Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija - 2014

 

2014.gadā jau otro reizi visiem Sauriešu bibliotēkas lasītājiem un interesentiem ir iespēja piedalīties grāmatu lasīšanā un vērtēšanā piecās vecuma grupās – bērniem 5+ un 9+, jauniešiem 11+ un 15+ un pieaugušajiem 18+ Latvijas Nacionālas bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu un Jauniešu žūrija” ietvaros, kas papildināta ar Vecāku žūriju, kurā var iesaistīties ikviens pieaugušais.

Ar LNB un Stopiņu novada domes atbalstu iegādātas visas kolekcijas grāmatas, un LIELĀ LASĪŠANA sākusies!

Visi laipni aicināti kļūt par “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas 2014” ekspertiem! Jums tikai jāatnāk uz Sauriešu bibliotēku, jāizlasa kolekcijas grāmatas un tās jāvērtē, aizpildot elektronisko žūrijas anketu.

Oktobrī ikviens žūrijas eksperts būs gaidīts piedalīties radošajā darbnīcā, kur izmantojot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas, varēs „atdzīvināt” savu redzējumu, domas, viedokli par izlasīto.

Par iespēju piedalīties programmā, par tās norisi un plānotajām aktivitātēm aicinām interesēties Sauriešu bibliotēkā.

Kristīne Cimdiņa, Sauriešu bibliotēkas vadītāja

(29.07.2014.)

Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas 2014.gada kolekcijas grāmatu saraksts 

 

“Izlasīju, vērtēju un tad...”

Skaistā atvasaras sestdienā Sauriešu bibliotēkā bija sanākuši Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas 2014 eksperti, kuri iesaistījušies projekta LIELAJĀ LASĪŠANĀ. Šogad projekta ietvaros iecerēts “atdzīvināt” izlasīto, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas. Daudzi jau izlasījuši daļu grāmatas, tādēļ ir gatavi sniegt savu vērtējumu un paust redzējumu radoši darbojoties, kā rezultātā paredzēts izveidot animācijas, kurās eksperti atspoguļos šī gada vērtēšanai iekļautās grāmatas, to varoņus, notikumus. Mūs atbalstīs un STOP MOTION jeb apstādinātās kustības filmiņu veidošanā palīdzēs Stopiņu novada sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Skrastiņa. Sauriešu bibliotēkas darbiniecēm tas ir jauns izaicinājums, jo līdz šim esam saskārušās skatoties jau gatavas animācijas un iepazīstot teorētiski filmiņu tapšanas procesu.

Ekspertu tikšanās bija laikā, kad Latvijā notiek Dzejas dienu pasākumi, tādēļ sākumā skatījāmies 1983.gadā veidoto animācijas filmu “Kabata”, kurā izmantota Ojāra Vācieša dzeja bērniem no krājuma “Astoņi kustoņi”. 2013.gadā šis dzejoļu krājums izdots atkārtoti un šogad iekļauts Bērnu žūrijā jaunākajai lasītāju grupai. Uz tikšanos bija sanākuši visu vecuma grupu eksperti, tādēļ, lai iedrošinātu lasītājus radošajam darbam, kopīgi skatījāmies animācijas, kas veidotas ar stop motion metodi, kā arī apmācību video. Lasītāju vidū bija jaunieši, kuri saskārušies ar iespēju šādi veidot radošos darbus, tādēļ atliek tik darboties.

Projekta ietvaros Sauriešu bibliotēka sadarbojas ar Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra bibliotēku. Skolas bibliotekāre Gunta Bruģētāja pastāstīja par plānotajām aktivitātēm abu bibliotēku lasītājiem – žūrijas ekspertiem, kur būs arī iespēja filmiņas rādīt citiem.

Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas ekspertiem jau pieejamas Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskās vērtēšanas anketas. Aicinām sniegt vērtējumu gan anketās, gan radoši darbojoties!

BJVŽ ekspertu tikšanās fotomirkļos skatāma: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/galeriju-arhivs/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-tiksanas

Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(25.09.2014.)

 

Stopiņu novada „Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas 2014” Salasīšanās svētki

„Bez labas lasītāja nav labas grāmatas.”
/Emersons/

Stopiņu novadā ir ļoti daudz labu lasītāju, kuri 19.februārī bija sanākuši uz „Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija 2014” (BJVŽ) Salasīšanās svētkiem.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un Jauniešu žūrija”, kur jau trešo gadu iekļauta arī „Vecāku žūrija” Sauriešu bibliotēka iesaistījās otro, Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra bibliotēka pirmo gadu. Programmā var iesaistīties visi, kuri vēlas izlasīt programmas kolekcijā iekļautās jaunākās Latvijas izdevniecību grāmatas. 2014.gada kolekcija tika nodota programmas dalībnieku–ekspertu vērtējumam piecās vecuma grupās – „Bērnu žūrijas” (5+, 9+), „Jauniešu žūrija” (11+, 15+) un „Vecāku žūrija” (18+). Katrs, kurš izlasīja noteiktas grāmatas savā vecuma grupā, aizpildīja elektronisko anketu, kurā sniedza savu vērtējumu 2014.gada kolekcijai. 28.februārī LNB organizētajos Lielajos lasīšanas svētkos Ķīpsalā kļūs zināms kā visā Latvijā lasītāji vērtējuši kolekciju un, kuru grāmatu autori un izdevēji saņems balvas.

Savukārt, lai varētu notikt Stopiņu novada Salasīšanās svētki vajadzēja pavisam nedaudz – lasītājus, entuziasmu un atbalstu. Mums abām (Gunta un Kristīne) ir gan lieliski lasītāji, gan entuziasms, un saņēmām arī atbalstu, jo ideja rīkot kopīgus svētkus Stopiņu novada publiskajām un skolu bibliotēkām bija tik pašsaprotama, ka mēs ceļā nesastapām nevienu: - Nē!- Tikai: - Jā!- un: - Jā! Atsaucība un vēlībano pirmajiem ideju uzmetumiem līdz svētku noslēgumam no Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Pumpura un priekšsēdētāja vietnieces Vitas Paulānes, arī Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktores Irēnas Frankovičas visu ideju atbalsts un sirsnīga viesu uzņemšana skolā un kolēģu „pleca sajūta”, kas ļoti palīdzēja sagatavoties Salasīšanās svētkiem.

Kad „BJVŽ 2014” dalībnieki un svētku viesi sanākuši, iepazinušies ar svētku programmu, avīzi un bukletiem par 2014.gada kolekcijas grāmatām, kuru noformējumu gatavojuši skolas audzēkņi un skolotājas Ieva Dziedātāja un Dace Lielmane, paņēmuši dalībnieku nozīmīti, kuras ar Kristīnes Cimdiņas dizainu izgatavoja Digne Mote-Stelpe, svētki un draudzības spēle var sākties.

Gunta Bruģētāja teic: „Grāmatu draugu ķēde ir bezgalīga, un tā nebeidzas nekad un nekur”, un līdzīgi kā 2014.gada 18.janvārī, kad Rīgai cauri vijās grāmatu draugu ķēde, Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra aktu zālē skolēni no rokas rokā padeva „BJVŽ 2014” kolekcijas grāmatas. Tās saliktas uz galda, varēja apskatīt visi svētku dalībnieki un viesi, bet draudzības spēles laikā ar grāmatu palīdzību varēja rast pareizās atbildes uz jautājumiem.

Guntas sagatavotais sākums – prezentācija ar fotogrāfijām no grāmatu draugu ķēdes, kas parādīja mūsu tautas apzinātu vai neapzinātu kopību pašsaglabāšanās un nacionālās identitātes zīmē, radīja emocionālu saviļņojumu.

Svētku dalībniekus uzrunāja novada domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs paužot prieku un atzinību par novada bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kuri lasa un iesaistās bibliotēku piedāvātajās aktivitātēs, par ko arī pasniedza atzinības rakstu katras bibliotēkas komandai, kā arī novērtējot bibliotekāru Guntas un Kristīnes veikumu, pasniedza atzinības rakstus par profesionālu un radošu darbību lasīšanas veicināšanā.

Savukārt Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktore Irēna Frankoviča saskata nākotnē izglītotu, uz attīstību un pilnveidošanos vērstu paaudzi, redzot cik daudzi, jo īpaši bērni un jaunieši lasa grāmatas.

Svētku ietvaros par 2014.gada kolekcijas grāmatām notika draudzības spēle, kurā iesaistījās trīs lasītāju komandas – no Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra, Sauriešu bibliotēkas un mūsu viesu komanda no Ulbrokas bibliotēkas. Ulbrokas bibliotēku pārstāvēja pieaugušie, kuri ar bibliotēkas vadītājas Daigas Brigmanes gādību bija lieliski un atbildīgi sagatavojušies gan lai atbildētu uz jautājumiem, gan, lai uzdotu jautājumus pārējām komandām, kaut arī bibliotēka nav iesaistījusies šajā lasīšanas veicināšanas programmā.

Svētku programmu kuplināja skolas mazie dejotāji ar deju „Astoņi kustoņi”, kas nebija nejauši, jo tāda paša nosaukuma O.Vācieša dzejoļu grāmata bija iekļauta 2014.gada kolekcijā.

Pasākumā tika demonstrētas trīs nelielas filmiņas veidotas ar STOP MOTION metodi, ko veidojuši Sauriešu bibliotēkas lasītāji un to galvenā tēma bija grāmata un BJVŽ 2014.

Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra programmas dalībniekiem skolas direktore bija uzdāvinājusi ekskursiju uz Gaismas pili un Dabas muzeju, savukārt Sauriešu bibliotēkas programmas lasītāji ar novada domes atbalstu vēl dosies ekskursijā iepazīt LNB jauno mājvietu.

Pasākuma noslēgumā domes priekšsēdētāja vietniece Vita Paulāne un skolas direktore Irēna Frankoviča pateicās komandām par draudzības spēlē novērotajām lasītāju zināšanām aktivitāti un atraktivitāti.

Bērni vēl drīkst nesaprast, ka īstie svētki ir pati lasīšana un runāšanās, kad pēc grāmatas aizvēršanas gribas dalīties ar iespaidiem, atgriezties pie lasītā. Bērni vēl drīkst nezināt, ka svētki visam mūžam ir pati grāmata. Svarīgi, lai bērnus pavada pieaugušie, kuri zina un pazīst šo svētku nozīmi.

Pasākums fotomirkļos: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/galeriju-arhivs/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2014-nosleguma-pasakums

Gunta Bruģētāja – Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra bibliotekāre, Kristīne Cimdiņa – Sauriešu bibliotēkas vadītāja

(26.02.2015.)

Atpakaļ