Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2020.gadā

 

Piešķirta atzinība “Stopiņu novada Goda pilsonis” 2020.gadā

Stopiņu novada Goda pilsoņa Atzinības piešķiršanas komisija, kā katru gadu, arī šogad ļoti rūpīgi izvērtēja septiņus saņemtos pieteikumus. Šogad vairākus pieteikumus bija iesnieguši iedzīvotāji, un tas īpaši priecē, ka mēs spējam novērtēt blakus esošo cilvēku darbu, sasniegumus un sniegto atbalstu ārpus saviem darba pienākumiem.

Senioru grupa iesniedza pieteikumu un Atzinībai izvirzīja Brigitu Krievu, ilggadēju treneri Rīgas tehniskās universitātes Sporta katedrā, pēc došanās pensijā pievērsusies senioru aktīva dzīvesveida veicināšanai Stopiņu novadā un nākusi ar priekšlikumu organizēt vingrošanas nodarbības novada senioriem, ko veiksmīgi dara jau 5 gadus. Iemantojusi cieņu un atzinību novada senioru vidū, par senioru pievēršanu aktīvam dzīvesveidam, kas uzlabo veselību un dzīvesprieku. Ar komisijas vienbalsīgu lēmumu Brigitai Krievai piešķirta Atzinība “Stopiņu novada Goda pilsonis”.

Jauktais koris “Ulbroka” pēc saviļņojoši emocionālā kultūras centra “Ulbrokas Pērle” atklāšanas koncerta, iesniedza pieteikumu komponista Valta Pūces izvirzīšanai Atzinībai. Valts Pūce ir Latvijā plaši atpazīstams komponists, kurš no 1986.-1994.gadam bijis jauktā kora “Ulbroka” vadītājs, Stopiņu novada himnas mūzikas autors, kultūras centra “Ulbrokas Pērle” Atklāšanas koncerta 2.daļas mūzikas autors. Tieši ar Valta Pūces nenogurstošo darbu aizsākās jauktā kora “Ulbroka” darbība, tālajā 1986.gadā, arī turpmākajos gados Valts Pūce ir veidojis dažādas muzikālās sadarbības ar kori. Ar komisijas vienbalsīgu lēmumu Valtam Pūcem piešķirta Atzinība “Stopiņu novada Goda pilsonis”.

Ilggadēju Upesleju iedzīvotāju Aivaru Priedīti Atzinībai izvirzīja radošā attīstības centra “Upeslejas” kolektīvs. Aivars Priedītis ir elektriķis, strādā PA “Saimnieks”, un pieteikumā raksturots kā izpalīdzīgs, zinošs un savā darbā kompetents cilvēks, godīguma un apzinīguma paraugs, palīdz, sniedz padomu un nekad neatsaka vecākiem ļaudīm, nerēķinoties ar savu privāto laiku. Šeit parādās cilvēka iniciatīva, izpalīdzīgums un spēja sniegt atbalstu jebkurā laikā. Ar komisijas vienbalsīgu lēmumu Aivaram Priedītim piešķirta Atzinība “Stopiņu novada Goda pilsonis”.

Arī Ati Senkānu iedzīvotāju grupa pieteikumā raksturo kā cilvēku, kurš uztur augstu darba kvalitāti, ir ar saimniecisku izpratni par veiksmīgāko risinājumu, kā arī sniedz praktisku atbalstu labiekārtošanas un ceļu uzturēšanas jautājumos. Savu padomu saimnieciskajās lietās sniedz arī ārpus saviem tiešajiem pienākumiem. Pieteicēji raksta, ka Ati raksturo labi padarīts darbs, augsta atbildības sajūta, pozitīva attieksme un draudzīgs atbalsts. Atis Senkāns ir PA  “Saimnieks” Transporta un labiekārtošanas nodaļas vadītājs, no 2009.gada Stopiņu novada domes deputāts, pieteikts Atzinības saņemšanai par nopelniem Stopiņu novada saimnieciskajā darbībā, kā arī par ieguldījumu novada attīstībā kopumā. Ar komisijas vienbalsīgu lēmumu Atim Senkānam piešķirta Atzinība “Stopiņu novada Goda pilsonis”.

Iedzīvotāji un novada uzņēmēji apvienojās, piesakot Atzinībai mūsu novada ilggadējo priekšsēdētāja vietnieci, šobrīd priekšsēdētāju Vitu Paulāni. Kā Atzinības piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja, šajā pieteikuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā Vita Paulāne nepiedalījās. Vita Paulāne dzīvo un strādā Stopiņu novadā jau ilgus gadus. Savu sabiedrisko darbību uzsākusi kā kokles spēles pedagogs, atvērusi Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolu, vairākus gadus strādāja par skolas direktori, vēlāk sākusi strādāt Stopiņu novada domē kā priekšsēdētāja vietniece un 2017.gadā ievēlēta par Stopiņu novada domes priekšsēdētāju. Vita Paulāne strādāja arī par kultūras dzīves organizatoru, aktīvi strādāja pie pašdarbības kolektīvu veidošanās, un ir aizsācēja daudziem kultūras pasākumiem novadā, kas norit katru gadu – koncerti, novada svētki, Ziemassvētku eglīšu iedegšana, piemiņas pasākumi, lielkoncerti Līgo parkā un daudz citu pasākumu. Vita Paulāne ar savu augsto vērtību izpratni ir sniegusi lielu ieguldījumu Stopiņu novada attīstībā un izaugsmē, ar savu īpašo redzējumu virzot dažādus lielus projektus novada infrastruktūras attīstībai, izglītības un kultūras iestāžu paplašināšanai un pilnvērtīgai darbībai. Vita Paulāne nesavtīgi dara savu darbu, un kā raksta pieteicēji: “Vita Paulāne ir Stopiņu novada Goda pilsone ne tikai tādēļ, ka ilgus gadus strādā novada domē, bet ļoti daudz enerģijas un laika velta novada attīstībai savā brīvajā laikā, gandrīz katrā brīvajā brīdī”. Vita Paulāne ir Stopiņu novada domes priekšsēdētāja no 2017.gada, Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietniece no 2001.-2017.gadam. Visiem komisijas locekļiem balsojot “par”, Vitai Paulānei piešķirta Atzinība “Stopiņu novada Goda pilsonis”.

Aigas Mednes vārds mūsu novada kultūras dzīvē izskan arvien plašāk. To pamanījuši arī kultūras centra “Ulbrokas Pērle” darbinieki un iesnieguši pieteikumu Atzinības piešķiršanai. Aiga Medne ir vidējās paaudzes deju kolektīva “Stopiņš” dibinātāja un  ilggadēja vadītāja, strādā par dejas pedagogu PII “Pienenīte”. Aiga Medne ir viena no aizsācējām un organizatorēm Stopiņu novada dejotāju sadancošanās lielkoncertam “Danco lieli, danco mazi”, kurā kopā uzstājas dejotāji no paša mazākā vecuma līdz senioru deju kolektīviem, Aiga Medne ir režisore daudziem koncertiem, uzvedumiem un pasākumiem Stopiņu novadā, ar savu redzējumu un darbu sniedzot lielu ieguldījumu kultūras pasākumu izaugsmē. Ar komisijas vienbalsīgu lēmumu Aigai Mednei piešķirta Atzinība “Stopiņu novada Goda pilsonis”.

Sveicam 2020.gada “Stopiņu novada Goda pilsoņus” ar Atzinības piešķiršanu un izsakām pateicību par to, ko darāt ikdienā, netaupot spēkus un enerģiju. 

Svinīga Atzinības pasniegšana notiks pēc valstī noteikto ierobežojumu atcelšanas, kad varēsim tikties klātienē, informācija tiks publicēta.

(17.11.2020.)

Atpakaļ