PAŠVALDĪBA

 

WWW.ROPAZI.LV - visa aktuālā informācija par norisēm Ropažu novadā un Stopiņu pagastā, Ropažu pagastā, Garkalnes pagastā un Vangažu pilsētā.

* * *

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Tālrunis: 67910518, 66954851
E-pasts: novada.dome@ropazi.lv

* * *

STOPIŅU PAGASTS:

* * *

No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums.

No 2021. gada 1. jūlija darbu uzsāk jaunais Ropažu novads, kurā ietilpst – Stopiņu pagasts, Ropažu pagasts, Garkalnes pagasts un Vangažu pilsēta.

Ropažu novada administratīvais centrs ir ULBROKA, kur atrodas Ropažu novada pašvaldības dome. 

Ropažu novada domes adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Tālrunis: 67910518, 66954851

E-pasts: novada.dome@ropazi.lv

Pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai:

Sociālie dienesti, būvvaldes, bāriņtiesas, namu pārvaldes, pašvaldības policijas, bibliotēkas, dienas centri, radošās attīstības centri, multifunkcionālie centri un visas pārējās pašvaldības iestādes turpina darboties ierastajā kārtībā un esošajās atrašanās vietās, un turpina sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

ROPAŽU NOVADA DOME
Izpilddirektors Maksims Griščenko
Tālrunis: 67910095, 26131434
E-pasts: maksims.griscenko@stopini.lv

Sekretāre: tālrunis 67910518; e-pasts: novada.dome@ropazi.lv

STOPIŅU PAGASTA pašvaldības speciālistu un iestāžu kontaktinformācija

ROPAŽU PAGASTA pašvaldības speciālistu un iestāžu kontaktinformācija

GARKALNES PAGASTA pašvaldības speciālistu un iestāžu kontaktinformācija

VANGAŽU PAGASTA pašvaldības speciālistu un iestāžu kontaktinformācija

Līdz jaunā Ropažu novada mājaslapas izveidei aktuālā informācija tiks publicēta mājaslapā: www.ropazi.lv 
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojumu saņemšanu, turpina darboties līdzšinējo novadu mājaslapas: www.stopini.lv , www.garkalne.lv 

Līdz jauno saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi

Iedzīvotājiem pēc novadu izveidošanas nav jāveic nekādas darbības, kas saistītas ar adreses maiņu. Valsts  zemes dienests Valsts adrešu reģistrā līdz 2021.gada 16.jūlijam reģistrē jauno novadu. Veicot izmaiņas administratīvi teritoriālajā iedalījumā Valsts adrešu reģistrā reģistrētajām adresēm  adreses pieraksts tiks mainīts automātiski. Līdz ar to reģistri (Nekustamā īpašuma valsts kadastrs, Iedzīvotāju reģistrs, Electrum, Latvenergo u.c. reģistri), kuriem ir tiešsaiste ar Valsts adrešu reģistru jau nākamajā dienā saņem šī reģistra datus – adresācijas objektu jaunās adreses. 

Jaunais Ropažu novads turpinās izdot informatīvo izdevumu.

* * *

NOKĻŪŠANA AR SABIEDRISKO TRANSPORTU

1. RP SIA "Rīgas satiksme" 51. autobuss ABRENES IELA – ULBROKA, pietura “Institūts”;
 
2. SIA "Galss Buss" reģionālie autobusu maršruti:
6827 Rīga - Saurieši – Upeslejas, pietura “Institūts”
6835 Rīga - Upeslejas - Saurieši - Jauncekule – Cekule, pietura “Ulbroka”
6829 Rīga - Silakrogs - Zaķumuiža – Ropaži, pietura “Ulbroka”
6830 Rīga - Silakrogs - Zaķumuiža - Ropaži - Juglas iecirknis, pietura “Ulbroka”
6831 Rīga - Silakrogs - Zaķumuiža - Ropaži – Kākciems, pietura “Ulbroka”
5836 Rīga - Saurieši – Salaspils, pietura “Institūts”
5530 Rīga - Saurieši - Jauncekule-Cekule, pietura “Institūts”
 

Atpakaļ