Dzimtsarakstu nodaļa

 
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, no 2020.gada 9.novembra līdz 6.decembrim Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi tiks sniegti klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
 
Klātienē dzimtsarakstu nodaļa sniedz pakalpojumus par bērna dzimšanas fakta reģistrāciju; miršanas fakta reģistrāciju; laulības reģistrāciju; vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšanu.
Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus attālināti iespējams izmantot caur portālu www.latvija.lv vai e-pastā: dzimtsraksti@stopini.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).
Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumi klātienē netiek nodrošināti, dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojums  ir pieejams elektroniski portālā www.latvija.lv  
Par pakalpojumu saņemšanu vienoties zvanot: 27757381
Lūgums izmantot zvana pogu. 
 
Vienlaicīgi, lūdzam izvērtēt iespēju konsultācijas un pakalpojumus saņemt attālināti, izmantojot sakaru līdzekļu iespējas.
 
Būsim atbildīgi, saprātīgi un veseli!

* * *

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojuma sniedzējs, arhīva speciāliste Sandra Graudiņa

Tālr.: 67910564, 27757381
E-pasts: dzimtsaraksti@stopini.lv
Adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 (Dzimtsarakstu nodaļa atrodas Stopiņu novada Kultūras centrā)

Darba laiks:
Pirmdiena       9:15-13:00;    13:45-19:00
Otrdiena         8:30-13:00;    13:45-17:00
Trešdiena       8:30-13:00;    13:45-17:00
Ceturtdiena     8:30-13:00;    13:45-18:00
Piektdiena      8:30-13:00;    13:45-16:00

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
Pirmdiena 11:00-13:00 / 14:00-19:00
Ceturtdiena 9:00-13:00 / 14:00-18:00
Pārējā laikā saskaņot telefoniski pa tālruni 27757381.
 
PAKALPOJUMI
Stopiņu novada dzimtsarakstu nodaļa sniedz šādus pakalpojumus:

 
DOKUMENTI

VEIDLAPAS


Stopiņu novada Kultūras centra videorullītishttps://www.youtube.com/watch?v=W5BuvT3249Q

 LAULĪBU REĢISTRĀCIJAS ZĀLE:


 

 

Atpakaļ