Navigācija

Būmaņi, Stopiņu novads

 

”Būmaņi”, Stopiņu novads
Silti un sievišķīgi pleci, 
Silta un sievišķīga daba.
Tā arī vectēvi vecie gadījās
tikai no laba.


Tā arī rijā sirds kut,
tā arī maltuvē put milti.
Vēlāk? Iemīlēts vēlāk varbūt ..
Un pleci sievišķīgi silti. Imants Ziedonis.

Apakšvirsraksts * Par kāpostiem, Finku un vijoli. Raksta autore Stopiņu novada vēstures muzeja glabātāja Renāte Priede

Katra jauna ekspedīcijas sērija atklāj nezināmo par zināmo – Stopiņu novads glabā daudz interesantu liecību. Vienas mājas iedzīvotāju stāsti par vectēvu saimniekošanas paradumiem lieliski sasaucas ar citās mājās dzīvojošo lepni saglabātām saimniecības ēkām un ietaisēm. Tepat Rīgas pievārtē Dreiliņu pagasta „Būmaņu” saimnieki - Alekšu dzimta - saglabājuši gan lepno no ķieģeļiem mūrēto kūti, ko savulaik dzimtas galva uzcēlis pašu pirmo, gan saimniecības ēku ar ledus un sakņu pagrabiem un klēti ar graudu apcirkņu aprisēm, kas tagad pārbūvēta dzīvošanai, gan vāgūzi - gandrīz visām ēkām saglabājušās pat oriģinālās būvdetaļas. Vecās ratnīcas vietā šobrīd slejas laikmetam atbilstošāku „ratu” nojume, bet kāpostus (to vagas līdz pat horizontam tagadējā „Būmaņu” saimniece Anita atceras vēl kopš bērnības) vēl joprojām būtu iespējams skābēt senajā kāpostu tvertnē, kurā jākāpj pa trepēm iekšā tieši tā, kā to novada otrā, jeb Stopiņu pagasta galā savās mājās „Lielkājās” ekspedīcijai mutvārdos lieliski izstāstīja Uldis Sterģis. Tādas pat līdzības ir arī stāstā par Sterģa kunga vectēvu vijolnieku –„Būmaņu” mājās saglabājusies vectēva vijole, bet, atrodot Stopiņu novadā trešo vijoli, jau varēsim spriest par tendencēm un izdalīt novadam raksturīgo.

Fantastiskas liecības par 20.gs. pirmās puses saimniecisko dzīvi - pirmskara Dreiliņu puses ainavu, siena talkām, lauksaimniecības tehniku, ģimenes svētkiem, līgošanu un pat pirmajiem padomju kolektīvajiem darba svētkiem sniedz ne tikai ģimenes foto albumi – Alekšu dzimta saglabājusi arī mājas grāmatas un saimniecības grāmatas no 20.gs. 20.tajiem gadiem līdz pat 1947.tajam gadam, kuras ataino ne tikai preču, naudas un algotā darbaspēka attiecības un kustību, kas neapstājās pat kara laikā. Rēķinu grāmatas sniedz liecības arī par dārzkopības tradīcijām, piemēram, tolaik populārākajām augļu koku sugām, jo 1942.gadā saimniecībā tika iestādītas 4 sīpoliņu, 3 Lietuvas pepiņa, 1 antonovkas, 2 dažādas renetas šķirnes ābeles un 4 baltā dzidrā šķirnes ābeles, no kurām mūsdienas ir sagaidījušas un šobrīd pilnas ar briestošiem augļiem, ir trīs baltā dzidrā ābeles. Kara laika saimniecības grāmatās fiksēti arī apgrozībā esošo valūtu kursi – 1941.gadā 2 lati tikuši pielīdzināti 100 rubļiem un uzskaite vesta rubļos, piemēram, ieņemot par 150 litriem piena 2700 rubļus, bet kādam no strādniekiem par pilnu mēnesi algā izmaksājot 4000 rubļus, fiksētas arī valsts nodevas: „valdībai nodoti kartupeļi 700 kg” vai „valdībai nodots sivēns, 100 kg dzīvsvarā”, bet 1944.gada ieraksti liecina par saimniecības gada pārskatu reihsmarkās – tolaik strādnieka alga par mēnesi – 40 markas. Ieraksti saimniecības grāmatās liecina arī par saimnieka atbildību katrā norisē – visus darbus raksturot caur savu prizmu: „kartupeļus beidzu rakt.”

Apzinot kultūrvēsturisko mantojumu neiztikt arī bez gluži anekdotiskām epizodēm – vai tā būtu sagadīšanās vai leģendas atgādinājums, bet savulaik Eižena Finka darinātais „Būmaņu” saimnieces Annas Alekses, dzim. Būmanes, fotoportrets nekādi negribēja ļauties pārfotografēties – mūsdienu digitālā tehnika neklausīja, un aparāta slēdzis nostrādāja tikai pēc vairākkārtējas tā darbināšanas. Bet realitātē ir pierādījies Finka pareģojums fotoportreta īpašniecei – par dzimtas ilgu turpināšanos turpat dzimtas mājās par spīti nelabvēlīgiem ārējiem apstākļiem - Alekši šeit dzīvo un saimnieko jau sestajā paaudzē.

Paldies, Anitai Aleksei par dalīšanos dzimtas likteņstāstos, fotogrāfiju un saglabāto senlietu un saimniecības izradīšanu, bet galvenokārt par dzimtas mantojuma rūpīgu glabāšanu un cieņu pret to.


Foto materiāls par 20.gs. pirmās puses saimniecisko dzīvi Būmaņu mājās – Alekšu dzimta sešās paaudzēs

Attēls Nr.1, 2
 
Līkā priede, ceļš uz Būmaņu mājām. Tagadējā Garā iela, Stopiņu novads. Ģimenes godi un svētki, Būmaņi, 20.gs. 30. - 40. gadi

Attēls Nr.3

Johans Aleksis jaunībā, pirmo „Būmaņu” māju saimnieku Trīnes un Gusta meitas vīrs, 20.gs. 20. - 30. gadi

Attēls Nr.4, 5
   
„Būmaņu” māju saimnieku Trīnes un Gusta meitas Annas Alekses, dzim. Būmanes, fotoportrets, Eižena Finka foto darbnīca

Attēlns Nr.6

Visvaldis Jānis Aleksis, Annas un Johana dēls, dzimis 1924. gadā, miris 2010.gadā 86 gadu vecumā, fotogrāfijā apmēram 4-5 gadus jauns.

Attēls Nr.7

Alekšu dzimtas pārstāvji, centrā Annas vīrs Johans Aleksis - īsts saimnieks, veic visu „Būmaņu” māju uzskaiti, vada celtniecību un saimniecību; otrā rindā no labās Annas un Johana dēls Visvaldis Jānis Aleksis, 20.gs.40.gadi

Attēls Nr.8

Siena talka un lauksaimniecības tehnika. „Būmaņi”, 20.gs.30.gadi

Attēls Nr.9

Foto albumi, mājas un saimniecības grāmatas no 20.gs. 20.tajiem gadiem līdz pat 1947. tajam gadam, Būmaņi, 2013. gada 8.maijā

Attēls Nr.10

            Anita Alekse, „Būmaņu” māju saimniece, ceturtā paaudze, 2013. gada 8.maijā

Attēls Nr.11

                                  Kūts, ķieģeļu mūrējums , Būmaņi, 2013. gada 8.maijā

Attēls Nr.12

                                     Kūts durvis, Būmaņi, 2013. gada 8.maijā

Attēls Nr.13

                     Vāgūzis, tajā senā kāpostu skābēšanas tvertne, Būmaņi, 2013. gada 8.maijā

Attēls Nr.14, 15
 
     Ledus un sakņu pagrabs, izmantojams arī mūsdienās, Būmaņi, 2013. gada 8.maijā

Attēls Nr.16

Agrākā saimniecības ēka ar ledus un sakņu pagrabiem un klēts ar graudu apcirkņiem, mūsdienās ēkas pārbūvētas dzīvošanai, Būmaņi, 2013. gada 8.maijā

Attēls Nr.17

Vecās ratnīcas vieta, šobrīd slejas laikmetam atbilstošāku „spēkratu” nojume, Būmaņi, 2013. gada 8.maijā

Attēls Nr.18

Alekšu dzimtas lāde, dāvināta Johana mātei uz kāzām no muižkunga, jo viņa bija istabene Ķeipenes muižā, Būmaņi, 2013. gada 8.maijā

Attēls Nr.19

Lādes slēdzene, Būmaņi, 2013. gada 8.maijā

Attēls Nr.20

                                 Bufete, Būmaņi, 2013. gada 28.maijā

Attēls Nr.21

  Bufetes kāja, Būmaņi, 2013. gada 28.maijā

Attēls Nr.22

Dzimtas senie krēsli, Būmaņi, 2013. gada 8.maijā

Attēls Nr.23

    Johana Alekša vijole, Būmaņi, 2013. gada 28.maijā

Attēls Nr.24

Centrā Visvaldis Jānis Aleksis, no kreisās mazmeita Agnese ar mazmazdēlu Markusu un no labās mazmeita Kristīna ar mazmazdēlu Rodrigo. Būmaņu trešā, piektā un sestā paaudze. 2010. gada 14. aprīlis

Attēls Nr.25

Būmaņu dzimtas peonijas - saglabātas un gadu gadiem augušas kuplumā, 21.gadsimta sākums

Atpakaļ