Darba piedāvājumi

 

Uzņēmums meklē apkopēju biroja telpu uzkopšanai uz nepilnu slodzi

Dienas, kurās nepieciešama uzkopšana - otrdiena, ceturtdiena, svētdiena. 
Darba laiks, darba dienās no 18.00 - 21.00. Brīvdienā - pēc izvēles. 
Atalgojums - 300.00 EUR/Bruto

Lai pieteiktos vakancei, vai radušos jautājumu gadījumā, zvanīt uz tālruņa numuru +371 67512590 vai rakstīt e-pastā unimotors@unimotors.lv

(03.04.2020.)

 

Gaļas pārstrādes uzņēmums SIA "Forevers" aicina darbā ražošanas un noliktavas darbiniekus/ces

Aicinām darbā:

 • Palīgstrādniekus
 • Krāvējus
 • Iekārtu operatorus/es
 • Desu sējējas u.c.

Svarīgi, lai esat atbildīgi, fiziski izturīgi, ar vēlmi profesionāli attīstīties un gatavi sevi pierādīt kā izcilus darbiniekus.
Mūsu adrese: Granīta iela 9a, Rīga (Šķirotava).
Zvaniet uz tālruni 60001209 un mēs detalizēti izstāstīsim visu par darba iespējām uzņēmumā. Informāciju par sevi vai CV sūtiet uz e-pasta adresi cv@forevers.lv
Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti atlases konkursu ietvaros. Datu pārzinis ir SIA “Forevers’’ (Reģ. Nr. 40003307535), Granīta iela 9a, Rīga.

(20.03.2020.)

 

Veikalam ''LaTS'' Līčos, Stopiņu novadā (SIA "MV Orhideja")  steidzami nepieciešams darbinieks/ce. 

Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruniem: 26510568, 29427994.

SIA "MV Orhideja" administrācija

(06.03.2020.)

 

 • Stopiņu novada domes PII ‘’Pienenīte’’ aicina  pastāvīgā  darbā  pavāru. 

Atalgojums  par 1 slodzi 616,00 euro mēnesī, pirms nodokļu atskaitījuma. 
Darbs 8 stundas  dienā, divās maiņās no pl.: 5:00-13:00 un no plkst.7:00-16:00. 
Nepieciešama  vidējā profesionālā izglītība. 
Latviešu valodas prasmes vismaz ‘’B’’ līmenī, ja  izglītība nav iegūta latviešu valodā. 
Darbs komandā, sociālās garantijas tiek piedāvātas  pēc pārbaudes laika.

 • Stopiņu novada domes PII ‘’Pienenīte’’ aicina  pastāvīgā darbā  pirmsskolas  skolotāju. 

Atalgojums  par 1 slodzi 900,00 euro mēnesī, darbs katru dienu 8 stundas. Nepieciešama  augstākā izglītība pirmsskolas pedagoģijā ar  atbilstošu kvalifikāciju. 
Latviešu valodas prasmes ‘’C’’ līmenī, ja  izglītība nav iegūta latviešu valodā. 
Darbs komandā, sociālās garantijas tiek piedāvātas  pēc pārbaudes laika.

Pieteikties pie vadītājas pa tālr.:67910984, mob.:26558646  vai klātienē darba laikā.

(27.02.2020.)

 

Veikals “LaTS” Upeslejās steidzīgi aicina darbā kasieri un fasētāju.

Pieteikšanās un informācija pa tālr. 26897551, 29427994

(19.02.2020.)

 

Aicina pieteikties darbā Stopiņu novada domē uz jurista amatu uz noteiktu laiku (profesiju klasifikators – jurists 2611 01) darba vieta noteikta Stopiņu novada Dome, Institūta iela 1A,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Pēc piederības izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus (atbildes uz iesniegumiem utml.), kā arī izvērtēt citu pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu sagatavoto juridisko dokumentu projektus.
 2. Sniegt konsultācijas, informāciju, metodisku palīdzību un dot slēdzienus un atzinumus novada domei un tās struktūrvienībām, iestādēm, darbiniekiem jautājumos, kas rodas to darbā.
 3. Gatavot lēmumu priekšlikumus pēc komitejas vadītāja pieprasījuma, pēc domes priekšsēdētājas mutiska rīkojuma citām komitejām.
 4. Iesniegt nodaļas vadītājai priekšlikumus par darba uzlabošanu pašvaldībā un tās struktūrvienībās, iestādēs.
 5. Sagatavot un sniegt rakstveida atzinumu un slēdzienu par komisiju, darba grupu, deputātu komiteju lēmumu projektiem, pirms jautājumu izskatīšanas  domes sēdē, iesniegšanai Juridiskās daļas vadītājai.
 6. Novada  pašvaldības tiesību un interešu pārstāvēšana (uz pilnvaras pamata) visu līmeņu tiesu iestādēs.
 7. Nepieciešamo dokumentu sagatavošana, iesniegšana un saņemšana  no citām administratīvajām iestādēm un juridiskajām personām, fiziskām personām.
 8. Izstrādā saistošo noteikumu projektus, veic labojumus, nodrošina pilnu procedūru, līdz to stāšanās spēkā brīdim.
 9. Izstrādā iekšējo normatīvo aktu projektus, veic labojumus, nodrošina pilnu procedūru, līdz to stāšanās spēkā brīdim. 
 10. Sagatavo līgumus, pēc pašvaldības iestāžu pieprasījumiem, pārbauda un akceptē iestāžu vai sadarbības partneru sagatavotos līgumus.
 11. Sagatavo atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem un sūdzībām savas kompetences ietvaros.
 12. Pildīt citus amata aprakstā neminētus, bet ar amata kompetenci saistītus uzdevumus.
 13. Sagatavo un uztur līgumu reģistru, reģistrē līgumus dokumentu pārvaldības sistēmās.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai maģistra grāds ar piešķirto jurista kvalifikāciju (5.kvalifikācijas līmenis);
 • vismaz pēdējo trīs gadu praktiskā darba pieredze jurista amatā (pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savu pilnvaru ietvaros;
 • augsta atbildības sajūta;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Piedāvājam:

 • darba algu līdz 1382.00 euro mēnesī Mēnešalga pārbaudes laikā:   80% no noteiktās mēnešalgas;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • atsaucīgu kolektīvu;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām).

Informācija par darba sludinājumu:

Atrašanās vieta: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads

Darbā stāšanās laiks: nekavējoties

Darba amata apraksts: pilna slodze

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai ar pasta starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2020. gada 12.martam plkst. 16.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Domes jurista vakancei”. 

Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.

(18.02.2020.)

 

PIETEIKŠANĀS PAGARINĀTA LĪDZ 12.MARTAM

STOPIŅU NOVADA DOME, aicina pieteikties darbā uz grāmatveža amata vietu, uz noteiktu laiku: (profesiju klasifikators – 331301 grāmatvedis (ceturtā līmeņa kvalifikācija))

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība (grāmatvedības, finanšu vai ekonomikas jomā) 
 • Grāmatvedības kārtošanas pamatprincipu pārzināšana, pieredze darbā valsts vai pašvaldību iestādēs - ne mazāk kā 3 gadi
 • Pieredze darbā ar grāmatvedības uzskaites programmām
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (Ms Office),  
 • Augsta atbildības sajūta, labas analītiskās spējas, precizitāte un mērķtiecība darbā, iespēja strādāt ar vērā ņemamu darba apjomu
 • Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes
 • Lojalitāte, spēja strādāt komandā un patstāvīgi organizēt savu darbu

Priekšrocības pretendentiem:

 • pieredze darbā ar grāmatvedības uzskaites programmu “Horizon” 
 • prioritāte - pieredze darbā ar darba algas aprēķiniem, pamatlīdzekļu uzskaiti 

Piedāvājam:

 • Mūsdienīgu darba vidi un apstākļus
 • Stabilu atalgojumu, līdz 1287.00 euro mēnesī pirms nodokļu aprēķina, (pārbaudes laikā 80% apmērā no noteiktās darba algas),
 • Sociālās garantijas
 • Draudzīgu un profesionālu kolektīvu
 • Darbam nepieciešamās apmācības un profesionālās pilnveidošanas iespējas
 • Darba uzsākšanas paredzamais laiks - nekavējoties

Motivētu pieteikuma vēstuli, Europass CV  un izglītību apliecinoša dokumenta kopijas, sūtīt līdz 12.03.2020. uz elektronisko pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, norādot “PIETEIKUMS VAKANCEI – GRĀMATVEDIS”; vai iesniegt personīgi Stopiņu novada domē: Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads.

Pretendentu atlase tiek paredzēta šādā kārtībā – Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par atlases rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks Stopiņu novada domē.

Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem. Informējam, ka pretendents, iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei. 

(18.02.2020.)

 

Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “Saimnieks” aicina pievienoties savā komandā Siltumiekārtu inženieri.

Galvenie darba uzdevumi:

 • Plānot un organizēt ēku inženierkomunikāciju remontu;
 • Strādāt ar tehnisko dokumentāciju;
 • Veikt regulāras objektu apsekošanas;
 • Nodrošināt siltumiekārtu nepārtrauktu darbību.

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstoša izglītība un iepriekšēja darba pieredze šādā vai līdzīgā amatā;
 • Labas komunikācijas prasmes;
 • Valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpē;
 • Vēlamas krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • B kategorijas vadītāja apliecība;

Mēs piedāvājam:

 • Atalgojumu 1300 Eur (pirms nodokļu nomaksas);
 • Kvalifikāciju paaugstinošas apmācības;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Dinamisku darba vidi;
 • Prēmijas;
 • Degvielas kompensāciju.

Darba vieta: Stopiņu novads, Ulbroka.
 
CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz sekretare@saimniekspa.lv ar norādi “VAKANCEI”.

Informējam, ka pretendents, iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.
Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies pa tālruni. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Kandidātu pieteikumos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti mēneša laikā pēc to apstrādes. Darba devējs patur sev tiesības pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī pieprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.

(10.02.2020.)

 

 

(30.01.2020.)

 

Valsts probācijas dienesta Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Salaspils nodaļa izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu

Valsts probācijas dienests, reģistrācijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildē, kā arī probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā.

Valsts probācijas dienests izsludina konkursu uz šādu vakanto Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības ierēdņa amatu – Salaspils nodaļas probācijas speciālists/-e (1 vakance uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos;
 • izpratne par kriminālsodu izpildes jautājumiem;
 • laba latviešu valodas runas un rakstu kultūra;
 • prasme lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • ētiskums, orientācija uz klientu, analītiska domāšana, patstāvība, orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:

 • uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, nosacīti notiesātas personas, personas, kuras nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, kā arī organizēt papildsoda – probācijas uzraudzība – īstenošanu (ietver personas kontroli un sociālā atbalsta organizēšanu, lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu, tai skaitā apmeklēt probācijas klientu viņa dzīvesvietā nakts laikā);
 • sagatavot iesniegumus tiesai un pārstāvēt Valsts probācijas dienestu tiesā;
 • sagatavot izvērtēšanas ziņojumus pēc tiesas, prokurora vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijas pieprasījuma.

Piedāvājam:

 • mēnešalgu no EUR 835,00 līdz EUR 976,00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • piemaksu 20% apmērā pie mēnešalgas par darbu (dienestu), kas saistīts ar īpašu risku;
 • veselības apdrošināšanas polisi no pirmās darba dienas;
 • iespēju izjust gandarījumu, ko sniedz darbs, mainot likumpārkāpēju domāšanas veidu un dzīves vērtības;
 • iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu agrāk, doties mājās agrāk vai, uzsākot darba dienu vēlāk, doties mājās vēlāk);
 • mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē, sniedzot savu ieguldījumu sabiedrības drošības stiprināšanā Latvijā;
 • darba vietu Salaspilī, Rīgas ielā 30A.

Pretendentiem pieteikties līdz 2020. gada 22. janvārim, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu, kas ar norādi “Rīgas Austrumu reģiona TSV Salaspils nodaļas probācijas speciālists” jāiesniedz: 

 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv;
 • nosūtot pa pastu – Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019;
 • iesniedzot personīgi Lomonosova ielā 9, Rīgā.

Sīkāka informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri būs iesnieguši prasībām atbilstoši aizpildītu pieteikuma veidlapu, kā arī būs atbilstoši izvirzītajām prasībām. Gadījumos, kad atlases konkursam tiks iesūtīti prasībām neatbilstoši pieteikuma dokumenti, tie tiks neatgriezeniski dzēsti.

Informējam, ka personāla atlases gaitā tiks veikta iesniegto dokumentu izvērtēšana, amatam nepieciešamo kompetenču pārbaude Novērtēšanas centrā un profesionālo zināšanu pārbaude.

Personāla atlase tiks organizēta Valsts probācijas dienestā – Lomonosova ielā 9, Rīgā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019.

(14.01.2020.)

 

Veikals "Lats" Upeslejās steidzīgi aicina darbā kasieri.

Interesentiem zvanīt pa tālr.26897551, 29427994.

(08.01.2020.)

 

STOPIŅU NOVADA DOME,aicina pieteikties darbā uz psihologa amata vietu Stopiņu novada Sociālajā dienestā, uz nenoteiktu laiku:(profesiju klasifikators – 263401 psihologs)

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība psiholoģijā, jābūt reģistrētam Psihologu reģistrā, vēlams sertifikāts klīniskajā vai veselības psiholoģijā, 
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas, vēlamas vismaz divu svešvalodu zināšanas,
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (Ms Office),  
 • Augsta atbildības sajūta, labas analītiskās spējas, precizitāte un mērķtiecība darbā, iespēja strādāt ar vērā ņemamu darba apjomu
 • Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes
 • Lojalitāte, spēja strādāt komandā un patstāvīgi organizēt savu darbu, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.

Galvenie amata pienākumi:

 • Individuālās konsultācijas un veikt psiholoģisko izpēti, pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu, norīkojumu, kurā īsi aprakstīta galvenā problēma un nodefinēts konsultācijas mērķis. 
 • Sniegt psiholoģisko atbalstu, uzlabot/attīstītas noteiktas prasmes, spējas (piemēram, komunikācijas prasmes). 
 • Sniegt atbalstošas konsultācijas vardarbības seku mazināšanai. 
 • Konsultēt vecākus bērnu audzināšanas jautājumos, par bērnu vecumposmu attīstības īpatnībām. 
 • Sniegt konsultācijas, virzienu - ģimenes problēmu risināšanai un saskarsmes veicināšanai, uzlabot spēju rast risinājumu sociālās krīzes situācijā. 
 • Sniegt atzinumus par psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja veikta psiholoģiskā izpēte, un pārskatu par psiholoģisko konsultēšanu, rekomendācijas tālākai darbībai.
 • Sagatavot pārskatus par katru klientu, kuru var nodot citam speciālistam vai institūcijai, ar klienta piekrišanu. 

Priekšrocības pretendentiem, īpašie nosacījumi:

 • Obligāta pieredze bērnu un pieaugušo individuālajā psiholoģiskajā konsultēšanā, izpētē, atzinumu sagatavošanā vismaz iepriekšējo 3 gadu laikā.

Piedāvājam:

 • Mūsdienīgu darba vidi un apstākļus
 • Stabilu atalgojumu, līdz 1190.00 euro mēnesī pirms nodokļu aprēķina, (pārbaudes laikā 80% apmērā no noteiktās darba algas),
 • Sociālās garantijas
 • Draudzīgu un profesionālu kolektīvu
 • Darbam nepieciešamās apmācības un profesionālās pilnveidošanas iespējas
 • Darba uzsākšanas paredzamais laiks – nekavējoties

Motivētu pieteikuma vēstuli, Europass CV  un izglītību apliecinoša dokumenta kopijas, sūtīt līdz 31.01.2020. uz elektronisko pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, norādot “PIETEIKUMS VAKANCEI – PSIHOLOGS”; vai iesniegt personīgi Stopiņu novada domē: Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads.

Pretendentu atlase tiek paredzēta šādā kārtībā – Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par atlases rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks Stopiņu novada domē.

Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem. Informējam, ka pretendents, iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei. 

(07.01.2020.)

 

STOPIŅU NOVADA DOME, aicina pieteikties darbā uz teritorijas plānotāja amata vietu, uz nenoteiktu laiku: (profesiju klasifikators – 2164 01 Teritorijas plānotājs)

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība dabaszinātņu jomā, prioritāri - telpiskās plānošanas, zemes ierīcības, ģeodēzijas, ģeomātikas, kartogrāfijas, vai inženierzinātņu jomā 
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (Ms Office),   prasme lietot  programmas  MicroStation un/vai ArcGIS, QGIS,   AutoCad,  tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • Augsta atbildības sajūta, labas analītiskās spējas, precizitāte un mērķtiecība darbā, iespēja strādāt ar vērā ņemamu darba apjomu
 • Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes
 • Lojalitāte, spēja strādāt komandā un patstāvīgi organizēt savu darbu

Galvenie amata pienākumi:

 • Pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentu pārzināšana, piedalīšanās dokumentu vai to grozījumu izstrādē un izstrādes koordinēšanā;
 • Sagatavot atbildes, atzinumus, administratīvo aktu un uzziņu projektus par novada attīstības plānošanas dokumentiem un citiem attīstības plānošanas jautājumiem;
 • Sagatavot izziņas par zemes gabalu funkcionālo zonējumu, izmantošanu un par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam, par teritorijas plānojumā noteiktajiem nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem, piedalīšanās robežu kadastrālajā uzmērīšanā, apgrūtinājumu plānu saskaņošana;
 • Sniegt konsultācijas klientiem par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • Nodrošināt lēmumprojektu sagatavošanu zemes ierīcības projektiem, adresācijas un nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšana, sagatavot ziņojumus par detālplānojuma projektiem; 
 • Nodrošināt attīstības plānošanas dokumentu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);
 • Nodrošināt datu aktualizāciju pašvaldības ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (ĢIS);
 • Vietējā ģeodēziskā tīkla informācijas aktualizācija.

Priekšrocības pretendentiem:

 • pieredze darbā ar pielīdzināmām darba izpildes prasmēm pašvaldībā vai valsts pārvaldē

Piedāvājam:

 • Mūsdienīgu darba vidi un apstākļus
 • Stabilu atalgojumu, līdz 1500.00 euro mēnesī pirms nodokļu aprēķina, (pārbaudes laikā 80% apmērā no noteiktās darba algas),
 • Sociālās garantijas
 • Draudzīgu un profesionālu kolektīvu
 • Darbam nepieciešamās apmācības un profesionālās pilnveidošanas iespējas
 • Darba uzsākšanas paredzamais laiks – nekavējoties

Motivētu pieteikuma vēstuli, Europass CV  un izglītību apliecinoša dokumenta kopijas, sūtīt līdz 31.01.2020. uz elektronisko pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, norādot “PIETEIKUMS VAKANCEI – TERITORIJAS PLĀNOTĀJS”; vai iesniegt personīgi Stopiņu novada domē: Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads.

Pretendentu atlase tiek paredzēta šādā kārtībā – Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par atlases rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks Stopiņu novada domē.

Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem. Informējam, ka pretendents, iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei. 

(07.01.2020.)

 

STOPIŅU NOVADA DOME, aicina pieteikties darbā Stopiņu novada Būvvaldē uz arhitekta amatu (profesiju klasifikators – arhitekts  216101) darba vieta noteikta Stopiņu novada Būvvalde, Institūta iela 1,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 • savas kompetences jautājumos sagatavo fizisko un juridisko personu iesniegtos dokumentus izskatīšanai Būvvaldes sēdē;
 • izskata, veic detalizētu projektu izpēti, atbild par būvprojektu, kurus paredzēts realizēt Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, atbilstību normatīvo tiesību aktu prasībām, to virzību izskatīšanai un apstiprināšanai Būvvaldes sēdē;
 • izskata būvniecības  iesniegumus un sagatavo lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi;
 • sagatavo būvatļaujas ar nosacījumiem un apliecinājumus par būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildi;
 • izraksta paziņojumus par būvnodevas aprēķinu saskaņā ar Stopiņu novada domes Saistošajiem noteikumiem;
 • piedalās būvobjektu pieņemšanas ekspluatācijā komisijas darbā;
 • pārstāv Būvvaldi jautājumos, kas saistīti ar novada vizuālo vidi, arhitektūru un teritorijas plānošanu;
 • plāno novada vides attīstību un izstrādā vīziju novada arhitektūras elementu koptēlam;
 • izskata un izvērtē esošos pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentus, sniedz rakstveida atzinumus;
 • kontrolē Stopiņu novada administratīvajā teritorijā jebkuru objektu, kurš saistīts ar vides dizainu, neatkarīgi no tā pakļautības un īpašuma formas;
 • izskata un saskaņo vides labiekārtošanas, vides veidojošo elementu projektus;
 • izskata un saskaņo reklāmas/izkārtnes projektu un sagatavo izkārtnes/reklāmas pasi  atbilstoši Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem un normatīvajiem tiesību aktiem; 
 • izskata un saskaņo monumentālās mākslas darbu novietojumu novadā; 
 • piedalās būvniecības ieceru publiskā apspriešanā, sagatavo pārskatu un lēmuma priekšlikumu par publiskās apspriešanas rezultātiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā  izglītība - arhitekta kvalifikācija (5.kvalifikācijas līmenis);
 • vismaz pēdējo trīs gadu praktiskā darba pieredze arhitekta darbā (pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • par priekšrocību tiks uzskatītas  prasmes darbā BIS; 
 • ļoti labas saskarsmes spējas, argumentācijas prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Piedāvājam:

 • Mūsdienīgu darba vidi un apstākļus,
 • Stabilu atalgojumu, līdz 1520.00 euro mēnesī pirms nodokļu aprēķina, (pārbaudes laikā 80% apmērā no noteiktās darba algas),
 • Sociālās garantijas,
 • Draudzīgu un profesionālu kolektīvu,
 • Darbam nepieciešamās apmācības un profesionālās pilnveidošanas iespējas,
 • Veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām),
 • Darba uzsākšanas paredzamais laiks – nekavējoties.

Informācija par darba sludinājumu:

Atrašanās vieta: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads

Darbā stāšanās laiks: nekavējoties

Darba amata apraksts: pilna slodze

Darba alga pārbaudes laikā:   80% no noteiktās darba algas.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai ar pasta starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2020. gada 31.janvārim plkst. 16.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Būvvaldes arhitekta vakancei”. 

Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.  Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.

(06.01.2020.)

 

 

Stopiņu pamatskola aicina darbā pavāri/pavāru (5120 02 Pavārs). Darba vieta Sauriešos, Stopiņu novadā.

Prasības: 
Izglītība: vidējā profesionālā.
Vēlama iepriekšēja pieredze sabiedriskā ēdināšanā.
Latviešu valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1. pakāpei.
Atbildīga, kārtīga, pozitīva attieksme pret darbu. 

Darba pienākumi:
Gatavot ēdienu pēc noteiktām kalkulācijām, ievērojot sanitārās un higiēnas normas.
Darbs vienai slodzei, sestdienas, svētdienas un svētku dienas - brīvas.

Piedāvājam: 
Regulāru atalgojumu 616,00 EUR pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas.

Kandidātus lūdzam pieteikties vakancei sūtot CV uz e-pastu: jelena.zaceste@inbox.lv vai pa mob.26325388.

(06.01.2020.)

Atpakaļ