Navigācija

Pasākumi

 

Mūsu nākotne ir labās rokās!


 
12. augusts pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas kopš 1999. gada tiek atzīmēts kā Starptautiskā jaunatnes diena. Jaunie cilvēki ir visspēcīgākā pasaules iedzīvotāju daļa, viņus virza cerības par labāku nākotni un idejas par to, kā mainīt pasauli. Tieši jauniešu ieguldījums dažādos attīstības procesos daudzviet pasaulē ir labākais pārmaiņu vadības un demokrātijas veicināšanas piemērs.

Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019 – Ikšķiles un Olaines novada apvienība.

Ikšķiles jauniešu festivālā “IK FEST 2019” svinīgajā ceremonijā goda plāksni ar uzrakstu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2020” un ceļojošo kausu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” saņēma Ventspils pilsēta. 

Ventspils pilsēta visa nākamā – 2020. gada garumā kļūs par epicentru svarīgākajām Latvijas jaunatnes politikas aktivitātēm un jauniešu pasākumiem.

Starptautiskā jaunatnes diena tika atzīmēta arī Sauriešu bibliotēkā, kur jaunieši piedalījās radošajā darbnīcā. Jauniešiem svarīgi gan iegūt iemaņas, gan uzņemties iniciatīvu, gan līdzdarboties.

Darbnīcas laikā mēs aicinājām ikvienu jaunieti izvirzīt sev dzīves mērķus un padomāt par to, ka katram vajag neatlaidīgi strādāt, lai tos sasniegtu. Kā arī aktīvi mācīties no savas un citu pieredzes, lai veidotu vidi sev apkārt gudrāku, prātīgāku, tolerantāku un laimīgāku. 

Protams, ka, lai saprastu, ko jauns cilvēks grib sasniegt savā dzīvē, daudz jālasa un jādomā. Kā teica Andrejs Upīts - "Grāmata ir brīnišķīga spuldze, kas cilvēkam apspīd vistālāko un tumšāko ceļu mūža garajā gājienā".

Rezultātā mēs kopā izveidojām simboliskas plaukstas, jo “Mūsu nākotne ir labās rokās!”.

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos!

Fotogalerija: https://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/jaunatnes-diena-sauriesu-biblioteka

Jeļena Staltmane
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(28.08.2019.)

 

Tiek atzīmēta «emodži» jeb emocījzīmju diena

Pašlaik pasaulē ir pieejamas vairāk nekā 2800 emocijzīmes, no kurām teju 2300 tiek izmantotas. Katru dienu tiek izsūtīti vairāk nekā 900 miljoni ziņu, kuru vienīgais saturs ir emocijzīme.

Kā vienmēr Sauriešu iedzīvotāji nepaliek malā no notikumiem pasaulē. Ar lielāko prieku visi, kas ieradušies bibliotēkā 17. un 18. jūlijā, piedalījušies radošajā darbnīcā “Emocijas ir ciemiņi – ļauj tām nākt un iet”.  Sauriešu  bibliotēkas lasītāji ar entuziasmu izdomāja un zīmēja jaunus smaidiņus, centās izteikt savu noskaņojumu un emocijas ar jau pazīstamas smejošas sejas palīdzību. Visi priecājās par godu, bērni izrādīja savu fantāziju un piedzima vesela briesmoņu ģimene, bet pieaugušie, kaut arī sākumā ļoti kautrējās savus zīmējumus rādīt, pat sarīkoja nelielu sacensību - kam būs visskaistākais smaidiņš. Ar mīlestību pret savu valsti bija uzzīmēts smaidiņš “Pasmaidi Latvija!”.

Protams, šīs zīmes atkal parāda, cik labvēlīgi, smaidīgi un dzīvespriecīgi cilvēki dzīvo Sauriešos!

Pasmaidīsim biežāk!

Fotogalerija: https://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/emocijzimju-diena-sauriesu-biblioteka

Ilona Korkina
Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre
(31.07.2019.)

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018 noslēguma pasākums Sauriešu bibliotēkā

27. jūnijā Sauriešu bibliotēkā kopā sanāca Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018 eksperti, lai uzzinātu lasīšanas maratona rezultātus, saņemtu balviņas un pateicības rakstus, kā arī tika dots starts šī gada lasīšanas maratonam. 

Pasākuma pirmā daļā tika sniegts neliels pārskats par aizvadīto gadu.

Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” Latvijā norisinās jau 18 gadus. Tā ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra un Kultūras ministrijas veidota iniciatīva, kuras mērķis ir nodrošināt augstvērtīgas literatūras nonākšanu līdz lasītājiem, veicināt lasītprasmi, lasītprieku un interesi par grāmatām, kā arī sekmēt personības un grāmatniecības attīstību.

Programma tiek īstenota gan Latvijā, gan arī ārpus valsts robežām. 2018.gadā grāmatniecības nozares speciālistu piedāvāto grāmatu lasīšanas un vērtēšanas maratonā iesaistījās kopskaitā 17 198 lasītāji no 630 bibliotēkām. Sauriešu bibliotēkas programmas dalībnieku skaits sasniedza 30.

Turpinājumā ekspertiem tika nedaudz pastāstīts par Lielajiem lasīšanas svētkiem, kas šogad notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un bērni tika iepazīstināti ar lasīšanas programmas Bērnu un jauniešu žūrija 2018  balsojuma rezultātiem. 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” pērnā gada kolekcijā tika iekļautas 28 grāmatas – latviešu autoru oriģināldarbi un ārzemju autoru darbu tulkojumi – no vienpadsmit dažādām izdevniecībām. 

Grāmatas tika vērtētas piecās vecuma grupās:

Vislielāko atzinību grupā 5+ ieguva kanādiešu rakstnieces un ilustratores Mariannas Dibikas dzīvespriecīgā grāmata “Pastnieks Pele”. 

Bērni vecumposmā 9+ par savu savu favorītu izvēlējās Hokona Ēvresona starptautiski vairākkārt apbalvoto grāmatu “Brūne”.

Kategorijā 11+ pirmo vietu saņēma Kristīnes Hamillas grāmata “Vislabākās zāles”.

Jaunieši grupā 15+ par populārāko darbu atzina Keisijas Vestas romantisko stāstu “P.S. Tu man patīc”.

Vecāku žūrija šogad pirmo vietu deva Andželas Naneti grāmatai “Mans vectēvs bija ķiršu koks”.

Pilna informācija par programmas rezultātiem visās vecuma kategorijās ir šeit:

https://lasamkoks.lv/pieaugusie/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/

Pasākumā, sadalīti divās komandās, dalībnieki rūpīgi risināja dažādus uzdevumus. Vienā no tiem nācās atcerēties visas Bērnu/Jauniešu žūrijā iekļautās grāmatas. Saņemot 5 aploksnes, ar dažādiem vārdiem, no tiem vajadzēja salikt visus atbilstošā vēcuma grupas grāmatu nosaukumus. Kā vienmēr, uzvarēja draudzība un kopējs darboties prieks.

Paldies visiem 2018. gada programmas dalībniekiem!

Priecāsimies par piedalīšanos Sauriešu bibliotēkas lasīšanas veicināšanas pasākumos arī turpmāk. Lasot grāmatu var bagātināt savu iztēli - piedzīvot vairākus notikumus kopā ar tās varoņiem, iegūt jaunus draugus, bet vecāki spēs labāk izprast savu bērnu domas un cerības, ja paši iesaistīsies lasīšanas procesā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (BJVŽ) turpina aktīvu darbību un aicina arī šogad iesaistīties bibliotēkas un skolas jaunāko grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Kolekcija, ko izraudzījusi profesionāla žūrija, ir interesanta un sola lasītājiem daudz pārsteigumu, izziņas prieku un emocionālu mirkļu. Tā atrodama https://www.lnb.lv/lv/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2019

Lasīšanas eksperti dalījās pārdomās par izlasītajām grāmatām, iepazinās ar jauno grāmatu kolekciju 2019. gadam.

Programmas dalībniekiem līdz decembra beigām ir jāizlasa sešas sava vecuma grāmatas un jāaizpilda elektroniska anketa, kas ir ļoti svarīgi, lai izveidotu topu par populārākajām grāmatām Latvijā. Piedaloties Vecāku žūrijā, papildus četrām ieteiktajām grāmatām jāizlasa vēl jebkuras divas no kolekcijas grāmatām. Visi dalībnieki vecumgrupu drīkst mainīt un brīvi izvēlēties grāmatas no kolekcijas kopējā piedāvājuma. Būs arī dažādi pārsteigumi un galā – Lielie Lasīšanas svētki Rīgā!

Ja vēlēties daudz pārsteigumu, izziņas prieku un emocionālu mirkļu, nāciet jūlijā uz Sauriešu bibliotēku un piesakieties lasīšanai. Lasīsim un vērtēsim kopā!

Noslēgumā visi cienājās ar īpašo Bērnu žūrijas kliņģeri. Paldies aktīviem pasākuma apmeklētājiem! Fotogalerija: https://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/bvjz-2018-nosleguma-pasakums-sauriesu-biblioteka

Jeļena Staltmane
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(01.07.2019.)

 

Līgo svētku radošā darbnīca Sauriešu bibliotēkā

Gada skaistākie un iemīļotākie svētki Latvijā vienmēr bijuši un paliek Līgo svētki. Tā mūsu senči, kuri dzīvoja kopā ar dabu, satikās vasaras saulgriežu dienā. Pastāv daudzas ticības un tradīcijas par to, ko darīt Līgo dienā un Jāņu naktī. Tie ir vasaras un saules svētki, tāpēc galvenais rotājums ir lauku ziedi. Visvairāk šie svētki patīk bērniem un viņi cenšas tam sagatavoties. Sauriešu bibliotēka nevarēja palikt malā. Mūsu pastāvīgā lasītāja, ļoti radošais un talantīgais cilvēks, Olga Andrejeva ir novadījusi meistarklasi un iemācījusi Stopiņu novada bērnus dažādām ziedu izgatavošanas tehnikām. Ar vienādu interesi zēni un meitenes grieza krāsainus papīrus un salocīja dekoratīvo stiepli, salika un savāca visas topošo puķu sastāvdaļas. Lai gan ne uzreiz, bet ar meistara palīdzību - Oļgas tanti, tā labsirdīgi sāka dēvēt Olgu Andrejevu bērni, viņu rokās sāka veidoties rozes, margrietiņas, neļķes un pat vainagi! Apmierināti un laimīgi bērni nesa dāvināt savus darbus mammām un vecmāmiņām.

Milzīga pateicība Andrejevas kundzei par atsaucību!

Ilona Korkina
Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre
(21.06.2019.)

 

Radošā darbnīca “Mātes dienas atklātnes”
   
Mātes diena daudzviet pasaulē tiek svinēta katru gadu maija otrajā svētdienā. Tā ir diena, kad cilvēki pateicas savām māmiņām par to, ka tās laidušas mūs pasaulē, audzinājušas un rūpējušās. 

10. maijā plkst. 14.00 Sauriešu bibliotēkā tika organizēta Mātes dienai veltīta radošā darbnīca “Mātes dienas atklātnes”, kurā bērni ar mīlestību izgatavoja atklātnes savām māmiņām.  Sauriešu ciema bērniem bija iespēja vēlreiz pateikt “Mamma, es tevi mīlu!”. Atklātnes dizainā bērni izmantoja mīļākās grāmatas personāžus.

Dalībnieki ieguva jaunas iemaņas, kā arī pozitīvas emocijas, jo par pašu darinātām un veidotām lietām vienmēr ir prieks. Ieskats atklātnīšu tapšanā: https://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/mates-dienas-kartisu-radosa-darbnica

Ilona Korkina,
Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre
(24.05.2019.)

 

Mēs arī esam pasaulē!

Uzsākot darbu Sauriešu bibliotēkā, vispirms nolēmām iepazīties ar novada simboliem, tos var redzēt novada mājas lapā https://stopini.lv/lv/novads/simboli.

Stopiņu novadā kopā ir 9 ciemi, bet novada robežas, raugoties no putna lidojuma - veido bruņurupuča tēlu, kas ir mūsu novada simbols.

Tāpēc marta mēnesī bibliotēkā bija organizēta izstāde ”Mēs arī esam pasaulē!”, kurā uzmanībai bija piedāvātas grāmatas par bruņurupučiem no bibliotēkas fonda, informācija par Stopiņu novadu un bruņurupuču figūras. Lielākā daļa no eksponātiem bija no Stopiņu novada domes priekšsēdētājas Vitas Paulānes kolekcijas. Liels paldies par atbalstu!

Kopā ar Stopiņu pamatskolas PII grupiņu “Taurenīši” (27.03.2019) un “Zīļuki” (29.03.2019.) audzēkņiem bija novadīti pasākumi “Mēs arī esam pasaulē!”. Bērni apskatīja izstādes eksponātus, parunāja par novada simboliem, lasīja grāmatas, uzzīmēja bruņurupuču zīmējumus - šablonus, klausījās mūziku un dziedāja, spēlēja spēles. Bērnu zīmējumi izvietoti bibliotēkas logā apskatīšanai. Tā arī notika mūsu pirmās iepazīšanās ar bērniem un viņu vecākiem un radiniekiem. 

Bruņurupucis simbolizē

  • veiksmi karjerā,
  • stabilitāti veselībā,
  • ilgu mūžu.

Noslēdzot pasākumu, visu to mēs novēlējām mūsu ciemiņiem.

Fotogalerija: https://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/mes-ari-esam-pasaule

Jeļena Staltmane
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(17.04.2019.)

 

 

Stopiņu novada bibliotēku vizitācija

8. martā veikta Stopiņu novada bibliotēku vizitācija: veikta bibliotēku apmeklēšana un darba pamatprocesu vērtēšana, pārbaudīti dokumenti un darba procesu atbilstība profesionālajām prasībām.

Salaspils novada bibliotēkas vadošie speciālisti regulāri sniedz konsultācijas un risina dažādas problēmas. Sauriešu bibliotēkai tiek sniegta konsultatīvā palīdzība darbam ar krājumu, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, statistikas atskaitēm, datu uzskaiti bibliotēku informācijas sistēmā “Alise” un gada pārskatiem u.c. Konkrētu darba jautājumu risināšana notiek ar attiecīgo speciālistu. Konsultācijas par bibliotekārā darba jautājumiem un procesiem un vienkārši lielu atbalstu Sauriešu bibliotēka saņēma arī no kolēģiem no Ulbrokas bibliotēkas. Uz visiem jautājumiem vienmēr tiek sniegtas atbildes. Paldies visiem par atsaucību, palīdzību un padomiem!

Jeļena Staltmane
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

 

Sauriešu bibliotēkas lasītāji Lielajos lasīšanas svētkos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā


 
2019. gada 9. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notika Lielie lasīšanas svētki – lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” noslēguma un apbalvošanas ceremonija. Tajā pulcējās lasīšanas eksperti no visiem Latvijas novadiem, kā arī čaklākie programmas dalībnieki no Sauriešu bibliotēkas.

Pasākums notika divās daļās:
• 5+/9+ grupām no 12.00 līdz 13.30 un ar iespēju iepazīties ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku no 13.30 līdz 15.00;
• 11+/15+/Vecāku žūrijas dalībniekiem no 13.30 līdz 15.00 un ar iespēju apmeklēt Mākslas muzeju Rīgas biržā (Doma laukums, 6) no 12.00 līdz 13.30.

Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” Latvijā norisinās jau 18 gadus. Tā ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra un Kultūras ministrijas veidota iniciatīva, kuras mērķis ir nodrošināt augstvērtīgas literatūras nonākšanu līdz lasītājiem, veicināt lasītprasmi, lasītprieku un interesi par grāmatām, kā arī sekmēt personības un grāmatniecības attīstību.

Programma tiek īstenota gan Latvijā, gan arī ārpus valsts robežām. 2018. gadā grāmatniecības nozares speciālistu piedāvāto grāmatu lasīšanas un vērtēšanas maratonā iesaistījās kopskaitā 17 198 lasītāji no 630 bibliotēkām. Sauriešu bibliotēkas programmas dalībnieku skaits sasniedza 30.

“Lielajos lasīšanas svētkos” Rīgā šogad piedalījās ap 800 žūrijas ekspertu no visas Latvijas, tostarp 4 dalībnieki no Sauriešiem. Pasākumā, kurš jau tradicionāli notiek Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, tika sveikti populārāko un lasītāko grāmatu autori, ilustratori, tulkotāji un izdevēji.

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” pērnā gada kolekcijā tika iekļautas 28 grāmatas – latviešu autoru oriģināldarbi un ārzemju autoru darbu tulkojumi – no vienpadsmit dažādām izdevniecībām. Grāmatas tika vērtētas piecās vecuma grupās. Vecumposmā 5+ visvairāk balsu ieguva Mariannas Dibikas bilžu grāmata “Pastnieks Pele”. Kategorijā 9+ vislielāko atzinību saņēma Hokona Ēvreosa grāmata “Brūne”. Lasītāju žūrija vecumposmā 11+ pirmo vietu piešķīra Kristīnes Hamillas jauniešu grāmatai “Vislabākās zāles”, savukārt Keisijas Vestas romantiskais stāsts “P.S. Tu man patīc” bija populārākais grupā 15+. Vecāku žūrijā pirmo vietu saņēma Andželas Naneti “Mans vectēvs bija ķiršu koks”. Pilna informācija par programmas rezultātiem visās vecuma kategorijās ir šeit: https://lasamkoks.lv/pieaugusie/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/ .

Par aktīvu dalību programmā starp visiem programmas dalībniekiem visās vecuma kategorijās tika izlozēti trīs Tallink kruīza ceļojumi ģimenei maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga. Šogad savu veiksmi mēs atdevām citiem dalībniekiem.

Paldies visiem 2018. gada programmas dalībniekiem! Vēlāk obligāti sarīkosim Bērnu, Jauniešu un vecāku  žūrijas gala pasākumu mūsu bibliotēkā. Priecāsimies par piedalīšanos Sauriešu bibliotēkas lasīšanas veicināšanas pasākumos arī turpmāk.

Informāciju sagatavoja Sauriešu bibliotēkas vadītāja Jeļena Staltmane.

Fotogalerija: https://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/sauriesu-bibliotekas-lasitaji-lielajos-lasisanas-svetkos-lnb

 

 

PASĀKUMU ARHĪVS

Atpakaļ