Navigācija

VPDK STOPIŅŠ

 

Stopiņu vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Stopiņš”

Adrese: Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130      

                    

VPDK „Stopiņš” ir Stopiņu novada deju kolektīvs. Ideja par kolektīva dibināšanu dzima 2007.gadā, kad Ulbrokas vidusskolas skolēnu vecākiem, lūkojoties, cik skaisti dejo viņu bērni, radās vēlme arī pašiem izmēģināt dejas soli. Kolektīva vadītāja ir Aiga Medne, koncertmeistare - Līga Kurzemniece, prezidents – Edgars Mednis.

Šobrīd kolektīvā ir 25 dejotāji, kas ir uzticīgi dejai, kas to ir iemīlējuši un spēj dalīties dejotpriekā ar skatītājiem. Dejojošajiem vecākiem ir piebiedrojušies viņu draugi, domubiedri, tie, kam patīk būt jauku, atsaucīgu, draudzīgu, ar humoru apveltītu cilvēku pulkā. Dejotāju vidējais vecums ir 35 gadi.

Kolektīvs ir jauns, bet šajā īsajā pastāvēšanas laikā tas jau ir ar bagātu radošo pieredzi – katru gadu ar labiem panākumiem ir piedalījies deju kolektīvu skatēs, piedalījies vidējās paaudzes deju kolektīvu deju svētkos, koncertējis Lietuvā, Slovākijā un, protams, savu dejotprasmi rādījis dažādās Latvijas vietās.

”Stopiņš” ir apveltīts ar īpašu enerģētiku, tādēļ kolektīvam ir daudz draugu, kuru pulks arvien kuplinās. Kolektīvs savā pastāvēšanas laikā ir apguvis vairāk kā 40 dejas. Patstāvīgi kolektīva repertuārā ir vismaz ducis deju, ar kurām priecēt skatītājus – gan latviski cēlas, gan dvēseliskas, gan jestras un amizantas.

Atpakaļ