Dzimtsarakstu nodaļa

 

No 6.-10.jūlijam Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja atrodas atvaļinājumā. Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus var saņemt Stopiņu novada domes Juridiskajā daļā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā.

Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumi klātienē netiek nodrošināti. Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojums ir pieejams elektroniski: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts

* * *

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojuma sniedzējs, arhīva speciāliste Sandra Graudiņa

Tālr.: 67910564, 27757381
E-pasts: dzimtsaraksti@stopini.lv
Adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Darba laiks:
Pirmdiena       9:15-13:00;    13:45-19:00
Otrdiena         8:30-13:00;    13:45-17:00
Trešdiena       8:30-13:00;    13:45-17:00
Ceturtdiena     8:30-13:00;    13:45-18:00
Piektdiena      8:30-13:00;    13:45-16:00

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
Pirmdiena 11:00-13:00 / 14:00-19:00
Ceturtdiena 9:00-13:00 / 14:00-18:00
Pārējā laikā saskaņot telefoniski pa tālruni 27757381.
 
PAKALPOJUMI
Stopiņu novada dzimtsarakstu nodaļa sniedz šādus pakalpojumus:

 
DOKUMENTI

VEIDLAPAS


 
Laulību reģistrācijas zāli, populārākās laulības reģistrācijas vietas ārpus Dzimtsarakstu nodaļas var apskatīt ŠEIT.

 

Atpakaļ