Navigācija

Kultūrvēsturiski izziņas avoti

 

https://kulturaskanons.lv/ - Latvijas kultūras kanons līdzīgi kā citās Eiropas valstīs izveidots kā izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā. Kultūras kanonā iekļautas Latvijas kultūru raksturojošās vērtības dažādās mākslas jomās, ar kurām lepojamies un kurām vajadzētu veidot ikviena Latvijas iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu, nodrošinot piederības izjūtu Latvijai.

Latvijas Nacionālā Digitālā bibliotēka piedāvā jaunu resursu RunA, kurā iekļauti Raiņa un Aspazijas darbi, darbu anotācijas, vēstules, dokumenti, prezentācijas, fotogrāfijas, atklātnes, plakāti, karikatūras audio un video materiāli. Meklēšana resursā notiek kā pēc atslēgas vārda, tā nosaukuma, tipa, datējuma un autora.
RunA avotā ievietota arī karte ar vietām, kuras apmeklējuši abi slavenie autori.
Kolekcijas veidotāji saka: “Kolekcija radīta ar mērķi attīstīt saistīto datu resursu humanitāro zinātņu pētniekiem un studentiem, kā arī visiem Raiņa un Aspazijas interesentiem Latvijā un ārpus tās.”

 

Atpakaļ