Stopiņu novada iedzīvotāju 2012.gada aptaujas rezultāti

 

Lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā, sekmētu sadarbību ar pašvaldību un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā, Stopiņu novada pašvaldība organizēja iedzīvotāju aptauju no 2012.gada 18.oktobra līdz 9.novembrim.

Ar atzīmi "labi" iedzīvotāji ir novērtējuši pašvaldības paveiktos darbus un sniegtos pakalpojumus.

Aptaujas rezultātu apkopojums.

Paldies visiem iedzīvotājiem, kas piedalījās aptaujā!

Stopiņu novada pašvaldība

Atpakaļ