Navigācija

Izstādes

 

2021. gads

Literāri tematiska izstāde “Vai tur neiešķindējās šļakatu sudrabs?” Andai Līcei – 80 (27.04.1941). 2021. gada aprīlis

Literāri tematiskā izstāde “Dzīve nav tikai asaras, dzīve nav tikai smiekli, dzīve ir asaras un arī smiekli....” Miervaldim Birzem – 100. 2021. gada marts

Literāri tematiska izstāde “Latviešu mācītājam, sabiedriskajam darbiniekam, politiķim un rakstniekam Andrievam Niedram – 150”, 2021. gada februāris

Tematiska izstāde “Latviešu estrādes mūzikas karalis”, Raimondam Paulam – 85. 2021. gada janvāris

 

* * *

IZSTĀŽU ARHĪVS

Atpakaļ