Navigācija

Līdumnieki, Stopiņu novads

 

„ ..teikt, ka te kaut kur
ir robeža vai mala
un ka te vai tur

kaut kas jānodala..” Imants Ziedonis

Māju nosaukums vedina domāt, ka ēka pieredzējusi daudzu ļaužu likteņus. Ēka gan atrodas meža ceļa malā, un nekas vairs neliecina, ka šeit būtu bijuši vareni tīrumi vai lauksaimniekiem darbīga vide. Divstāvu koka ēka ar bēniņu izbūvi celta 19.gs.2.pusē un 20.gs.30.gados apmesta (attēls Nr.1,3). Jumtgales nošļaupums vedina domāt, ka senākajos laikos tur varēja būt fahverka motīvs.

Tāpat kā jumta iesegums ar viļņoto šīferi, tikpat nemierīgi „viļņojošs” ir ēkas dvēseles stāvoklis – iekšējā dzīve. Tagad tā ir sociālā ēka, kur ļaudis nāk un iet, ja dzīves apstākļi uzlabojas (attēls Nr.6,7) . Viena problēma – kopīgs mājoklis, kur neviens īsti neiesaistās tā uzlabošanā, kaut vai sevis dēļ. Sak, gan jau kāds cits aiz manis sakops.

Ēkas apjomā izceļas kāpņu telpa, kurai kāds asprātis augšgalā uzlicis lielo pulksteņa ciparnīcu kā atgādinājumu (attēls Nr.5), ka Laika rats ir nepielūdzams, tāpat kā ēkas mūža ilgums. To var redzēt, zem nokritušā apmetuma (attēls Nr.2), kur pavīd dēļu karkass, kas piesegts tik ar papi. I stāvā kādreiz ir bijuši logu slēģi (attēls Nr.4), lai vēlās vakara stundās ļaudis varētu mierīgi pavadīt vakara stundas. Veco kāpņu (attēls Nr.8, 9, 10) elegantais liekums ir kā atgādinājums par ēkas mūža ilgumu, bet zudušie virpotie margu balustri liecina, ka 20.gs. ir ieviesis savas korekcijas.

„Līdumnieku” gaitas turpinās, šoreiz jau 21.gadsimtā.  

Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionālā valsts inspektore,
 mākslas zinātniece, neskaitāmu publikāciju un grāmatu autore un līdzautore Vita Banga

Attēls Nr.1

Divstāvu koka dzīvojamā ēka ar jumta izbūvi, apmesta. Ēka celta 19.gs., pārbūvēta, zudis fahverks gala fasādēs. Līdumnieki, Stopiņu novada pašvaldības nekustamais īpašums, 2013. gada 24.aprīlis.

Attēls Nr.2

Koka ēka apmesta, apšūta ar ruberoīdu, apmetums uz skaliņiem. Līdumnieki, Stopiņu novada pašvaldības nekustamais īpašums, 2013. gada 24.aprīlis.

Attēls Nr.3

Ēkai pie pārbūves zudis fahverks. Līdumnieki, Stopiņu novada pašvaldības nekustamais īpašums, 2013. gada 24.aprīlis.

Attēls Nr.4

Koka logu apdare, bijuši slēģi. Līdumnieki, Stopiņu novada pašvaldības nekustamais īpašums, 2013. gada 24.aprīlis.

Attēls Nr.5

Ēkas apjomā izdalās kāpņu telpa, logs mainīts, pulkstenis ievietots vēlākos gados.
Līdumnieki, Stopiņu novada pašvaldības nekustamais īpašums, 2013. gada 24.aprīlis.

Attēls Nr.6

Iekštelpas – pildiņu durvis, furnitūra jauna. Līdumnieki, Stopiņu novada pašvaldības nekustamais īpašums, 2013. gada 24.aprīlis.

Attēls Nr.7

Uzskatāms piemērs, ka durvju slēdzenes nemitīgi mainītas, otrais no augšas ir oriģināls.
Līdumnieki, Stopiņu novada pašvaldības nekustamais īpašums, 2013. gada 24.aprīlis.

Attēls Nr.8

Oriģinālas, 19.gs., vienlaidu, koka kāpnes, balustri mainīti.
Līdumnieki, Stopiņu novada pašvaldības nekustamais īpašums, 2013. gada 24.aprīlis

Attēls Nr.9

Kāpņu telpa –dēļu grīda ielikta vēlāk, pēdējais kāpņu pakāpiens mainīts. 
Līdumnieki, Stopiņu novada pašvaldības nekustamais īpašums, 2013. gada 24.aprīlis.

Attēls Nr.10

Vienlaidu kāpnes, sienu krāsojums jauns.
Līdumnieki, Stopiņu novada pašvaldības nekustamais īpašums, 2013. gada 24.aprīlis.

Atpakaļ