Navigācija

Stopiņu novadam 120

 

 

"Tēvzemītes" speciālizlaidums "Stopiņu novadam 120"

 

"Tēvzemīte" Stopiņu novadam-120 svētku speciālizlaidums

 

Svētku programma

Pirmdiena, 20.augusts – BĒRNU DIENA

No plkst. 15.00 līdz 16.30  Ulbrokā sporta laukumā pie novada domes ēkas ar dziesmu un rotaļu programmu viesojas Rīgas skolēnu pils teātris „Zīļuks”.

No plkst. 15.00 līdz 16.30 Cekules Dienas centrā viesojas Liepājas ceļojošais leļļu teātris „Maska” ar izrādi bērniem „Vilnīša pasaka” par jūraspuiku Vilnīti un citiem zemūdens valstības iemītniekiem. Pēc izrādes – rotaļas ar  pasaku varoņiem.

No plkst. 17.00 līdz 18.30 Upesleju kultūras centrā viesojas Liepājas ceļojošais leļļu teātris „Maska” ar izrādi bērniem „Vilnīša pasaka” par jūraspuiku Vilnīti un citiem zemūdens valstības iemītniekiem. Pēc izrādes – rotaļas ar pasaku varoņiem.

No plkst. 17.00 līdz 18.30 Sauriešos ar dziesmu un rotaļu programmu viesojas Rīgas skolēnu pils teātris „Zīļuks”.

No plkst.19.00 līdz 20.30 Līčos ar dziesmu un rotaļu programmu viesojas Rīgas skolēnu pils teātris „Zīļuks”.

Otrdiena, 21.augusts – SPORTA DIENA

Sportiskas aktivitātes visiem interesentiem no plkst.17.00 līdz 19.00:Ulbrokā (pie Dienas centra); Sauriešos; Upeslejās; Cekulē; Līčos;

Trešdiena, 22.augusts – MĀKSLAS DIENA

Radošas aktivitātes visiem interesentiem no plkst. 17.00 līdz 19.00 Ulbrokas Dienas centrā; Sauriešu Dienas centrā; Upesleju Dienas centrā; Cekules Dienas centrā; Līčos;

Iespēja apmeklēt dažādas izstādes Ulbrokā, Upeslejās, Sauriešos, Cekulē.

Ceturtdiena, 23.augusts – pašdarbības kolektīvu KONCERTU   DIENA

Plkst.19.00 – Ulbrokā, sporta laukumā pie novada Domes ēkas;

Plkst. 20.20 - Sauriešos pie bērnu rotaļu laukuma;

Piektdiena, 24.augusts – pašdarbības kolektīvu KONCERTU   DIENA

Plkst. 18.00 – Līčos;

Plkst. 19.00 – Upeslejās;

Plkst. 20.30 – Cekules Dienas centrā;

Koncertos piedalās:

Jauktais koris „Ulbroka” (diriģenti Ina Ekarte, Eduards Fiskovičs);

Sieviešu koris „Madara” (diriģenti Imants Kalniņš, Zane Kažēna);

Deju kolektīvs „Luste” (vadītāja Ineta Svilāne, koncertmeistare Zane Kretaine);

Vokālais ansamblis „Sagša” (vadītāja Biruta Deruma);

Vokālais ansamblis „Ievzieds” (vadītāja Vija Gavecka);

Izstādēs mūs priecēs Tautas lietišķās mākslas studijas „Ulbroka” (vadītāja Ārija Vītoliņa), Ulbrokas mākslas skolas un Ulbrokas vidusskolas audzēkņu darbi.

Sestdiena, 25.augusts –

„STOPIŅU NOVADAM – 120” SVĒTKU NOSLĒGUMA DIENA

Programmā:

17.00 – 18.00 Gājēju ielas aktivitātes (no Institūta ielas pa Acones ielu gar Ulbrokas ezera malu);

Plkst. 18.00 Muzikāli teatralizēts uzvedums „Stopiņu novads laiku lokos" (pie Ulbrokas ezera);

Plkst. 20.00 Koncerts  „Muzicē Trīs tenori” (Līgo parka estrādē)

Pēc koncerta – lielā svētku balle kopā ar grupu „Kantoris 04”

Atpakaļ