• Sākums
  • /
  • PAŠVALDĪBA
  • /
  • Situācija veselības aprūpes pakalpojumu un ģimenes ārstu pieejamībā Stopiņu novadā ir līdzīga, kā Latvijā kopumā

Situācija veselības aprūpes pakalpojumu un ģimenes ārstu pieejamībā Stopiņu novadā ir līdzīga, kā Latvijā kopumā

 

Stopiņu novada pašvaldība no 2012.gada 18.jūlija līdz 15.augustam veica iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti novadā.

Kopumā tika saņemtas 144 aizpildītas anketas. 78% aptaujas dalībnieku izmanto P/A „Stopiņu ambulance” un „Ī.Vīksnes ģimenes ārsta prakse” piedāvātos veselības aprūpes pakalpojumus.

Ar veselības aprūpes pakalpojumu klāstu Stopiņu novadā ir apmierināti 43% aptaujas dalībnieku, savukārt 35% aptaujas dalībnieku nav apmierināti ar piedāvātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

66% aptaujas dalībnieku izteikuši ierosinājumus, ka Stopiņu novadā esošajās veselības aprūpes iestādēs vēlētos saņemt acu ārsta, LOR, kardiologa, pulmonologa, neirologa, traumatologa un psihologa konsultācijas, tāpat iedzīvotāji atzīmējuši, ka vajadzētu rast iespēju nodot analīzes katru dienu un paplašināt izmeklējumu iespēju loku, piemēram, veikt rentgenizmeklējumus.

Par to, kādā laika periodā iespējams piekļūt pie ģimenes ārsta izteikušies 84% aptaujas dalībnieku. Visvairāk dalībnieki atzīmēja, ka pie ģimenes ārsta pieraksts ir jāgaida ilgāk kā nedēļu – 52%, 29% atbildēja, ka vizītē pie ģimenes ārsta var pierakstīties jau uz nākamo dienu, savukārt neliels skaits aptaujas dalībnieku – 4% atbildēja, ka vizīte pie ģimenes ārsta jāgaida ilgāk par trīs nedēļām.

Lielākā daļa aptaujas dalībnieku ir apmierināti ar ģimenes ārsta attieksmi pret viņiem, kā pacientiem – 57%, savukārt 24% nav apmierināti ar ģimenes ārstu attieksmi.

Aptaujas rezultāti liecina, ka Stopiņu novadā situācija veselības aprūpes pakalpojumu un ģimenes ārstu pieejamībā ir līdzīga, kā Latvijā kopumā. Ir ģimenes ārsti, kurus pacienti ir izvēlējušies un pie kuriem dodas labprātāk, kā pie citiem novadā strādājošiem ģimenes ārstiem. Tā rezultātā šo ģimenes ārstu pieejamība samazinās un pacientiem ilgāk ir jāgaida pieraksts uz vizīti. Tomēr, kā rāda pieredze, ģimenes ārstu skaita palielināšana automātiski šo problēmu neatrisina.

Savukārt, lai nodrošinātu iedzīvotāju vēlmes saņemt speciālistu konsultācijas ir jāizvērtē Stopiņu novada veselības aprūpes iestāžu iespējas esošajās telpās organizēt pieprasīto speciālistu konsultācijas iedzīvotājiem pieejamā laikā, vai jāmeklē citi risinājumi. Vērtējot iedzīvotāju atbildes par vēlamajām speciālistu konsultācijām, secināms, ka iedzīvotāji nav informēti par to, kādus pakalpojumus piedāvā Stopiņu novadā esošās veselības aprūpes iestādes, konkrēti par masāžas un fizioterapijas pakalpojumiem, kas ir pieejami P/A „Stopiņu ambulance” un arī „I.Vīksnes ģimenes ārsta prakse”. Lai risinātu šo problēmu, ir jānodrošina plašāka informācijas pieejamība iedzīvotājiem par Stopiņu novada veselības aprūpes iestādēs pieejamiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Aptaujas datu apkopojums ir nodots Stopiņu novada pašvaldības deputātiem, situācijas izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai.

Stopiņu novada pašvaldība

Atpakaļ