Stopiņu novada Goda Pilsoņi

 

2012.gadā Stopiņu novada pašvaldība uzsāka jaunu tradīciju - atzinības piešķiršanu "Stopiņu novada Goda Pilsonis".

Tā ir augstākā Stopiņu novada pašvaldības atzinība, ko piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Stopiņu novada labā, valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Atzinību “Stopiņu novada Goda Pilsonis” var piešķirt ne tikai Stopiņu novada iedzīvotājiem, bet arī Latvijas un ārvalstu personām. 

Kandidātus „Stopiņu novada Goda Pilsonis” atzinībai var izvirzīt ne mazāk kā 5 iedzīvotāji, domes deputāti, domes komitejas, komisijas un Stopiņu novadā reģistrētās juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas.

Stopiņu novada Goda Pilsoņa atzinību pasniedz katru gadu novada svētku vai Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienas svinību ietvaros.

Saistošie noteikumi "Par apbalvojuma "Stopiņu novada Goda Pilsonis" piešķiršanu".

 

2019. gadā atzinību “Stopiņu novada Goda Pilsonis” saņēma Alise Volkova, Zenta Kazule un Ginta Ozoliņa. 

Stopiņu novada Goda Pilsonis ir tradīcija, kurā godinām tos līdzcilvēkus, kuri dara vairāk nekā prasa viņu ikdienas darbs. Kopš 2012. gada atzinība piešķirta ir 38 novadniekiem.

Alisei Volkovai, atzinība piešķirta par mūža ieguldījumu Stopiņu novada attīstībā, ilggadēji veicot domes sekretāres un juristes pienākumus deviņdesmito gadu sākumā, veidojot jauno pašvaldību sistēmu, un par ilggadējo Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas darbu. Savā pieteikumā iedzīvotāji rakstīja: “Pašreiz Stopiņu novadā nav tik sena, aktīva cilvēka, kurš savu lielāko dzīves daļu veltījis darbam Stopiņu domē, kā arī ļoti aktīva sabiedriskā pensionāru padomes darbiniece.”

Zentai Kazulei, atzinība par mūža ieguldījumu Stopiņu novada attīstībā, strādājot par Stopiņu ciema izpildkomitejas vadītāju 80-tajos gados, kad tika veikta ciemu ielu nosaukumu sakārtošana un piešķiršana, un ilggadējo darbu un ieguldījumu Stopiņu novada bāriņtiesas izveidē un attīstībā no pirmās darbības dienas.

Gintai Ozoliņai, Stopiņu novada handbola sieviešu komandas “Stopiņi NHK” ilggadējai trenerei, piešķirta atzinība par augstiem sasniegumiem novada labā - komanda izcīnījusi 10 Latvijas čempionu titulus, zelta medaļas Latvijas Olimpiādēs, organizē un piedalās starptautiskos handbola turnīros. Pieteicēji rakstīja: “Ginta vienmēr bijusi trenere, kura sniedz nepieciešamo atbalstu un prot vadīt komandu. Iegūtās zināšanas kā spēlētajai palīdzējušas iemācīt saviem audzēkņiem spēles disciplīnu un taktiku. Viņa ir trenere, kura piekopj godīgas spēles principus. Vienmēr tiek prasīta maksimāla atdeve no spēlētājiem, kā arī viņas kā treneres ieguldījums ir simtprocentīgs.” Ginta Ozoliņa ir arī Stopiņu pamatskolas direktora vietniece, apkopojusi iespaidīgu vēsturisko materiālu par handbola attīstību novadā.

2019. gada Goda Pilsones sveica Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne un priekšsēdētājas vietnieks Ainārs Vaičulens. Bija sanākuši arī radi, draugi un kolēģi, kas sirsnīga sveica atzinības saņēmējas. Izskanēja daudz labu vārdu un sirsnīgu vēlējumu.

No kreisās: Zenta Kazule, Vita Paulāne, Ginta Ozoliņa, Alise Volkova, Ainārs Vaičulens.

Ar izjustu koncertu “DZĪVES DZIESMA”, visus priecēja komponists Māris Lasmanis ar dziesmu programma ar dzejnieka Friča Bārdas tekstiem, kuras izpildīja solisti Ieva Parša un Mārtiņš Zvīgulis.


 
Fotogalerija: https://stopini.lv/lv/galerijas/stopinu-novada-goda-pilsona-atzinibas-pasniegsana-2019gada-542

Informāciju sagatavoja
I.Skrastiņa
Stopiņu novada dome

(11.11.2019.)

 

2019.gadā atzinība ''Stopiņu novada Goda Pilsonis'' piešķirta trīs novada iedzīvotājiem

Stopiņu novadā jau vairākus gadus esam ieviesuši tradīciju godināt tos līdzcilvēkus, kuri dara vairāk nekā prasa viņu ikdienas darbs. Šogad, atzinībai “Stopiņu novada Goda Pilsonis” bija pieteikti 5 kandidāti.

Izvērtējot pieteikumus un kandidātu atbilstību saistošajiem noteikumiem Nr. 24/15 “Par apbalvojuma “Stopiņu novada Goda Pilsonis” piešķiršanu”, komisija nolēma atzinību “Stopiņu novada Goda Pilsonis” piešķirt: 

Gintai Ozoliņai, Stopiņu novada handbola sieviešu komandas “Stopiņi NHK” ilggadējai trenerei, komanda izcīnījusi 10 Latvijas čempionu titulus un zelta medaļas Latvijas Olimpiādēs, organizē un piedalās starptautiskos handbola turnīros;

Alisei Volkovai, par mūža ieguldījumu Stopiņu novada attīstībā, ilggadēji veicot domes sekretāres un juristes pienākumus deviņdesmito gadu sākumā, veidojot jauno pašvaldību sistēmu, un par ilggadējo Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas darbu;

Zentai Kazulei, par mūža ieguldījumu Stopiņu novada attīstībā, strādājot par Stopiņu ciema izpildkomitejas vadītāju 80-tajos gados, kad tika veikta ciemu ielu nosaukumu sakārtošana un piešķiršana, un ilggadējo darbu un ieguldījumu Stopiņu novada bāriņtiesas izveidē un attīstībā no pirmās darbības dienas.

Atzinības svinīga pasniegšana notiks 8. novembrī plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā, pēc Atzinības pasniegšanas notiks koncerts “DZĪVES DZIESMA”, komponista Māra Lasmaņa dziesmu programma ar dzejnieka Friča Bārdas tekstiem, piedalās solisti Ieva Parša un Mārtiņš Zvīgulis.

(01.11.2019.)

 

Aicinām pieteikt kandidātus atzinībai „Stopiņu novada Goda Pilsonis” 2019. gadā

Lai godinātu mūsu novadniekus un arī Latvijas un ārvalstu iedzīvotājus, Stopiņu novada pašvaldība 2012. gadā iedibināja atzinību „Stopiņu novada Goda Pilsonis”. Tā ir augstākā Stopiņu novada pašvaldības atzinība, ko piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Stopiņu novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Atzinību „Stopiņu novada Goda Pilsonis” piešķir Stopiņu novada un Latvijas iedzīvotājiem, kā arī ārvalstu personām. 

Kandidātus var izvirzīt ne mazāk kā pieci iedzīvotāji, domes deputāti, domes komitejas, komisijas un Stopiņu novadā reģistrētās juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas.

Aicinām iepazīties ar saistošajiem noteikumiem „Par apbalvojuma „Stopiņu novada Goda Pilsonis” piešķiršanu” un aizpildīt pieteikuma anketu, kas elektroniski pieejama interneta vietnē: https://stopini.lv/lv/forma/stopinu-novada-goda-pilsonis

Pieteikumu iesniegšana līdz 2019. gada 18. oktobrim Stopiņu novada domē, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Institūta ielā 1A, Ulbrokā. 

Stopiņu novada pašvaldība

(05.09.2019.)

 

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2018. gadā

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2017. gadā

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2016. gadā

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2015.gadā

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2014.gadā

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2013.gadā

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2012.gadā

Atpakaļ