PAŠVALDĪBA

 

STOPIŅU NOVADA DOME

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības dome, kas juridiskās personas vārdā:

  • pieņem lēmumus;
  • nosaka pašvaldības institucionālo struktūru;
  • lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi;
  • izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.

Stopiņu novada pašvaldības nolikums. Konsolidēts.

KONTAKTINFORMĀCIJA
STOPIŅU NOVADA DOME
Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 67910518,
Klientu apkalpošanas centrs: 66954851
E-pasts: novada.dome@stopini.lv

Ātrākai un ērtākai saziņai aicinām izmantot e-pastu, pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus.

Tīmeklis: www.stopini.lv 
Twitter:  @Stopini_Latvia
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCG3LP0lZXHRL0n2LakUsfVA 
Facebook: www.facebook.com/stopinunovadapasvaldiba/
Instagram: https://www.instagram.com/stopinu_novads/

Ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 21.decembra līdz 2021.gada 11.janvārim primāri saziņai ar pašvaldību aicinām izmantot tālruni un e-pastu, lai saņemtu pakalpojumus, aicinām izmantot attālināti pieejamos pašvaldības pakalpojumus un pakalpojumus portālā www.latvija.lv

STOPIŅU NOVADA DOMĒ apmeklētāji tiek pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta apmeklētāju pieņemšanas dienās - pirmdienās un ceturtdienās, pieteikšanās pa tālruni 66954851 vai 67910518.
Visi apmeklētāji tiek reģistrēti apmeklējumu žurnālā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

!!! Apmeklētājiem obligāti jālieto sejas un mutes aizsegi.

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

Pirmdiena    11:00-13:00 / 14:00-19:00 
Ceturtdiena    9:00-13:00 / 14:00-18:00 

DOMES darba laiks

Pirmdiena      9:15-13:00  /  13:45-19:00
Otrdiena         8:30-13:00  /  13:45-17:00
Trešdiena       8:30-13:00  /  13:45-17:00
Ceturtdiena    8:30-13:00  /  13:45-18:00
Piektdiena      8:30-13:00  /  13:45-16:00

KASES darba laiks

Pirmdiena     10:00-13:00   / 14:00-18:30
Ceturtdiena     9:00-13:00  / 14:00-17:30

REKVIZĪTI

Stopiņu novada dome
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Reģ.Nr.LV90000067986

Banka: AS "SEB banka", kods (SWIFT): UNLALV2X,
Konta nr. (IBAN): LV79UNLA0033300130908

Banka: Swedbanka  AS, kods (SWIFT): HABALV22
Konta nr. (IBAN): LV91HABA0551024208997 

Banka: Luminor AS, kods (SWIFT): RIKOLV2X
Konta nr. (IBAN): LV76RIKO0002013196683 

NOKĻŪŠANA AR SABIEDRISKO TRANSPORTU

1. RP SIA "Rīgas satiksme" 51. autobuss ABRENES IELA – ULBROKA, pietura “Institūts”;
 
2. SIA "Galss Buss" reģionālie autobusu maršruti:
6827 Rīga - Saurieši – Upeslejas, pietura “Institūts”
6835 Rīga - Upeslejas - Saurieši - Jauncekule – Cekule, pietura “Ulbroka”
6829 Rīga - Silakrogs - Zaķumuiža – Ropaži, pietura “Ulbroka”
6830 Rīga - Silakrogs - Zaķumuiža - Ropaži - Juglas iecirknis, pietura “Ulbroka”
6831 Rīga - Silakrogs - Zaķumuiža - Ropaži – Kākciems, pietura “Ulbroka”
5836 Rīga - Saurieši – Salaspils, pietura “Institūts”
5530 Rīga - Saurieši - Jauncekule-Cekule, pietura “Institūts”
 

Atpakaļ