Līdz 15.novembrim turpinās balsošana par Stopiņu novada uzņēmēju gada balvas 2019 pretendentiem

04/11/2019

No 2019.gada 1.oktobra līdz 15.novembrim Stopiņu novada iedzīvotāji, uzņēmēji un pašvaldības iestādes tiek aicinātas pieteikt uzņēmumus, kas 2019.gadā savā jomā bijuši labākie un veiksmīgākie, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā un veicinājuši uzņēmumu izaugsmi.

Ņemot vērā statistikas datus par 2019.gadu, Stopiņu novada dome izvirzīs laureātus šādām nominācijām:

 1. LIELĀKAIS NODOKĻU MAKSĀTĀJS VID
 2. LIELĀKAIS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJS
 3. LIELĀKAIS DABAS RESURSA NODOKĻA MAKSĀTĀJS
 4. LIELĀKAIS EKSPORTĒTĀJS  
 5. NOZĪMĪGĀKIE SADARBĪBAS PARTNERI 2019 

Kopš 2019.gada sākuma Stopiņu novadā aktīvi darbojas Stopiņu uzņēmēju biedrība. Stopiņu uzņēmēju biedrība tiks aicināta izvirzīt savu laureātu nominācijai:

6.STOPIŅU UZŅĒMĒJU BIEDRĪBAS SPECIĀLBALVA 2019

Iedzīvotāji un uzņēmēji tiek aicināti izvirzīt kandidātus šādām nominācijām:

7.GADA LABĀKAIS DARBA DEVĒJS

8.GADA POPULARITĀTE

9.GADA PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

10.GADA TŪRISMA PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

11.GADA VIESMĪBLĪBA 

12.GADA UZ SOCIĀLĀM VĒRTĪBĀM BALSTĪTS UZŅĒMĒJS

13.GADA MEISTARS

UZŅĒMĒJU GADA BALVAI var pieteikt komercsabiedrības, to filiāles un struktūrvienības, kas saimniecisko darbību veic Stopiņu novada teritorijā neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares, kā arī uzņēmējus, lauksaimnieciskās ražošanas un citu aroddarbību veicējus – fiziskas personas, kas ir reģistrējušas un saimniecisko darbību veic Stopiņu novadā. Katrā nominācijā var ierakstīt 2 uzņēmumu nosaukumus. UZŅĒMĒJU GADA BALVAS laureāti no 7.-13.nominācijai tiks noteikti, apkopojot aptaujas rezultātus.

Iedzīvotāju balsojums norisināsies līdz 15.novembrimAptauja elektroniski aizpildāma šeit: https://stopini.lv/lv/forma/uznemeju-gada-balva

Aptaujas anketas drukātā veidā pieejamas arī novada iestādēs, kur tās varēs atstāt APTAUJAS ANKETU KASTĪTĒS:

 • Stopiņu novada domē
 • Ulbrokas bibliotēkā
 • Sauriešu bibliotēkā
 • Ulbrokas dienas centrā
 • Upesleju dienas centrā
 • Sauriešu dienas centrā
 • Līču dienas centrā
 • Cekules dienas centrā

ANKET izdrukai pieejamai ŠEIT.

UZŅĒMĒJU GADA BALVAS 2019 tiks pasniegtas šā gada 14.decembrī Stopiņu novada māksliniecisko kolektīvu Ziemassvētku koncerta laikā.