimtsarakstu nodaļas Nolikums
Nolikums par Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem
Noteikumi par svinīgu laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā
 

VEIDLAPAS
Iesnieguma veidlapa par pašvaldības pabalsta piešķiršanu bērna piedzimšanas gadījumā
Informācija jaunajiem vecākiem par pirmsskolas izglītības iespējām Stopiņu novadā
Iesnieguma veidlapa laulības reģistrācijai
Iesnieguma veidlapa par pašvaldības palīdzību apbedīšanai
 

Laulību reģistrācijas zāli, populārākās laulības reģistrācijas vietas ārpus Dzimtsarakstu nodaļas var apskatīt ŠEIT.

 

Atpakaļ