Navigācija

KUR ZVANĪT DAŽĀDOS JAUTĀJUMOS?

 

STOPIŅU PAGASTA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLISTU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRVIENĪBU KONTAKTINFORMĀCIJA

Ātri un efektīvi ziņo par dažādām problēmām izmantojot mobilo aplikāciju MOBIO

Ceļu, ielu apsaimniekošana un uzturēšana – 67910990; 26563107 (darba laikā)

Kanalizācijas un ūdensvada problēmas – 67387224 (darba laikā); diennakts avārijas dienests 29478828 (pēc darba laika, svētku dienās, brīvdienās)

Ceļu, ielu, pagalmu apgaismojuma uzturēšana – 67387224 (darba laikā)

Komunālie jautājumi – 67387231; 29126540 (darba laikā)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana – 67387231; 29126540 (darba laikā); diennakts avārijas dienests 29478828 (pēc darba laika, svētku dienās, brīvdienās)

Klaiņojošie dzīvnieki - 67910901

Meža dzīvnieki – 67910901

Notriekti dzīvnieki – 67910901

Bojāti, bīstami, nolauzti koki – 66102148 (darba laikā)

Bojājumi rotaļlaukumos – 67387230, 26661128  (darba laikā)

Bojājumi sporta laukumos – 67387230, 26661128  (darba laikā)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana – 67387230 (darba laikā)

Atpakaļ