Darbības raksturojums

 

Sauriešu bibliotēka ir Stopiņu novada domes izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde. Bibliotēka ir nozīmīgs izglītības un kultūras centrs Sauriešu ciematā. Galvenais bibliotēkas uzdevums ir bibliotekārā un informatīvā lasītāju un lietotāju apkalpošana.

Bibliotēkā apmeklētāji var atrast un izgūt sev nepieciešamo informāciju, saturīgi pavadīt brīvo laiku, izmantojot gan tradicionālos (drukātos dokumentus – grāmatas, preses izdevumi), gan modernos (IKT – datori, standartprogrammas, Internets, multifunkcionālā iekārta, kopētājs, printeris) pakalpojumus. Bibliotēkas apmeklētāji saņem nepieciešamo informāciju un konsultāciju visu bibliotēkas pakalpojumu izmantošanai.

Bibliotēkas pakalpojumi pieejami Stopiņu novada Sauriešu un tuvējo ciematu (Upeslejas, Līči, Vālodzes, Cekule) iedzīvotājiem, Stopiņu novadā esošo uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem, izglītības iestāžu (Stopiņu pamatskola, Upeslejas internātpamatskola – rehabilitācijas centrs, Gaismas speciālā internātpamatskola, Ulbrokas vidusskola) pedagogiem un audzēkņiem, dienas centra „Saurieši” darbiniekiem un apmeklētājiem.

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība tiek nodrošināta visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu sociālajām, demogrāfiskajām, etniskajām un fiziskajām atšķirībām un neatkarīgi no viņu dzīves vietas un nodarbošanās veida.

 

Atpakaļ