Navigācija

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2020.gadā

 

Stopiņu novada Goda pilsoņa Atzinības piešķiršanas komisija, kā katru gadu, ļoti rūpīgi izvērtēja septiņus saņemtos pieteikumus 2020. gadā, kurus bija iesnieguši iedzīvotāji, un tas īpaši priecē, ka mēs spējam novērtēt blakus esošo cilvēku darbu, sasniegumus un sniegto atbalstu ārpus saviem darba pienākumiem.

Saistībā ar valstī noteiktajiem epidemiloģiskās drošības nosacījumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, svinīga Atzinības pasniegšana notika 2021. gada 4. maijā, pie kultūras centra "Ulbrokas Pērle" individuāli noteiktā laikā sveicot katru 2020. gada Stopiņu novada Goda pilsonis atzinības saņēmēju.

Ar īpaši piemeklētu dziesmu un izjustu priekšnesumu Atzinības saņēmējus sveica dziedātājs Juris Jope un pianists Anatolijs Livča. Stopiņu novada Goda pilsoņa apliecību, nozīmīti un ziedus pasniedza Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne un priekšsēdētājas vietnieks Ainārs Vaičulens. Ar nelielu raksturojumu no pieteikumiem Atzinībai, kultūras centra "Ulbrokas Pērle" mākslinieciskā vadītāja Inta Kalniņa iepazīstināja ar katru 2020.gada Goda pilsoni.

Brigita Krieva, ilggadēja trenere Rīgas tehniskās universitātes Sporta katedrā, pēc došanās pensijā pievērsusies senioru aktīva dzīvesveida veicināšanai Stopiņu novadā un nākusi ar priekšlikumu organizēt vingrošanas nodarbības novada senioriem, ko veiksmīgi dara jau 5 gadus. Iemantojusi cieņu un atzinību novada senioru vidū, par senioru pievēršanu aktīvam dzīvesveidam, kas uzlabo veselību un dzīvesprieku. 

 

 

 

 

 

Valts Pūce ir Latvijā plaši atpazīstams komponists, kurš no 1986.-1994. gadam bijis jauktā kora “Ulbroka” vadītājs, Stopiņu novada himnas mūzikas autors, kultūras centra “Ulbrokas Pērle” Atklāšanas koncerta 2.daļas mūzikas autors. Tieši ar Valta Pūces nenogurstošo darbu aizsākās jauktā kora “Ulbroka” darbība, tālajā 1986.gadā, arī turpmākajos gados Valts Pūce veidojis dažādas muzikālās sadarbības ar kori. Tā kā komponists nevarēja piedalīties svinīgajā Atzinības pasniegšanā Ulbrokā, Atzinība'un ziedi viņam tika nogādāta personīgi.

 

 

 

 

Aivars Priedītis ir elektriķis, strādā PA “Saimnieks”, un pieteikumā raksturots kā izpalīdzīgs, zinošs un savā darbā kompetents cilvēks, godīguma un apzinīguma paraugs, palīdz, sniedz padomu un nekad neatsaka vecākiem ļaudīm, nerēķinoties ar savu privāto laiku. Šeit parādās cilvēka iniciatīva, izpalīdzīgums un spēja sniegt atbalstu jebkurā laikā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atis Senkāns iedzīvotāju pieteikumā raksturots kā cilvēks, kurš uztur augstu darba kvalitāti, ir ar saimniecisku izpratni par veiksmīgāko risinājumu, kā arī sniedz praktisku atbalstu labiekārtošanas un ceļu uzturēšanas jautājumos. Savu padomu saimnieciskajās lietās sniedz arī ārpus saviem tiešajiem pienākumiem. Ati raksturo labi padarīts darbs, augsta atbildības sajūta, pozitīva attieksme un draudzīgs atbalsts. Atis Senkāns ir PA  “Saimnieks” Transporta un labiekārtošanas nodaļas vadītājs, no 2009.gada Stopiņu novada domes deputāts, pieteikts Atzinības saņemšanai par nopelniem Stopiņu novada saimnieciskajā darbībā, kā arī par ieguldījumu novada attīstībā kopumā.

 

Vita Paulāne dzīvo un strādā Stopiņu novadā jau ilgus gadus. Savu sabiedrisko darbību uzsākusi kā kokles spēles pedagogs, atvērusi Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolu, vairākus gadus strādāja par skolas direktori, vēlāk sākusi strādāt Stopiņu novada domē kā priekšsēdētāja vietniece un 2017.gadā ievēlēta par Stopiņu novada domes priekšsēdētāju. Vita Paulāne strādāja arī par kultūras dzīves organizatoru, aktīvi strādāja pie pašdarbības kolektīvu veidošanās, un ir aizsācēja daudziem kultūras pasākumiem novadā, kas norit katru gadu – koncerti, novada svētki, Ziemassvētku eglīšu iedegšana, piemiņas pasākumi, lielkoncerti Līgo parkā un daudz citu pasākumu. Vita Paulāne ar savu augsto vērtību izpratni ir sniegusi lielu ieguldījumu Stopiņu novada attīstībā un izaugsmē, ar savu īpašo redzējumu virzot dažādus lielus projektus novada infrastruktūras attīstībai, izglītības un kultūras iestāžu paplašināšanai un pilnvērtīgai darbībai. Vita Paulāne nesavtīgi dara savu darbu, un kā raksta pieteicēji: “Vita Paulāne ir Stopiņu novada Goda pilsone ne tikai tādēļ, ka ilgus gadus strādā novada domē, bet ļoti daudz enerģijas un laika velta novada attīstībai savā brīvajā laikā, gandrīz katrā brīvajā brīdī”. Vita Paulāne ir Stopiņu novada domes priekšsēdētāja no 2017.gada, Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietniece no 2001.-2017.gadam. Kā Atzinības piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja, šajā pieteikuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā Vita Paulāne nepiedalījās. 

Aiga Medne ir vidējās paaudzes deju kolektīva “Stopiņš” dibinātāja un  ilggadēja vadītāja, strādā par dejas pedagogu PII “Pienenīte”. Aiga Medne ir viena no aizsācējām un organizatorēm Stopiņu novada dejotāju sadancošanās lielkoncertam “Danco lieli, danco mazi”, kurā kopā uzstājas dejotāji no paša mazākā vecuma līdz senioru deju kolektīviem, ir režisore daudziem koncertiem, uzvedumiem un pasākumiem Stopiņu novadā, ar savu redzējumu un darbu sniedzot lielu ieguldījumu kultūras pasākumu izaugsmē un attīstībā.

Atpakaļ