Navigācija

PAGASTS

 

Stopiņu novads izveidots 2004.gadā Stopiņu pagasta administratīvi teritoriālajās robežās, kas palika nemainīgas arī pēc administratīvi teritoriālās reformas 2009.gadā. Novadā atrodas deviņi ciemi – Ulbroka, Dreiliņi, Saurieši, Upeslejas, Vālodzes, Līči, Dzidriņas, Rumbula, Cekule.

 

Teritorija  

Stopiņu novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Rīgas plānošanas reģionā. Novads robežojas ar galvaspilsētu Rīgu un ietilpst Lielrīgas aglomerācijā. Stopiņu novada teritorija aizņem 53,5 km². Stopiņu novadam ir kopīgas robežas ar Garkalnes, Salaspils un Ropažu novadu. Stopiņu novada administratīvais centrs ir Ulbroka. Attālums no Stopiņu novada administratīvā centra līdz Rīgai – 5 km, līdz Salaspilij – 21 km, līdz Ogrei – 26 km.

Transports 

Novada teritoriju šķērso Rīgas apvedceļš A4 (Baltezers - Saulkalne), autoceļš P2 (Juglas papīrfabrikas ciemats – Upesciems), autoceļš P4 (Rīga – Ērgļi), autoceļš P5 (Ulbroka – Ogre) un dzelzceļa līnijas Rīga - Ērgļi un Rīga – Krustpils. Gar dienvidu robežu stiepjas Rīgas - Daugavpils šoseja A6. Stopiņu novada teritorijā perspektīvā paredzēts izbūvēt maģistrāles E22 ievadu Rīgā.

Stopiņu novadā ir pieejams sabiedriskais transports – autobusu maršruti savieno novada ciemus ar novada administratīvo centru Ulbroku, kā arī ar Rīgu, Salaspili un Ropažiem. Rumbulas iedzīvotājiem ir iespēja izmantot pasažieru vilciena pakalpojumus.

Iedzīvotāji 

Stopiņu novads ir viena no nedaudzajām Latvijas pašvaldībām, kur iedzīvotāju skaits pēdējo desmit gadu laikā palielinās. Iedzīvotāju daudzuma pieaugums noticis, galvenokārt pateicoties iedzīvotāju iekšējai migrācijai valstī. Saskaņā ar CSP datiem, kopš 2000.gada iedzīvotāju skaits Stopiņu novadā ir pieaudzis par gandrīz 52%. Lielākais iedzīvotāju skaita pieaugums saistīts ar individuālās dzīvojamās apbūves un daudzdzīvokļu māju apbūves attīstību. Lielākais iedzīvotāju īpatsvars dzīvo novada centrā Ulbrokā.

Ekonomiskais raksturojums 

Pateicoties izdevīgajam ģeogrāfiskajam novietojumam, pietiekami attīstītajai tehniskajai infrastruktūrai un pieejamajam kvalificētajam darbaspēkam, Stopiņu novadā ir augsta iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte. Galvaspilsētas Rīgas tuvums, teritoriju šķērsojošie valsts nozīmes autoceļi un dzelzceļa līnija, salīdzinoši ātri sasniedzamā starptautiskā lidosta un osta – tie visi ir priekšnosacījumi, lai novada ekonomiskā attīstība būtu veiksmīga.

Pēc teritorijas attīstības indeksa Stopiņu novads ir ceturtajā vietā starp novadiem, ko var uzskatīt par ļoti labvēlīgu faktoru uzņēmējdarbības attīstībai.

Nozīmīgākās tautsaimniecības nozares novadā ir mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība, automobiļu remonts; profesionālie, zinātniskie uzņēmumi un pakalpojumi; transports un uzglabāšana; būvniecība; apstrādes rūpniecība; māksla izklaide un atpūta; administratīvie un apkalpojošie dienesti; nekustamie īpašumi. Vairāk novadā ir reģistrēti uzņēmumi, kas darbojas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības, kā arī automobiļu remonta nozarēs. To nosaka dažādi faktori, viens no tiem novada ģeogrāfiskais izvietojums un izdevīgā transporta piekļuve. Tāpat, daudzi novadā esošie uzņēmumi strādā gan vietējā, gan ārvalstu tirgos un to ražojumi ir ļoti pieprasīti.Dominējošās uzņēmējdarbības formas ir komercsabiedrības (71.3%) un pašnodarbinātas personas (24.5%). Lielākie uzņēmumi novadā ir SIA “Knauf”, RAKUS stacionārs Tuberkulozes un plaušu slimību centrs, SIA “Sakret”, SIA “Depo DIY” Dreiliņi, Volvo Truck, SIA “Marko KEA”, SIA “Getliņi EKO”, SIA “BSW Latvia”, SIA “Rumba”, SIA “Antalis”. Kopumā Stopiņu novadā reģistrēti un darbojas 1404 aktīvi uzņēmumi (dati uz 2016.gada augustu). Salīdzinoši nedaudz novadā ir attīstīta lauksaimniecība.

Iedzīvotāju vecuma struktūra Stopiņu novadā ir labvēlīga ekonomikas attīstībai – līdz darbaspējas vecumam ir 17% novada iedzīvotāju, darbaspējas vecumā – 64%, pēc darbaspējas vecuma – 15% iedzīvotāju. Dzimstība pēdējās desmitgades laikā pieaugusi, 2011.gadā dzimušo skaits pārsniedz mirušo skaitu.

Bezdarba līmenis novadā pastāvīgi samazinās – ja 2011.gada sākumā reģistrētais bezdarba līmenis novadā bija 8.1%, tad 2016.gada jūnijā tas jau bija 4%.

Izglītība 

Novadā ir pieejama pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība, kā arī interešu izglītība. Visa vecuma iedzīvotājiem ir mūžizglītības iespējas.

Pirmsskolas izglītību iespējams apgūt 5 iestādēs - PII „Pienenīte” Ulbrokā, un PII grupās Stopiņu pamatskolā Sauriešos un Upesleju pamatskolā, kā arī privātās PII „Draugi” un „Karlsons”. Vispārējo izglītību nodrošina 4 iestādes - Ulbrokas vidusskola, Stopiņu pamatskola, Gaismas pamatskola un Upesleju pamatskola. Profesionālās ievirzes izglītību var apgūt Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā, savukārt interešu izglītība ir pieejama visās izglītības iestādēs, kā arī Upesleju, Sauriešu, Ulbrokas, Cekules un Līču radošās attīstības centros dažādos pulciņos, lekcijās un nodarbībās. Lekcijas un pasākumus aktīvi rīko Ulbrokas un Sauriešu bibliotēkas, semināri un kursi tiek organizēti LLU Tehniskās fakultātes Ulbrokas Zinātnes centrā, dienas centros un izglītības iestādēs.

Kultūra

Stopiņu novadā noris aktīva kultūras dzīve. 2020.gadā atvērts kultūras centrs “Ulbrokas Pērle”, tā ir vieta dažādu žanru un stilu kultūras pasākumiem. Zem kupolveida jumta izvietotas divas koncertzāles – Lielā zāle ar lielisku akustiku, un Mazā zāle. “Ulbrokas Pērlē” atrodas arī konferenču zāle "Zaļā klase", Dzimtsarakstu nodaļa ar laulību zāli un Ulbrokas bibliotēka. “Ulbrokas Pērles” āra teritorijā atrodas tēlnieka Kārļa Īles veidotā strūklaka izgaismota vakara stundās, kas kļuvusi par iecienītu fotosesiju vietu.

Dažādi kultūras un māksas pasākumi notiek Līgo parkā, Ulbrokas ezermalā, Upesleju, Sauriešu un Cekules radošajos attīstības centros. Novadā darbojas kupls mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu pulks – jauktais koris „Ulbroka”, sieviešu koris „Madara”, vidējās paaudzes deju kolektīvi „Luste” un „Stopiņš”, vecākās paaudzes deju kolektīvs „Ulenbroks”, vokālais ansamblis „Sagša”, akordeonistu ansamblis „Akcents”, amatierteātra studija "DIlle", un tautas lietišķās mākslas studija „Ulbroka”.

Iedzīvotājiem pieejamas divas publiskās bibliotēkas – Ulbrokā un Sauriešos. Regulāri tiek rīkotas izglītojošas izstādes un organizētas latviešu rakstniekiem veltītas radošās dienas, organizēti kopīgi braucienu uz teātriem un ekskursijās. 

Būtisks objekts kultūras pasākumu norisei Stopiņu novadā ir Līgo parks – iedzīvotāju izveidota atpūtas vieta, kas laika gaitā papildināta ar tēlnieka Ulda Sterģa veidotiem akmeņu kalumiem - laukakmeņos atveidotām latvju rakstu zīmēm. Parkā izvietota brīvdabas estrāde ar dabīgo dēļu grīdu. Šeit notiek daudz un dažādu žanru kultūras pasākumi, kas pulcē skatītājus ne tikai no Stopiņu novada un kaimiņu pašvaldībām, bet arī no citām Latvijas vietām un ārvalstīm.

Sports

Plašākās iespējas Stopiņu novada iedzīvotājiem nodarboties ar sportu ir Ulbrokas sporta kompleksā, kur pieejamas vairākas zāles florbola, futbola, handbola, basketbola, volejbola komandu treniņiem, kā arī vietēja, Latvijas mēroga un starptautiska līmeņa sacensībām. Darbojas Stopiņu peldbaseins. Pie sporta kompleksa uzbūvēts āra stadions. Lielākajos novada ciemos ir pieejami sporta laukumi. Ulbrokā ir mākslīgā seguma āra futbola laukums, āra trenažieri, skeitparks, pludmales volejbola laukums, kā arī asfaltēts laukums skrituļslidošanai, kas ziemā pārtop par slidotavu. Upeslejās ir mazais mākslīgā seguma āra futbola laukums, āra trenažieri, pludmales volejbola laukums. Visos ciemos ir aktīvās atpūtas rotaļu laukumi dažāda vecuma bērniem. Pašvaldībā ir izveidotas un aktīvi darbojas bērnu un jauniešu komandas florbolā, futbolā, sieviešu, vīriešu, bērnu un jauniešu komandas handbolā, vīriešu volejbola un basketbola komandas, džudo un karate sporta sekcijas, amatieru hokeja komanda, kamaniņu sporta sekcija, peldēšanas pulciņi u.c.

Lielu atsaucību guvušas dažādas sporta spēles: ģimeņu, iestāžu un uzņēmumu, atsevišķu sporta veidu, bērnu un jauniešu. Tāpat populāri ir arī turnīri dažādos sporta viedos – galda tenisā, dambretē, futbolā, florbolā, u.t.t. Iedzīvotāji aktīvi iesaistās ziemas autosprintā un zemledus makšķerēšanas sacensībās.

Sabiedrība

Stopiņu novadā aktīvi darbojas nevalstiskās organizācijas - Biedrība Ulbrokas vidusskolas atbalstam, Stopiņu novada politiski represēto biedrība, Stopiņu novada pensionāru biedrība, ģimeņu biedrība „Māra”, biedrības „Reāls piedzīvojums”, „Jaunsiši”, „Koordināta”, „Socintegra”, kā arī amatieru kolektīvu biedrība „Raksti”, „Luste”, koris „Madara”. Aktīvi darbojas jaunieši novada Jaunatnes lietu speciālista vadībā, ir izveidota Stopiņu novada Jauniešu dome. Visu vecumu Stopiņu novada iedzīvotāji iesaistās sabiedriskās aktivitātēs - piedalās sabiedriskajās apspriešanās un anketēšanās, labdarības pasākumos un talkās, izsaka savu viedokli gan personiski, gan izmantojot ciemos izvietotās ierosinājumu pastkastes un elektronisko pastu.

Par jaunākajām aktualitātēm un notikumiem Stopiņu novada iedzīvotājus informē ikmēneša pašvaldības informatīvais izdevums „Tēvzemīte”.

Kultūrvēsturiskais mantojums

Stopiņu novadā atrodas divi valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi. Ulbrokas kapu kapliča, 2012.gadā  iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, ar valsts aizsardzības nr.8845. Kapličas ēka datēta ar 1849.gadu, un ir viens no diezgan retajiem guļbūves kapliču paraugiem, kas saglabājies Latvijā. 2013.gadā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes industriālais piemineklis tika iekļauts Dzelzceļa tilts pār Mazās Juglas upi Stopiņu novadā, dzelzceļa līnijā Rīga - Ērgļi, pie Upeslejām, valsts aizsardzības nr.8902. Tilts būvēts 1932.-1933. gadā un ir nozīmīgs sava laika inženiertehnisko būvju paraugs.

Pašvaldības teritorijā atrodas valsts un novada nozīmes kultūrvēsturiski objekti – piemiņas vietas un zīmes:

Dzelceļa tilts pār Mazās Juglas upi, industriālais valsts kultūras piemineklis, atklāts 1933. gadā;

- Guļbūves kapliča Ulbrokas Meža kapos, valsts kultūras piemineklis, datēta ar 1849. gadu;

- Ulbrokas muiža (16.gs.);

- piemineklis 1905.gada revolucionāriem, uzstādīts 1962. gadā;

- piemiņas vieta “Barikāde”,  uzstādīts 1991. gadā;

- “Baltais krusts” ar piemiņas akmeni "Krievijas impērisma upuriem", uzstādīts 1991. gadā;

- piemiņas akmens Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem pie Ulbrokas vidusskolas, uzstādīts 1996. gadā;

- piemineklis Zaharijam Stopijam, Upeslejās, uzstādīts 2001. gadā;

- piemiņas vieta "Okupācijas upuriem 1940-1991" Ulbrokas Meža kapos, atklāta 2009. gadā;

- Stopiņu pagasta robežakmens Dreiliņos;

Vide

Novadam raksturīga mozaīkveida ainava, kur apdzīvoto teritoriju urbānās ainavas mijas ar mežiem, pļavām, upju ielejām, ceļu un rūpnieciskajām teritorijām. Pļavas gar Mazo Juglu, mazās upītes Piķurga un Ķivuļurga veido savdabīgu, bioloģiski daudzveidīgu, bet trauslu ainavu. Novadu šķērso vairāki augstsprieguma līniju koridori, kuru tuvumā notikusi individuālās dzīvojamās apbūves attīstība. Šajās vietās veidojas īpatnēja, noteiktu laika periodu raksturojoša ainava. 

Gandrīz pusi jeb 45,7% no novada teritorijas aizņem meži, no tiem 68% ir Rīgas pašvaldībai piederošie pilsētas aizsargjoslu veidojošie meži. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir 26% no teritorijas. Novada teritorijā atrodas vairāki mazi purvi, no tiem lielākais – Getliņu purvs.

Visa novada teritorija ietilpst Daugavas upes sateces baseinā. Teritorijā tek vairākas upes, no tām lielākā ir Mazā Jugla, mazākas ir Piķurga, Ķivuļurga un Dauguļupīte. Novada teritorijā atrodas vairākas ūdenskrātuves - 12 ha lielais un vietām līdz 4 m dziļais Ulbrokas dzirnavu ezers uz Piķurgas upes, 4,1 ha lielais, taču pamazām aizaugošais Ruņģu ezers, kā arī uzpludinātie Sauriešu ģipšakmens karjeri ar kopēju platību ap 35 ha.

Pašvaldības teritorijā ir 29 dižkoki, no tiem 8 ir valsts nozīmes īpaši aizsargājami dižkoki.

No derīgajiem izrakteņiem Stopiņu novadā atrodas 5 kūdras (ieguve 2011. gadā – 6.73 tūkst.m³) un smilts (ieguve 2011. gadā – 155.00 tūkst.m³) atradnes, kurās notiek saimnieciskā darbība. Sauriešu ģipšakmens atradne, kur sākotnējie krājumi, saskaņā ar LVĢMA datiem, bija 11,5 milj. tonnu ģipša, ir izstrādāta un atlikušais apjoms tiek vērtēts kā 1,2 milj. tonnu.

Sauriešos un Upeslejās ir potenciālās saldūdens atradnes, kurām vēl nepieciešams veikt pazemes ūdens kŗājumu aprēķinu un nodrošināt līdzsvaru starp resursu atjaunošanos un pazemes ūdeņu ieguvi.

Drošība

Stopiņu novadā par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, iedzīvotāju drošības garantēšanu un likumpārkāpumu novēršanu un pārtraukšanu rūpējas Stopiņu novada pašvaldības policija.

Veselība un sociālie pakalpojumi 

Ambulatori medicīniskā palīdzība, tai skaitā zobārstniecības pakalpojumi Stopiņu novadā, pieejama Stopiņu ambulancē Ulbrokā, Upesleju doktorātā, kā arī Dr. I.Vīksnes ģimenes ārsta praksē Sauriešos. Novadā darbojas trīs aptiekas un divi aptiekas punkti. Vēl Stopiņu novada teritorijā atrodas Tuberkulozes un plaušu slimību klīnika, kas ir vadošā klīnika Latvijā savā nozarē.

Sociālo palīdzību un pakalpojumus iedzīvotāji var saņemt novada domē, kā arī dienas centros Ulbrokā, Upeslejās, Sauriešos un Cekulē.

Novadā darbojas pašvaldības aģentūra „Saimnieks”, kas nodrošina Stopiņu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām komunālos un apsaimniekošanas, transporta un labiekārtošanas pakalpojumus, kā arī veic celtniecības un remonta darbus.

Infrastruktūra

Novada infrastruktūras uzturēšanu veic un pakalpojumus sniedz pašvaldības aģentūra "Saimnieks", kas dibināta 1993.gadā. Uzņēmuma ieņēmumus veido iedzīvotāju komunālie maksājumi, kā arī ienākumi no līgumdarbiem un pakalpojumiem citām organizācijām.

Centralizēta ūdensapgāde ir nodrošināta Ulbrokā, Līčos, Upeslejās, Vālodzes, Cekules, Dzidriņu ciematos un Getliņu sadzīves atkritumu poligona ietekmes zonā Rumbulā. Lielākie dzeramā ūdens patērētāji ir iedzīvotāji – 25600 m³/mēnesī, kā arī uzņēmumi, Tuberkulozes un plaušu slimību klīnika – 280 m³/mēnesī un Ulbrokas vidusskola – 80 m³/mēnesī. Novada teritorijā ir 22 artēziskās akas. Ūdens atdzelžošanas iekārtas ir uzstādītas Ulbrokā, Līčos, Upeslejās, Vālodzes, Cekules un Dzidriņu ciematos.

Ūdens apgādes tīklu garums Stopiņu novadā ir: Ulbroka - 4410 metri; Iekškvartālu tīkli – 1228,75 m; Radiostacija – 1057 metri; Upeslejas – 5220 metri; Saurieši – 2200 metri; Līči – 3200 metri; Vālodzes – 1650 metri; Dzidriņas – 890 metri; Cekule – 970 metri; Rumbula – 6180 metri.

Kanalizācijas tīklu garums 9400 m. Vietās, kur nav pieejama kanalizācijas sistēma, izmanto izsmeļamās bedres, no kurām notekūdeņus ar cisternu izved uz attīrīšanas iekārtām. Vidēji gadā tiek apstrādāti 510000 m3.

Nr.p.

k.

Vietas nosaukums

Notece m³/ dienn.

Tips

Jauda m³/ dienn

Izplūdes vieta

Piezīmes

1.

Ulbroka

500

bioloģiskā

635

Piķurga

Atjaunotas

2.

Līči

110

bioloģiskā

300

Melior. grāvis

Pēc kapitālā remonta

3.

Saurieši, Upeslejas

748

bioloģiskā

823

Mazā Jugla

Veco vietā uzbūvētas jaunas.

4.

Ulbrokas vidusskola

30

bioloģiskā

60

Melior. grāvis

 

5.

Gaismas internātpamatskola

10

bioloģiskā

30

Melior. grāvis

 

Siltumtīklu kopējais garums ir 8300 m. Stopiņu novadā ciematos siltumu saņem no ciemata katlumājām. Ulbrokā siltumu saņem no ciemata katlumājas un no AS „Energy Rezidence” piederošas koģenerācijas stacijas ar jaudu 0,95 MW. Vietējās katlumājas atrodas: 

   • Līčos, ar jaudu 0,8 MW, kurināmais – dabas gāze;
   • Ulbrokā ar jaudu 6,0 MW, kurināmais – dabas gāze
   • Sauriešos, ar jaudu 3,6 MW, kurināmais – dabas gāze;
   • Upeslejās, ar jaudu 3,6 MW, kurināmais – dabas gāze;
   • Ulbrokas v-skola, ar jaudu 1,0MW, kurināmais – dabas gāze;
   • Cekulē, ar jaudu 0,12 MW, kurināmais – kokskaidu granulas.
Piezīme: AS „Energy Rezidence” uzstāda koģenerācijas stacijas Sauriešos un Upeslejās – karstā ūdens apgādei vasaras periodā.

Gāzes apgādi patērētājiem nodrošina uzņēmums AS „Latvijas Gāze”. Dabas gāze ir pieejama Ulbrokā, Sauriešos, Upeslejās, Līčos, Dzidriņās un Vālodzēs.

Elektroapgādi nodrošina AS „Sadales tīkls”. Novada teritoriju šķērso AS „Latvijas elektriskie tīkli” 110kV un 330kV gaisvadu elektropārvades līnijas (EPL). Elektroenerģijas resursi ir pietiekami arī jaunu, lielu patērētāju pieslēgšanai.

Stopiņu novada teritoriju šķērso valsts autoceļi: A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne), P2 Juglas papīrfabrika – Upesciems, P4 Rīga – Ērgļi, P5 Ulbroka – Ogre, V32 Dreiliņi – Acones stacija, V33 Saurieši – Salaspils, V34 Līči – Upeslejas, V35 Šķirotava – Saurieši, V53 pievedceļš Rumbulas stacijai.
Saskaņā ar Latgales ceļa izbūves darbu turpināšanas ieceri, trase šķērsos Stopiņu novada teritoriju un pieslēgsies Rīgas pilsētas ielu ceļu tīklam.

Pašvaldības pārziņā ir nozīmīgs ceļu tīkls. Ceļu seguma kvalitāte apmierinoša. Sliktāks ir pievedceļu tehniskais stāvoklis. Autoceļu fonda līdzekļi tiek izlietoti sniega tīrīšanai, grāvmalu appļaušanai un krūmu izciršanai, ceļu greiderēšanai, ielu seguma remontam.

Pašvaldības attīstību ietekmē tās labā sasniedzamība, tāpēc transportam un tā infrastruktūrai ir un būs nozīmīga loma teritorijas attīstībā. Tas ir viens no pašvaldības ekonomiskās izaugsmes un iedzīvotāju labklājības paaugstināšanas virzītājspēkiem. Stopiņu novads šinī ziņā atrodas labvēlīgā situācijā – autoceļu tīkls ir blīvs, salīdzinoši optimāls ir pastāvošais sabiedriskā autotransporta maršrutu tīkls. Kā apmierinošu var uzskatīt sabiedriskā auto transporta uzņēmumu darbību, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju nokļūt vēlamajā vietā un laikā. Iedzīvotāji var izmantot autobusu satiksmi un dzelzceļa satiksmi. Lielākoties iedzīvotāju pārvietošanās notiek no novada apdzīvotām vietām uz Ulbroku, Rīgu un Salaspili un atpakaļ.

Stopiņu novada teritorijā pieejami stacionārā telefona un mobilo sakaru pakalpojumi. Tālruņa sakarus nodrošina SIA “Lattelecom”, mobilos sakarus - LMT, TELE 2 un BITE. Kopš 2001.gada Stopiņu novadā ir nodrošināts pakalpojuma Radio DSL pārklājums visā teritorijā.

Iedzīvotāji nodrošināti ar visu valsts radio un televīzijas raidījumu uztveršanu. 

Stopiņu novadā ir 2 VAS “Latvijas Pasts” pasta nodaļas – Ulbrokā (LV-2130) un Upeslejās (LV-2118).

Atkritumu izvešana

Atkritumi no novada teritorijas dzīvojamām mājām un uzņēmumiem tiek izvesti uz novada teritorijā atrodošos Getliņu izgāztuvi (SIA ”Getliņi EKO”), kas ir Stopiņu novada un Rīgas pilsētas kopīgs pašvaldību uzņēmums. Izvedamo atkritumu daudzums vidēji gadā ir 8500 m3. Tiek organizēta arī dalītā atkritumu vākšana – iedzīvotājiem ir iespēja šķirot plastmasu, papīru, stiklu un biodegredablos atkritumus. Lielizmēra atkritumus un būvgružus, pēc pasūtījuma, izved PA "Saimnieks" dienesti. 

Degvielas uzpilde iespējama 7 degvielas uzpildes stacijās - Dreiliņos (3), Sauriešos, Rumbulā (3).

Kapsētas

Stopiņi novada teritorijā ir divas kapsētas – Ulbrokas Meža kapi, kapsētu apsaimnieko Stopiņu novada pašvaldība un privātā kapsēta „Irbes kapi”.

Bankomāti pieejami Ulbrokā un Līčos.

Atpakaļ