Dzejas dienas Stopiņu pagastā

 

DZEJAS DIENAS 2021

Septītās dzejas dienas dzejas meistara “Kalējos” un pirmā tikšanās Pētera Brūvera vārdā nosauktās lasītavas telpās

Dzejas dienai 2021 Stopiņu pagasta “Kalējos” - sirsnīgs, intelektuāls, dzejisks un dvēselisks satvars. Citāds debess jums un citāds pirmdienas rīts. Lietus mākoņu netraucēti, jo tie līst citviet, amatierteātra “Dille” aktieru bērni un mazbērni - mazie “dillēnī” un viņu draugi, kā arī amatierteātra aktieri Ingrīda un Uldis, nes sveicienu šai dienai. “Es dāvinu tev šo dienu”! Emocionāli tīrs bērnu dzejas runas rīts. Skaisti, pasakaini un ar ļoti siltu sirdi tiek runāts dzejas meistara Pētera Brūvera radītais teksts. Neko neaizliedzot, bet ļaujot vaļu spēlēm, fantāzijām un vērojumiem. Līdz iegūta emocionāli sirsnīga neatkārtojama un patiesa dzejas dāvana, ko pasniedz mazu bērnu prieks un silta sirds. 

Nudien, patiesi ieskanējās bērnu balsis, dziesmas un smiekli – brūveriski jautri, droši un koši. To visu iefilmēja ReTV, sižetu skatiet ŠEIT. Tur arī vērosim vai skatīsim foto mirkļu galeriju https://ropazi.lv/lv/sakums/galerijas/o/septitas-dzejas-dienas-dzejas-meistara-kalej-666 .

Maziem runātājiem tiek pasniegtas mazas kalējmājas balvas – koka dzejas āmuriņi, kas tradicionāli ir amatnieka Jāņa Grazdanoviča darinātas. Savukārt Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāru dāvātais prieks ir mīklu minēšana un mīklu baudīšana. Autors ir ne tikai dzejnieks, tulkotājs, bet arī dažādu tautu mīklu meistars ar dāvināšanas prieku. Dzejnieka vārdiem es dāvinu tev šo dienu/ ar sarmotiem kokiem un sniegu/ un zīlītes klauvējienu/ un zvirbuļu aušīgo prieku.

Nemanāmi ejam “rudeņot”, tā, pietuvojoties dažādu sajūtu mākoņiem, ļaujoties krāsu un domu pavedieniem, lai lasītu, domātu, runātu un tiktos nākamgad.

Šajā dienā un pavisam drīz - bibliotēkā pulcējas literatūrzinātnieki, rakstnieki, dzejnieki, komponisti, aktieri, ģimenes locekļi un bibliotekāri. Tostarp pārstāvji no Rakstniecības un mūzikas muzeja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Ulbrokas bibliotēkas, Ropažu novada pašvaldības un Pētera Brūvera ģimenes locekļi.  Starp viņiem Ingus Barovskis, Jānis Elsbergs, Inese Zandere, Māris Salējs, Māris Lasmanis, Zane Jančevska, Ginta Zalcmane, Ainārs Vaičulens, Inese Skrastiņa, Zane Brūvere – Kvēpa, Aleksandrs Kvēps, Iveta Brūvere, Ingrīda Balode, Uldis Bērziņš. 

Satikšanās nodoms ir dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera (1957–2011) piemiņas un literārā mantojuma aktualizēšana Ulbrokas bibliotēkas jaunizveidotajās telpās. Pētera Brūvera vārdā nosauktā lasītava un portrets ir sarunas telpa, lai pieskartos personīgajam, galvenokārt, atmiņu stāstos, vēstulēs, dzejas-atdzejas klātesamībā un dziesmu melodijās. Norisei tiešraides ieraksts Ulbrokas bibliotēkas Facebook kontā. Divu stundu garumā portretējām un runājām par laiku un radītām vērtībām. Autora dzejas rindas “Viss šajā pasaulē ar divi dalās” vieno caur rakstītā jēgu. Veidojas atklāta saruna, kas rod un runā par vienojošās apziņas stiprināšanu kultūrtelpā, kas nākotnes vārdā spēcina vietējo kopību un piederību literatūrai.  

Iepazīstam kultūridentitātes izprotošu paaudzi, kas, iesaistoties, rada izpratni par Pētera Brūvera daiļrades daudzpusību. Ineses Zanderes vēstulē uzzinām par kopīgo vasaras kursu apmeklējumu Viļņā 1986. gadā, ar kuru aizsākās Brūvera gaitas leišu atdzejošana. Jānis Elsbergs nupat rediģējis un sarakstījis priekšvārdu Pētera Brūvera sagatavotajai Martinaiša dzejas izlasei, kas apliecina Baltijas Asamblejas balvas cienīga laureāta nopelnus. Māris Salējs dalās pārdomās, portretējot - skicējot Pētera personību, stāstam klāt pieliekot zināmos Pētera pseidonīmus. 

Ingus Barovskis ieskicē vairāku pētnieku skatījumu uz atsevišķiem dzejnieka daiļrades aspektiem. Pats pievēries mītiskajam Pētera Brūvera dzejā, savukārt baltu kopību – prūšu un lietuviešu tēmu Brūvera daiļradē akadēmiskam skatījumam gatavo Janīna Kursīte, Ulbrokas bibliotēkā iegūtās kolekcijas pētniecība uzticēta literatūrzinātniecei Ieva Kalniņai. Gintas Zalcmanes vadībā uzsākts Pētera Brūvera bibliogrāfijas sagatavošanas darbs, iekļaujot autora literāros darbus un veiktos tulkojumus, Pētera Brūvera literāro darbu atdzejojumus cittautu valodās, kā arī autora dzeju komponēto dziesmu bibliogrāfiju un citu darbu aprakstus.

Muzikālā noskaņa un dzejas priekšlasījums piestāv Zanes Jančevskas aktiermeistarībai, deklamējot autora radītos portretus, pašportretus un rudens portretus dzejā. Komponista Māra Lasmaņa muzikālā rokraksta motīvs ik reiz piestāv, kad runājam par Pēteru. Visi kopā ar ģimenes atbalstu pieskaramies Pētera personības dziļākai būtībai, saskatot personības nozīmību kopējā kultūrtelpā. Kā sākotnēji to uzsvēra un norādīja Ropažu novada domes priekšsēdētājas pirmais vietnieks Ainārs Vaičulens, Stopiņu pagastā aktīvi tiek organizētas bibliotekāru talkas un ikgadējās Dzejas dienas dzejnieka dzimtajās mājās “Kalēji”, laiks portreta klātesamībai un notikumu attīstībai Pētera Brūvera lasītavas telpās. 

Paldies par ceļa vārdiem un vēlējumu! Vizuālais materiāls skatāms foto galerijas apkopotajā resursā https://ropazi.lv/lv/sakums/galerijas/o/septitas-dzejas-dienas-pirma-tiksanas-peter-667 .

Aicinām ikvienu interesentu apmeklēt Pētera Brūvera lasītavu, lai skatītu bibliotekāru darbu un izmantotu iespēju uzzināt par novadpētniecības materiālu kopu un krājumu, kas raksturo vietējās vērtības, tradīcijas, sasniegumus, vietējo vēsturi un attīstību.

Paldies visiem tiem, kas pavasara - vasaras periodā apmeklēja pastaigu kājāmgājējiem/velobraucējiem, par dzejnieka, novadnieka Pētera Brūvera literāro darbību, neklātienē atgādinot un veidojot jaunu saturu par bibliotēku un Pētera Brūvera teksta un viedokļa brīvību. Pastaiga dabā “Sēdēju parkā uz sola” iepazīstināja ar Stopiņu novada (tagad pagasta) vietām, kuras savulaik skatījis dzejnieks un atdzejotājs Pēters Brūveris. 


Daiga Brigmane, 
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
20. 09.2021

 

Kā saule un lietus - tik vienkārši un dabiski iepazīstam literāro domu lielceļus jaunveidotajā Ropažu novadā

"Muzikālais autobuss – dzeja pieturās” ir ceļojums pa jaunveidojamā Ropažu novada literāro domu lielceļiem – Stopiņi, Ropaži, Vangaži, Garkalne. Nodrošinot tiešraides ierakstu ieinteresētiem Facebook sekotājiem. 

Ir 2021. gada 4. septembra rīts. Skatienam neizpaliek varavīksnes tilts un pīlādžogu sveiciens. Zīmes un viss dabiskais liek domāt ne tikai par jaunā novada aprisēm, bet par atklāsmi un pārmaiņām. Vienojošais rakstniecības pavediens caurvij visus ceļus un lielceļus. Ļaujam tam sargāt to, kas sargājams, ieraugāms, aizsniedzams. Ļaujam vienojošajam pavedienam iepazīt, iedvesmot, neapstāties un iet sirdsskaidru ceļu.

“Tā ir māksla – pieiet otram ļoti tuvu, tomēr nenomākt, nenoslāpēt un nemēģināt viņu pārveidot. Priecājies būt starp cilvēkiem un uzmanīgi ieklausīties viņu dvēselē. Ikviens ir skaists. Ikviens vēlas brīvi elpot”. Tā rādošās profesijas pārstāve un grāmatas “Iedvesmas upe” autore Dace Kravale. Daci un Agnesi satiekam pie Ropažu bibliotēkas. Tieši vēsturiskajos Ropažos saplūstot diviem strautiem – Daces Kravales spēka vārdiem un Agneses Spridzānes iedvesmojošajām ilustrācijām atklājas dzīves patiesības – cieņa, mīlestība, laipnība. Tā arī jūtamies. Nelielās patiesības, kā ceļa oļi mūs ieved teksta un krāsu pasaulē. Lai gan visa ceļojuma sākums ir sastapšanās ar dzejnieka Pētera Brūvera daiļrades komponentēm, kas allaž ir pārsteigumu un neziņas deva.

Mūsu ierašanās dzejnieka dzimtajās mājās “Kalēji” Stopiņu pagastā ir mājas sajūta, kas liecina, ka esam viesmīlīgi un labvēlīgi gaidāmajam kultūrvides braucienam. Prāta asināšana un sestdienas rītam raksturīga rosība - minot, veidojot, garšojot dzejnieka daiļrades dažādu tautu mīklas, ar smaidu un jautrību, iegūstam ceļamaizes sveicienu siltu pankūku smaidā. Patiess sirsnības mirklis, silta tēja un dzīvesbiedres Ivetas klātbūtne, un mēs esam gatavi ceļa turpinājumam. Mūs pavada Pētera Brūvera, rakstītais dzejas teksts pantos un dziesmās.

Klausoties bibliotekāru un kultūras cilvēku sagatavotajā stāstījumā par apvidus senvēstures notikumiem līdz pat mūsdienām, apdzīvotību un attīstību industriālajā ziņā, saprotama top infrastruktūra, daudzu nosaukumu un ciemu attīstība.

Vangažu pilsētu iepazīstam ar Dāvida Vikmaņa klātbūtni. Vēsturiski Vangažu purvainais apvidus autoru rosina sarakstīt grāmatu “ Roņpils. Purva stāsts”. Nojaušam, ka tas lasītājus dara uzmanīgus, norādot, cik apdomīgam un piesardzīgam, klaiņojot un atklājot piedzīvojumus, jābūt purvā. Latvijas purvi autoram ir iemīļota pastaigu vieta un saprašana par cilvēka darbības ietekmi uz dabas procesiem kopumā. 

Noslēgumā Garkalnes bibliotēkas organizēta tikšanās ar Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istabas pārzini Brigitu. Tās nebūt nav tikai zinības par dzejnieka, rakstnieka, gleznotāja un makšķernieka Jāņa Jaunsudrabiņa laiku Garkalnē, bet gan stāsts par kādu nozīmīgu mīlestību, laulību un liriku. Šajās dienās Līzas Sproģes un Jāņa Jaunsudrabiņa kāzu dienas 120. gadadiena. Ne mazāk saistošas ir daudzveidīgās autora piemiņas zīmes Ropažu novadā – piemiņas istaba, akmens, rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa izziņas taka.
Dāmu klubiņa “Pīlādzītis” darbība ir arī zāļu skapīša aromātiskie un ārstnieciskie noslēpumi, topam gudrāki, uzzinot un domājot, ko liekam savā krūzītē. Tējas baudījums un liriskais Jaunsudrabiņš pārtop emocionālā svētbrīdī. Tās ir autora atmiņas un laikmeta raksturojums garstāstā “Vēja ziedi”, aprakstot bijušā Ropažu ciema, vēlāk Garkalnes ciemu laiku lokos.

Lai tu kādus dubļus bristu.
Sirdi mūžam turi tīru..
Sāpe izsāp sāpēdama.
Dzīve aiziet vizēdama,
Ja vien sirdi turi tīru./ J. Jaunsudrabiņš.

Domājot par jaunā sākumu, iespējams, radījām pārmaiņas kāda attieksmē un sava viedokļa paušanā ar domu, ka katra jauna lieta noved pie kaut kā laba un ne sliktāka. Šai rudens pietuvinātai dienai jaunas tradīcijas sākums, kolēģēm no Ropažu bibliotēkām simboliski tiek nodots dzeltens ceļojošais autobuss, lai nākamgad turpinātu uzsākto ceļojumu pa jaunveidojamā Ropažu novada literāro domu lielceļiem.  Uz tikšanos Dzejas ceļojumā 2022. gadā!

Jaukiem atmiņu mirkļiem piedāvājam Ropažu novada majaslapā redzamu foto galeriju https://ropazi.lv/lv/sakums/galerijas/o/dzejas-dienas-2021-muzikalais-celojums-pa-li-662

Paldies Ulbrokas bibliotēkas darbiniecēm Elīnai un Dainai par radošumu, atraktivitāti, izdomu un saspēli dzejas pieturās.

Notikumu iniciatore, ceļojuma idejas un raksta autore
Daiga Brigmane,
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
2021. gada 6. septembrī

 

“Muzikālais autobuss – dzeja pieturās”. Ceļojums pa jaunveidojamā Ropažu novada literāro domu lielceļiem – Stopiņi, Ropaži, Vangaži, Garkalne 4. septembrī. Tiešraides ieraksts Facebook sekotājiem.

Dzejas dienas tradicionāli ir rudens notikumu komponente, kas nāk ar zināšanām un jaunu pieredzi. Arī šogad “Dzeja dzīvo” sev zināmu ritmu, piedāvājot apzināt jaunas dzejas pieturas jaunveidotajā Ropažu novadā gan piedaloties un ceļojot klātienē, gan sekojot tiešraides ierakstam Facebook kontā.  

Iesākumā rīta “cepiens” Stopiņos un dzejnieka Pētera Brūvera mājas sajūta. 2021. gada 4. septembra rītā prāta asināšana un sestdienas rītam raksturīga rosība - minot, veidojot, garšojot dzejnieka daiļrades dažādu tautu mīklas.

Literāro domu lielceļi turpinās vest uz vēsturisko Ropažu novadu. Ropažos saplūstot diviem strautiem – Daces Kravales spēka vārdiem un Agneses Spridzānes iedvesmojošajām ilustrācijām – veidojas “Iedvesmas upe”. Dzīves patiesības – cieņa, mīlestība, laipnība kā nelieli ceļa oļi ceļotājus vedīs teksta un krāsu pasaulē.

Vangažu pilsētā neviens labāk par Dāvidu Vikmani nezina, cik apdomīgam un piesardzīgam, klaiņojot un atklājot piedzīvojumus, jābūt purvā. Latvijas purvi autoram ir iemīļota pastaigu vieta un saprašana par cilvēka darbības ietekmi uz dabas procesiem kopumā. 

Noslēgumā Garkalnes pagasta zinības par dzejnieku, rakstnieku, gleznotāju un makšķernieku Jāni Jaunsudrabiņu (1877 -1962). Stāsts par kādu nozīmīgu mīlestību, laulību un liriku. Zāļu skapīša aromātiskie un ārstnieciskie noslēpumi, apzinot ko liekam savā krūzītē.

Apmeklējot pasākumu, nepieciešama pieteikšanās un saziņa  ar organizatoru par nosacījumu atbilstību epidemioloģiskajai situācijai. Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālruni 67910503.

Pasākuma organizē Ulbrokas bibliotēka sadarbībā ar Sauriešu, Ropažu, Vangažu un Garkalnes bibliotēkām.

* * *

DZEJAS DIENAS 2020

Dzejas diena “dzejnieks ir ar paātrinājumu krītoša augšāmcelšanās”, 2020. gada 11. septembris

Dzejnieka mājas gars jeb Pētera Brūvera dzīves laika noskaņa

Manas mājas bēniņos,
Dzīvo mājas gars,
Viņš ir ļoti lādzīgs, 
Viņš ir mājas sargs. (Pēters Brūveris)

Stopiņu novadā tradicionāli ikgadējais Dzejas dienas pasākums interesentus vieno dzejnieka mājās “Kalēji”, kur ik gadu tiek uzturēta dzejas lasījumu tradīcija, kas piesaistīta Raiņa dzimšanas un miršanas atcerei. Dzejas tikšanās mēnesis – septembris atkal ir klāt.

Šogad tika lasīta novadnieka Pētera Brūvera dažādu gadu dzeja un mēlīšu tipa mūzikas instrumenti radīja īpaši lirisku gaisotni. Vakara noskaņa ir emocionāli vēstoša - vieta, rudens, cilvēki, mūzika un dzeja  neatstāj vienaldzīgus tos, kas plašā pulkā nākuši to saklausīt. 

Sestās Dzejas dienas “Kalējos” ir laikā un saskaņā ar novada dzejnieka Pētera Brūvera radīto. Savulaik literatūrkritiķe Ruta Veidemane astoņdesmito gadu jaunās paaudzes dzejniekos, saskatīja “tieksmi” apšaubīt un pārbaudīt līdz tam par stabili atzītos vērtību kritērijus, “tā ir paaudze,” tostarp, Pēters Brūveris, Amanda Aizpuriete, Klāvs Elsbergs, Guntars Godiņš, Egīls Zirnis, “kas mantojumā nereti saņēma labiekārtotus dzīvokļus, bet nesakārtotas dzīves”, rakstniecības laikā uzdodot jautājumu vai “mēs esam gatavi tam, kam esam aicināti”. 

Vakara gaitā vēlējāmies saprast - Kas ir dzejnieks dzīves laikā? 

Publiskais dzejas lasījums “dzejnieks ir ar paātrinājumu krītoša augšāmcelšanās” (P. Brūveris) Ulbrokas amatierteātra “Dille” sagatavotajā priekšlasījumā ne tikai iedzīvināja autora tekstu, bet dziļdomīgi atklāja dzejnieka filozofisko dabu – inteliģenci, absolūto valodas dzirdi un prāta-domas ticamību. Paldies aktieru kolektīvam un vadītājam Indulim Smiltēnam par pētnieka garu runas un teksta lasītpriekam.

Arī mūzika dzejnieka dzīvē un daiļradē arvien ir klātesoša. Neiztrūkstoši skan noskaņu mūzika. Šoreiz muzicē Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas bijušie skolas akordeona klases absolventi. Akordeonistu ansamblis “Akcents” ar izcilo vadītāju Anitu Riekstu ienes empātīju un līdzi just prasmi, radot plašu pārdzīvojuma un prieka lauku.

“Kalējos” valda īstens mājas gars un ir Dzejas dienas tuvības svētki. Draudzīgums attaisnojās pozitīvi uzlādējošā noskaņā, dzejas vārda un klausītāju kopības izjūtā. Tekstam un mūzikai savstarpēji mijoties, rodas Pētera Brūvera dzīves laika noskaņa. Atklājot dzejas dzīvības saknes, sajutām mums veltītus vārdus, domas un vērtības.  

2020. gada Autogrāfu kartiņa ikvienam sniedz iespēju iegūt parakstu atmiņai par tikšanos Dzejas dienas pasākumā. Tradicionāli tiek pasniegtas koktēlnieka Jāņa Grazdanoviča darinātas kalēja mājas balvas māksliniekiem un atbalstītājiem.

Laika un telpas sajūtās ir gandrīz astoņdesmitie gadi un ir skaidrs, no kurienes atnāk dzeja un dzejotprieks? Turpinu domāt - no Ivetas un Pētera mīlestības, jaunības un ideāliem. Pēters Brūveris tolaik apgūst zinības foto studijā “Īriss” un studē Jāzepa Vītola Latvijas valsts Konservatorijā masu pasākumu režisoru kursā. 

Paldies Ivetai Brūverei par viesmīlību un dzīves stāstu. Interesantākais rodas tad, kad tu, it kā sīku lietu, salīdzini ar veselumu. Kur un kā tika sarakstīts konkrētais dzejolis? Kas ir poētu nakts?  Kādas ir dzejnieka iedibinātās balvas? Piekritīsiet, cik tas ir liels stāsts! 

Ar domu par stāstiem un dzejas lasījumiem citugad, atgriežamies ikdienas darba gaitās.

Lai arī šis gads ir no tiem, kas pulcēšanās vietās ieviesis piesardzības pasākumus, Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs ir pateicīgs par ikviena apmeklētāja klātbūtni un līdzdalību. Tā ir daļa no mūsu pasaules un ilgošanās dzejas virzienā. Tāpat kā pasākuma vietas pārradīšana, atbilstoši iecerei. Paldies Dainai par pasākuma vietas iekārtošanu un instalācijām mežmalas ainavā.

Notikuma vizuālais materiāls vērojams tīmekļa vietnē https://stopini.lv/lv/galerijas/dzejas-dienas-stopinu-novads-2020-597 Fotogrāfiju autores Daina Kalmane un Inese Skrastiņa.

Raksta autore Daiga Brigmane
2020. gada 18. septembris

Autogrāfu kartiņa

Tieši Dzejas dienas ir viens no nozīmīgākajiem septembra notikumiem Latvijas kultūras dzīvē.

Jau 55 gadus Dzejas dienas Rīgā un citviet Latvijā pulcē dzejniekus un dzejas cienītājus, ļaujot baudīt gan tradicionālus Dzejas dienu pasākumus, gan piedāvājot jaunus formātus, kādos klausīties un uztvert dzeju. Šogad Starptautiskā dzejas festivāla pasākumi izskan ar moto “Dzeja dziedē! “ 

Plašāka informācija par pasākumu norisēm atrodama tīmekļa vietnē: http://www.dzejasdienas.com/.

Stopiņu novadā tradicionāli ikgadējās Dzejas dienas pasākums interesentus vienos viensētā “Kalēji”, kad tiks lasīta novadnieka Pētera Brūvera dažādu gadu dzeja un mēlīšu tipa mūzikas instrumenti radīs īpašu vakara noskaņu.

Ulbrokas bibliotēkā, savukārt piedāvājumā tematiska fotogrāfiju izstāde "Kas ir dzejnieks Pēters Brūveris?" Izstāde ļauj ielūkoties dzejnieka un mūsu novadnieka, domu kūleņu un salto meistara Pētera Brūvera dzīves mirkļos bērnībā, jaunībā un brieduma gados, profesionālajā darbībā un ģimenē. Šī ir daļa no fotogrāfiju kopas, ko bibliotēkas novadpētniecības fondam uzticējusi Pētera Brūvera atraitne Iveta Brūvere. Fotogrāfiju izlase būs pieejama arī virtuāli, bet visa fotogrāfiju kopa gada nogalē tiks iekļauta Ulbrokas bibliotēkas novadpētniecības datu bāzē. 

Dzejas dienas 2020 pasākums notiks piektdien, 11. septembrī, plkst.19.00, Stopiņu novada Līčos dzejnieka, atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji”

Programmā:

  • publisks dzejas lasījums “dzejnieks ir ar paātrinājumu krītoša augšāmcelšanās” P. Brūveris – Ulbrokas amatierteātris “Dille”, vadītājs Indulis Smiltēns;
  • noskaņu mūzika – akordeonistu ansamblis “Akcents”, vadītāja Anita Rieksta;
  • autogrāfu pusstunda un mirklis saistošām sarunām 

Pasākums brīvā dabā, kura laikā tiks fotografēts un dokumentēts.
Uz pasākumu kursēs transports:
plkst.1830 Ulbrokas bibliotēka,
plkst.1840 Sauriešu bibliotēka, plkst.1845 Upeslejas.

Lūgums pieteikt savu ierašanos līdz š.g. 10. septembrim!
Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēka tālr. 67910503;
e-pasts: biblioteka@stopini.lv
Lai ievērotu sanitārā protokola prasības, apmeklētāju skaits ierobežots!

 

Tematiska fotogrāfiju izstāde "Kas ir dzejnieks Pēters Brūveris?" Izstāde ļauj ielūkoties dzejnieka un mūsu novadnieka, domu kūleņu un salto meistara Pētera Brūvera dzīves mirkļos bērnībā, jaunībā un brieduma gados, profesionālajā darbībā un ģimenē. Šī ir daļa no fotogrāfiju kopas, ko bibliotēkas novadpētniecības fondam uzticējusi Pētera Brūvera atraitne Iveta Brūvere. Virtuāli izstāde skatāma ŠEIT.

 

* * *

DZEJAS DIENAS 2019

Dzejas vakars – mākslas portretējums sajūtās

Ulbrokas bibliotēkas septembra sajūtas ir 2019. gada Stopiņu novada piektās dzejas dienas pasākums “Raibajā pasaulē”. Poētisks dzejas vakars, kas daudznozīmīgi skaidro māksliniecisko paņēmienu kopumu. Literāti, dzejnieki, mūziķi, notikumu retrospekcija, gleznu un autordarbu zīmējumu emocionāli estētiskā pasaule – viss vienkopus sniedz piederības sajūtu sava laika un gara vērtībām. 

Septembra mierinājums atrod pasauli manī un pasauli tevī, arī tur, kur saulains pēdējo melleņu un pirmo brūkleņu bagāts piemežs. Dabas vēstnešu un cilvēka gājums atgādina par pasaules/aizsaules noliktiem ceļiem, tiek iedegtas divas sveču liesmiņas - Pētera Brūvera un viņa mātes Vijas Brūveres piemiņai. To klātbūtne nemanāmi ir ar mums.

Aiz katras dzīves vēl ir tālāka un daudz lielāka pasaule, uzliekot roku cieši uz pulsa, koncentrējam uzmanību dzejas dienu norisēm dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji”, kas apliecina ticību sev un savai valodai!

Īsta valodas meistardarbnīca, kura norisinājās “Kalējos” jūnijā, radīja neizsakāmu prieku un pantus par mājām, dzīvo dabu un viensētai “Kalēji” raksturīgajiem priekšmetiem. Deviņas meistardarbnīcas pārstāves: Dagnija Zamze, Aija Staškeviča, Antra Staškeviča, Ilga Narvila, Biruta Urdziņa, Rasma Brička, Felicita Dūja (Ingrīda Balode), Dana Plīta un Marta Plūme, ievērojot Zanes Brūveres Kvēpas priekšrakstus, uzradīja katra savu mākslas darbu - dzejoli, kā veltījumu un aicinājumu redzēt, sajust un būt par vietējās pasaules meridiāna laika daļu. 

Bet septembra īstenais dzejas avots vispirms ir vērojams Pētera Brūvera radītājā gleznā [1970. gadu II puse] un viesu kolorītajā kopainā, kas lieliski veido dzejas sapratnes līnijas - emocionālā atmiņa, nojausma, intuīcija, saglabājot loģisko inteliģences klātbūtni. Vakara viesu pulkā ir dzejnieki Iveta Šimkus, Māris Salējs, Liāna Langa, Daina Sirmā, Indra Brūvere – Daruliene, Zane Brūvere – Kvēpa, komponists Māris Lasmanis un dziedātāja Endija Rezgale. Katrs no viņiem kalpo Pētera Brūvera gan rakstītā, gan mūzikā pārvērstā vārda mūžīgai noslēpumainībai, daudznozīmīgumam un citiem valodas un satura raksturlielumiem. Klātesošo dzejnieku uzstāšanās ir sirsnīga tikšanās un valodas pasaules nebeidzama krāsu gamma mākslas atveidojumā. Ivetas Šimkus rakstītais vārds klātesošajiem pieskaras trausli, skanīgi un emocionāli pilnskanīgi. Māris Salējs kopējā ainavā iezīmē laikabiedra un impulsīva redzīguma sajūtu, kas mazliet rada brūveriskajam. Liāna Langa – intelektuāli dziļi un cieņpilni, pilnasinīgi un precīzi dzejas portretējumā ar valodas palīdzību saglabā domāšanas telpu. Daina Sirmā – sirsnīgi un sirdsgudri, atdevīgi un augstvērtīgi ievij latvisko dzīvesziņas kodu, veido latvisko stāju un intonatīvi rada piederības sajūtu. Indra un Zane Brūveres rod sirdspukstus, ne tikai izskatā, bet zināmajā pasaules daļā starp sevi un līdzīgi domājošajiem dzejā un atdzejā. 

Māris Lasmanis un Endija Rezgale dzejas sajūtām pievieno muzikālo pasaules noskaņu. Mežmalas ainavā atbalsojas instrumentāli skaņdarbi, ko nomaina emocionāli dzidrs dziedājums no koncertprogrammas “Ezera mistērija” (Pēters Brūveris, Māris Lasmanis).

Saplūduši vienā veselumā ar radītās pasaules skaistumu, kā arī tās dziļāko būtību un augstāko vērtību, atklājam vēsturisko stāstu par 1996. gadā iedibināto, bet ne pasniegto, dzejas notikumu balvu. Piektajās Stopiņu novada dzejas dienās balvas pasniedz Iveta Brūvere.  Kalēju darba rīki - veseri un mazie āmuri tiek pasniegti gan dzejniekiem un māksliniekiem, gan rodošās meistardarbnīcas dalībniecēm, gan notikumu vietas izveidotājiem un talkas dienas līdzdalībniekiem.

Vakara noslēgumā silts tējas malks un svētku kliņģera gabaliņš, ziedi un piemiņas raksts katra dalībnieka autogrāfu kartiņā. Var teikt pasaulīgs prieks, dvēseles veldze un sajūtu gaišums.

Mazliet no tā visa atradīsiet pievienotajā foto galerijā https://stopini.lv/lv/galerijas/stopinu-novada-5dzejas-diena-2019-537 vai satikto gājēju acu skatienā. Uz tikšanos citugad! 

Galerijā iekļauto fotogrāfiju autores Inese Skrastiņa, Ieva Mūrniece, Vita Banga, pasākuma vizuālais noformējums un pulcēšanās vietas iekārtojums Dainas Kalmanes izpildījumā.

 

Daiga Brigmane,
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja,
2019. gada 12. septembrī

* * *

DZEJAS DIENAS 2018

Ar Pētera Brūvera zilo divriteni Latvijas simtgades ceļos

Āboli ieritinājušies viens pie otra ciešāk, debesu jums draudzīgi saulains, kaut kur citur pakšķēdamas, krīt zīles, bet dzejnieka mājās, kur ik vārds tiek dzejā teikts, skaņas un krāsas ielīst dvēselē. Ir Stopiņu novada Dzejas dienas pasākums “..viss ir tik vienkārši..”. Jau ceturto gadu pasākuma norises vieta ir Pētera Brūvera dzimtās mājas “Kalēji” ciematā “Līči”. Šogad Latvijas simtgades notikumu ietvaros tiek apzinātas skolu jaunatnes radošās spējas literāra vai mākslas darba radīšanā, izglītojamos motivējot laikmetīgās dzejas lasījumam vai ilustrācijai par tematu “Ko es simtgadē gribu pateikt sava novada dzejniekam”

Jautājums kāpēc un vai nepieciešama dzeja pat netiek uzdots, jo atbildi rodam ritmiski strukturētajās atskaņās, domu plūdumā un pārliecībā par sev zināmas pasaules izpratni. Ir sajūta, ka pateikti simt vārdi Latvijas simtgadei. Simts skaistu, labskanīgu latviešu vārdu un domu nākotnei, ko papildina dzejnieku un mūziķu sirsnīgās atmiņas un pastāsti. Dzejas dienas pasākuma īpašā viese ir Latviešu biedrības Norvēģijā pārstāve un dzejniece Daiga Mežaka.

Neiztrūkstoši Pētera Brūvera iedomātas, ne pasniegtas, ir Dzejas dienas balvas. Tām, kalēja mājās, kalēja amatam piederīgs izskats. Tradicionāli trešo gadu tos sagatavojis koktēlnieks Jānis Grazdanovičs. Šoreiz mazie koka āmurīši rosīgajiem talkas pārstāvjiem – Mārai Zebauerei un Vincetam Aniņam un skolniekiem, kas uzstājās ar priekšlasījumu vai poētisku vēstījumu, kas ir paša sacerēts un ilustrēts vai izvēlēts P. Brūvera dzejolis. 

Gaismas internātpamatskolas audzēkņi klātesošos iepriecināja, atgādinot un vizualizējot divus dzejnieka dzejoļus “Kas kur dzīvo?” un “Kur pasaulē visdrošāk? Dzimtenē.” Savā tautā.

Vērotāju un mīlestības jūtu vadītas ir Upesleju internātpamatskolas - rehabilitācijas centra skolas audzēkņu un Vidvuda Medeņa dzejiskās vārsmas.

Stopiņu pamatskolas audzēkņi patīkami pārsteidz ar apjomīgu dzejojumu un izteiktu saturu.

Izaicinājums un prasme ir Ulbrokas vidusskolas dzejas rakstīšanas un lasījumu veiktajā darbībā.

Savukārt jauno ilustrāciju autori no Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas sevi atklāj filozofiski un mākslinieciski radošā darbu kopumā. Viss summējas pārliecībā un drošības sajūtā, cik svarīgas ir teiksmas par savām mājām un skaisto dabā. Nesamākslota brīvība, vietas piederība un tiešums.  

Paldies Stopiņu novadu skolu pārstāvjiem un to izglītojamajiem par atsaucību un sadarbību. Ar autoru atļauju tiks publiskoti radītie darbi.

Tiem, kam dzejošana liekas neiespējama, dzejnieces un tulkotājas Indra Brūvere Daruliene un Zane Brūvere Kvēpa apliecina, ka Brūveri brūvē un rakstītais vārds spēj pārvērsties savdabīgā izaicinājumā un gramatiskā fonētikā. Jaunākais dzejoļu krājums “Brūveri brūvē” ir viegli plūstoša, jokaina un niansēta satikšanās visiem trim Brūveriem – tēvs Pēters Brūveris kopā ar dvīņumeitām Indru un Zani. 
.. atbalsojas tēta balss arī tajā mīlestības apliecinājumā, ko dzirdam turku valodā vai arī “viss ir tik vienkārši: mirstot neejam bojā”.

To, ka mūžam brīva un dzīva ir draudzība apliecina brīnišķīgi mūziķi un ļoti labi dzejnieka draugi – Ingus Ulmanis un Aigars Voitišķis. Esam vēl tuvāk valodas, skaņas un gara dzīvotspējai. Atmiņām par bijušo draugu dzejnieku Pēteru Brūveri ir sirsnīgums, smeldze un vērīgums. Un tāpēc dzīves laikā - ceļinieks - vērotājs, domātājs un radītājs, kas ir pratis ritmiskā struktūrā veidot rakstus un zīmes, iekļaut ikdienas krāsas un iegūtās zināšanas pārradīt estētiskā redzējumā. 

2018. gada autogrāfu kartiņas pamatā mākslinieces Aigas Garančas zīmējums - ceļinieks ar zilu divriteni, kas, mūsuprāt, lieliski sasaucas ar skaitli 100 un atspoguļo novada dzejnieka radošo šķautni Latvijas simtgades ceļos. Tāpat kā beretēs daiļi ģērbtās bibliotekāres. 

Paldies dalībniekiem par klātesamību un radīto domu, atmiņu, pierakstītā, izjustā, atgādinātā līdziesaisti. Paldies vadītājiem un atbalstītājiem par valodas, ainavas un cilvēku identitātei piederīgas kultūrtelpas veidošanu. Veselību dzejnieka māmuļai Vijai astoņdesmit devītajā dzīves gadā.

Interesenti dzejas dienas pasākuma vizuālo atklāsmi gūs, ieskatoties fotogrāfiju apkopojumā http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas.

Daiga Brigmane,
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

(26.09.2018.)

* * *

DZEJAS DIENAS 2017

Pētera Brūvera rudens

Rudens kā jau rudens un tomēr citāds. Stopiņu novada Dzejas diena “šis rudens mūs par atmiņu krustcelēm padarījis” iekrāso Baltu vienības dienas emocionālo vienotību latviešu un lietuviešu dzejas starpā - dzīvotspēja vien dota divām baltu tautām gan runājot par baltu identitāti, gan katras tautas pašcieņu.

Vienlaicīgi Dzejas diena Stopiņu novadā ir pasākums, kas ieguvis savu nozīmi un kļuvis par nozīmīgu dzejnieku, literātu un domubiedru tikšanās vietu. Šogad veltījuma vakars Pēteram Brūverim. “Kalēju” sētas pagalmā, viesos dzejnieki, kam dāsns dzejas pūrs - lietuviešu dzejniece un atdzejotāja Ērika Druņģīte, dzejniece un prozaiķe Inese Zandere, tulkotāja un dzejniece Indra Brūvere Daruliene. Sarunas par dzīvi un literatūru vada Liega Piešiņa. Tādejādi “Kalēji”, kuros aizvien vēl valda dzejnieka P. Brūvera dzejas tradīcijas, notiek latviešu un lietuviešu dzejnieku sadraudzība, atzīmējot Baltu vienības dienas nozīmīgumu, tiek runāta dzeja, dejotas tautiskās dejas un stāstītas atmiņas. 

Pasākuma dalībnieki ir Stopiņu novada iedzīvotāji, literatūras cienītāji, interesenti un rakstniecības pārstāvji, bibliotekāri un skolu jaunatne. Ulbrokas un Sauriešu bibliotēku apmeklētāji. Kolēģi un lasītāji no Salaspils novada bibliotēkas. Dažāda vecuma klausītājs apliecina, ka draudzība un saikne starp rakstītā vārda vērtībām ir pārlaicīga un dzīvotspējīga. 

Pašvaldības finansiāli atbalstītā projekta “šis rudens mūs par atmiņu krustcelēm padarījis” rezultātā klausītājs ir iepazīstināts ar Pētera Brūvera paveikto dzejas un atdzejojumu laukā. Izcelti Baltu vienotības dienas vēsturiskie notikumi. Radīta interese par rakstniecības pārstāvjiem. Ir kopta literatūras gaume, prasmes un intereses novada personību izpētē. Savulaik Pēters Brūveris aizsāk dzejas lasījumus mēnesnīcā, tātad, pionieris nakts dzejas pasākumiem, ja ne Rīgā, tad Pierīgā noteikti. Varbūt tieši tas ļauj sevi ieraudzīt patiesāk. Dīvaini, paliekot bez elektrības, klausoties meža skaņā un atskaņā, mēs visi kvēlojām un dzirksteļojām iekšēji, mēs bijām vienoti un piederīgi brūveriskajam un baltu vienotībai. Klātesošo dzejnieku emocionāli paustais vārda spēks, ritms un sajūta atmodināja pašapziņu un cieņu pret apkārtējām lietām, savukārt dejotāju spraigais deju solis sniedza prieka sajūtu cauri laikiem un laikmetiem. Savstarpējā enerģijas apmaiņa radīja retrīta noskaņu. Pētera Brūvera rudens mežmalā ir dzejas lasījumi, zvaigžņota debess, kvēlojošs ugunskurs, spēcīgas domas un vēlme šo sajūtu nepazaudēt. 

Nu jau citugad, kad atkal tiksimies, jau citās Dzejas dienās dzejnieka un atdzejotāja dzimtajās mājās “Kalēji”. Kopīgai noskaņai pievienoju Indras veltījuma dzejoli tētim “Satikšanās” un Aleksandra Kapanska Ulbrokas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes dalībnieka domas.                                                                                                                                   
Foto galerija un daži skaņu ieraksti rodami Stopiņu novada mājaslapā un sadaļā Ulbrokas bibliotēka.

Daiga Brigmane,
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
 

Indra Brūvere Daruliene 
Satikšanās 

2017
Veltījuma dzejolis tētim

Caur dārza vārtiņiem tu atkal ienāc pagalmā –
Šis pagalms ābeļkoku pilns, tas mūsu galms.
Šeit ziemā reizēm stirnas iemaldās
Un mielojas pie salā sastingušā galda.

Mans skatiens pienaglots pie logu krusta
uz akācijām raugoties, vai ceļmalā kas kustas,
bet ceļš ir tukšs, kaut mašīnu brauc simtiem,
Un sastinguši pirksti biezos cimdos.

Es nezinu, vai tiešām tevis nav,
Jo skatoties uz padebešiem – rau!
Ar mani sarunājies,
Un vājumam nav vietas.

Tik stipra, spēcīga ir mūsu satikšanās,
Tik stipri manī atbalsojas tava balss.


Dzejas dienas 2017

Kad rudenīgas vēsmas septembra piektdienas novakarē glaudās gar Stopiņu novada Kalēju māju ēku stūriem, dzejas cienītāji pulcējās uz Pētera Brūvera atceres brīdi. Arī Ulbrokas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes aktīvisti bija viesu vidū, lai klausītos un baudītu dzejas dienu atmosfēru. Bija interesanti dzirdēt P. Brūvera dzeju gan latviešu, gan lietuviešu valodā. 

Neskatoties uz dažādiem tehnikas untumiem, kopīgais ugunskurs, dzirksteļodams naksnīgajās debesīs, vēl vairāk satuvināja tik dažādos Kalēju mājas viesus. Skanēja dziesmas, dzeja un pārdomas. Piparmētru tēja un saldais kliņģeris garšoja tā, it kā pirmo reizi baudītu tik pārpasaulīgas lietas.  Manuprāt, šo māju saimnieks būtu apmierināts ar jauko vakara atmosfēru, un atkal taptu jaunas dzejas rindas nākamajām paaudzēm.   

Aleksandrs Kapanskis,
Ulbrokas vidusskolas
skolēnu pašpārvaldes dalībnieks 

Fotogalerijas:

Stopiņu novada Dzejas diena “šis rudens mūs par atmiņu krustcelēm padarījis”, Pētera Brūvera dzimtajās mājās "Kalēji", Līči, Stopiņu novads

Ulbrokas vidusskolas skolēnu padomes dalībnieka Aleksandra Kapanska foto.

(02.10.2017.)

* * *

DZEJAS DIENAS 2016

Dzeja, kas vēlas būt sasniedzama

Ir septembris, ierasto ainavu iekrāso dzeltenzaļi toņi, pustoņi, kā nojausma par rudens tuvošanos, sadzirdama arī dzērvju nerimtīgā deja. Patīkams nemiers un aicinošs rotaļīgums it visā, kas norit dabā. Ja palūkojamies vērīgāk, tad līdz ar krāsu nomaiņu dabā skaidri redzam, ka arī dzeja virpuļo un vēlas būt sasniedzama. 2016. gada 16. septembrī Dzejas dienu pasākums “Kur tavi melnie strazdi Un brīnumsārtais rīts” dzejnieka Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji”, ciematā “Līči”, mežmalas ielokā pulcē vidējās paaudzes dzejniekus, Stopiņu novada skolu jaunatni, bibliotēku un kultūras darbiniekus, interesentus un Brūveru mājas ļaudis. Kas zina varbūt tāpēc, lai melno meža strazdu un skudru ceļi raisītu pārdomas par dzejas rosību laikā un telpā. 

Gan dzejai pieradinātie un pietuvinātie – Andris Ogriņš, Anna Dzintare, Indra Brūvere Daruliene un Jānis Vādons, gan pavedinātie mūzikā un mākslā spēj sastapties un mijiedarboties, interpretējot dzeju zīmējumā un krāsu nianses tverot mūzikas skaņās. Katram sava vibrācija un sajūtu gamma, jo mežmalā valda “kalēja” un dzejnieka darba rīki - uguns, āmurs, vārds, ota, mūzika un laiks.


Visupirms tie ir Pētera Brūvera rakstītie bērnu dzejoļi, kuri teatrāli un brīvi ieskanas bērnu mutēs. Dedzīgas sirsnības pārņemti Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra 4. klases izglītojamie skolotājas un bibliotekāres Guntas Bruģētājas vadībā ļauj pulsēt valodas ritmam un pašu priekam.

Katram no klātesošajiem dzejniekiem sava pieeja, kā justies sadzirdētiem un ievērotiem, jo ikdienas gaitā vienlaikus ir arī atdzejotāji, ievadu un recenziju autori. 
Andris Ogriņš neviltoti atklāj mūsdienīga dzejnieka uzrunas veidu un aicina atrast pašam savu laiku dzejas iespaidos, atstājot telpu pārdomām un noskaņu zīmējumam. Bibliotēkas dzejas plauktiņā trīs no viņa četrām iznākušajām grāmatām – “Zem pulksteņa pulkstenis”, “Pēdējā santīma grāmata”, “Plaukstu šķērsielas”.

Tādēļ zināmākais, kas iegūto autogrāfu un sarunu virpuļos uzmanības un ievērības līderis. Anna Dzintare ir gados jaunākā un trauslākā dzejniece, kas par savu grāmatu “Eju pa svešu ielu” saņēmusi Carnikavas novada domes Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā. Klausītājam atklāj pēdējā laika zīmju pierakstus dzejā. Smalki, niansēti un personiski atbildīgi, tā radot paliekošu satikšanās prieku. Jāņa Vādona dzejas intonācija ir nevainojama pateiktā vārda un noskaņas ziņā, atvēlot laiku un vietu arī Pētera Brūvera dzejas rindām. Viens no literārā žurnāla “Domuzīme” redaktoriem ar nopietna dzejnieka viedokli laiktelpā, kam pamatā ir spēcīga valodas un laika izjūta. Indras Brūveres Darulienes dzejas šarmam piemīt ne tikai piederība dzimtajai vietai, rakstītajam vārdam, bet gan jūtīga attieksme literārai domai kopumā, latviešu un lietuviešu videi dvēseliski sajaucoties, smeldz un ieskanas visu maņu gamma.  “Sagūstītās atmiņas ir kā zirnekļu tīkls, kur katram pavedienam nozīmīga vieta … sagūstītas atmiņas kļūst par zīmju un metaforu sistēmu, kas brīžiem pārvēršas dzejā”, tā Indra par pavasarī izdoto dzejoļu kopu “Sagūstītās atmiņas. Valkai – 730”. Kā tulkotāja nupat žurnālā “Domuzīme” latviskojusi, noslēpumaino lietuviešu rakstnieka Alvida Šlepika, stāstu “Čells”.  

Čells ir Dzejas dienu vistiešākais liecinieks un dziļas, spilgtas skaņas radītājs klātienē. Stopiņu novadā dzīvojošā čellista Silvestra Jura Kalniņa meistarklase instrumenta pārvaldībā ir nopietna un godpilnas attieksmes vērta. Daudzu pašmāju un starptautisku konkursu laureāts, Silvestrs, sevi pieteicis, kā spilgta personība Latvijas jauno talantu pārstāvniecībā. Muzikālo priekšnesumu papildina pianiste Inese Gaile.

Skolotāju Santas Podgaiskas un Daces Balodes vadībā, radošu personību klātbūtne, ir arī Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izpildījums turpat radītajos zīmējumos, kas dzejas interpretācijas un uztveres ziņā, klātesošajos dzejniekos un klausītājos, raisa paliekošu prieku.

Kopumā Dzejas dienu pasākumam mākslas, mūzikas un vārda skanējums, kas nemanot satuvinājis dzejnieku un dzejas klausītāju izpratnes, sniedzis iespēju sastapties un mijiedarboties dažādu vecumu paaudzēm, radījis līdzpārdzīvojumu un piederību šim laikam. Par to visu pateicībā dzejnieka Pētera Brūvera iedibinātās balvas – zelta kuvalda, sudraba veseris, bronzas āmuriņš, kas izsenis ir bijuši “Kalēju” mājas kalēja darba rīki. Šais laikos koka lietu un amatnieka Jāņa Grazdanoviča izpildījums, kas pasniegti dzejniekiem par dzejas paušanu, mācekļiem par muzikālā priekšnesuma radīšanu un dzejas interpretācijas izpildījumu, vadītājiem un bibliotekāriem par dalību iekārtojot Dzejnieku un klausītāju notikumvietu dzejnieka Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji”. Visu notiekošo caurstrāvo saimnieces Vijas Brūveres labvēlība un atbalsts.  Dzeja ir sasniedzama un pavedina uzdrošināties, atklāt, izzināt, doties …., būt it visur, kur to gaida. 

Kādam krāsaina lapa, citam gājputnu skreja, vēl kādam vārdu impulss un ilgas pēc satikšanās citugad. Vizuālajam ieskatam atveram noskaņu lapu un ļaujamies piedzīvotajām sajūtām http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/dzejas-dienas-2016 .

Daiga Brigmane, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

(27.09.2016.)

* * *

DZEJAS DIENAS 2015

Dzejas dienas pēcpusdiena dzejnieka Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji”

“..vai dzirdi sirds ar otru sirdi draudzējas”
( P. Brūveris)

Septembris. Raiņa 150. dzimšanas diena. Saulaina Dzejas dienas pēcpusdiena dzejnieka Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji”. Satikšanās vieta un pasākuma programma varbūt aicina meklēt Rainisko sevī, savā pārliecībā un uzskatu daudzveidībā, bet varbūt liek domāt par lielceļu, kas vijas līdzās, par mežmalu un nelielo šķūnīšu klātbūtni, par sapņiem, kuri sapņojot un pa gabalu izskatās savādāki nekā īstenībā, par cilvēkiem, ar kuriem liktenis mūs saved kopā un par dāvanām, kuras mums tiek dotas. Viss rādās savādāk – dziļāk, asāk, tiešāk. Atliek vien iet, ieraudzīt un sajust.

Stopiņu novada domes atbalstītā projekta “Kalējs kala debesīs” iecere ir publiski runāt, sajust un dzirdēt dzejas “dzīvo nervu”. Ar Ulbrokas bibliotēkas iniciatīvu iedibināts, veidots un uzturēts Dzejas dienas pasākums, rada atbildības sajūtu ikviena līdzdalībai sava novada kultūras dzīves norisēs.Dzejas dienas “Kalējos” ir jauna tradīcija pasākuma norisei Stopiņu novadā. Tā nav tikai pēcpusdiena Pētera Brūvera personības atklāsmei šogad iznākušai dzejoļu grāmatai “Grāmata Gundegai” ar karaliski skaistām Gundegas Muzikantes ilustrācijām un mākslinieces klātbūtni valodas zīmējumā un mākslinieciskajā skanējumā, bet ir arī draudzības dziesma visiem klātesošajiem. sirds ar otru sirdi ieklausies! vai dzirdi sirds ar otru sirdi draudzējas ( P.Brūveris).  

Dzejnieka māja – mammas Vijas acīs neliels saviļņojums un neizsakāms mīļums, sievas Ivetas un meitas Indras būtība iemieso rakstītā vārda spēku, atbildību un ikdienā tik ierasto rūpju loku. “Kalēju” mājas mežmalā sapulcējušies tuvāki un tālāki ciemiņi, tālajā 1996. gadā Dzejas dienas tiek atklātas septiņās valodās, šoreiz divās – latviešu un lietuviešu. Daiņus Gintals, Mindaugs Nastaravičs, Giedre Kazlauskaite, Artūrs Vaļonis ir “Dzeja nemelo” vēstneši pašu radītai un atdzejotai dzejai. Viņu uzstāšanās irasredzīga, jūtīga un tieša. Dzejas lasījumu kopējā iezīme – mūsdienu sabiedrībā pārāk maz cieņas, cilvēcības un labas literārās valodas. Par šo sniegumu pienākas Pētera Brūvera piešķita ne pasniegta balva “Zelta kuvalda”, savukārt “Sudraba veseris” ir iemīļotās mākslinieces Gundegas Muzikantes un Ivetas Brūveres jaunais darba rīks. Visiem patīkams pārsteigums ir Pētera un Ivetas debija senu notikumu vēstījumam divrindēs un bildēs, dzejolis, kas radīts gandrīz trīsdesmit gadus atpakaļ un savu aktualitāti nav zaudējis arī šodien. Visiem, kas klātienē to neredzēja, šobrīd to var skatīt Ulbrokas bibliotēkas telpās. Kalējisko balvu “Bronzas āmurīti” par palīdzību iekārtojot Kalēju notikumvietu,saņem pašvaldības vadītāji, p/a “Saimnieks” darbinieki, skolu un publisko bibliotēku bibliotekāri, kolēģes no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, novada iedzīvotāji dažādu bibliotēku darbinieki, ja vien prātā pavasara talkas un rudens Dzejas dienas notikumi.

Kaleji_36.JPG

Ik rudeni neizpaliek arī Ulbrokas bibliotēkas ikgadējā lasītāju atzinība un novērtējums. Draudzīgs un sadarbības rosinošs ir nominācijas Lasošākā ģimene novērtējums – par tādu atzīta Tīlanu ģimene. Lieli lasītāji ir Dārta (11 gadi) un Svens (9 gadi), visam motivātors ir mamma Dace un citi ģimenes locekļi. Otra šīs nominācijas ieguvēja ir Misiņu ģimene, grāmatas lasa Anna (9 gadi) un Jānis (7 gadi), ko pavada vecvecāku uzcītība. Nominācija – Publicitātepar sadarbību un atbalstu Ulbrokas bibliotēkas darbības atspoguļojumā tiek pasniegta Inesei Skrastiņai vien tad, ja tiek atminēta turku tautas mīkla - Apaļa, apaļa mājiņa Ar zaļi svītrotu āriņu,Ar sarkanu, sarkanu iekšiņu,Kurā daudz sīku bērniņu.

Stopiņu novada dzejnieka Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji” atkal izskanējis dzejas un radošās elpas gars, kas pulcējis vietējo un citu skolu jaunatni, kaimiņus un dzejnieka dzejas cienītājus,dzejdarus no Lietuvas, divu publisko un četru skolu bibliotēku darbiniekus, pašvaldības vadītājus – Jāni Pumpuru un Vitu Paulāni, kā arī erudītākos Ulbrokas bibliotēkas lasītājus un dienas centra “Līči” interesentus. Brūveru ģimenes sievietes un radiniekus. Par to liks domāt satiktie cilvēki, iegūtie draugi un sirdī ieslēgtie notikumi, par to atgādinās Pētera Brūvera autogrāfu kartiņa un sirsnīgie ieraksti Viesu grāmatās. Paldies visiem par piedzīvoto pašmāju kultūrvides svētnīcā, kur joprojām mīt dvēseles un gara spēks. Paldies projekta partneriem un atbalstītājiem - p/a “Saimnieks” Transporta un labiekārtošanas nodaļas vadītājam Atim Senkānam un Stopiņu novada apkārtnes labiekārtotājai - dārzniecei Silvijai Mazurei, Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas vadītājai Kristīne Cimdiņa.Uz tikšanos citugad - Dzejas dienām veltītos svētkos!

Raksta autore un projekta vadītāja - Daiga Brigmane, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja.

Fotogrāfiju autores - Inese Skrastiņa, Stopiņu novada Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Mūrniece, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre

Foto skatāmi: http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas

Pasākumam ir pēctecības klātbūtne sagatavotajos materiālos, foto fiksācijās un izveidotajos aprakstos, kas atspoguļojas Stopiņu novada informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte” un tīmekļa vietnē http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/kalejs-kala-debesis-2015gada-aprilis-septembris

(21.09.2015.)

 

 

Atpakaļ