Literāri tematiska izstāde ''Bibliotekārs, rakstnieks, redaktors, literatūrkritiķis un postmodernists Guntis Berelis''

30/06/2021

Kā ikviens talantīgs rakstnieks, arī Guntis Berelis ir daudzpusīgs cilvēks. Viņš studējis fiziku un bibliotēkzinātni. Pāris gadus strādājis par bibliotekāru Cēsu rajona Skujenes ciema bibliotēkā. Taču literatūrā ienācis ar recenziju par gleznotāju un keramiķu darbu izstādi 1986.gadā. Pirmie Bereļa stāsti  “Deus Ex Machina” un “Specfonds” lasāmi žurnālā “Avots” 1988.gadā. Berelis ir pretstatu meistars. Viņa darbos klātesoši ir groteska un absurds. Berelis, iespējams, literāri saprotams ne visiem, bet iepazīšanās ar viņa daiļradi ir interesanta. Bereļa pārdomas lasāmas viņa tīmekļa dienasgrāmatā - https://berelis.wordpress.com/ Par Gunta Bereļa radošo darbību varat lasīt arī šajā vietnē http://www.mumspatik.lv/companies/guntis-berelis/

Vienīgais darbs bērniem “Agnese un Tumsas valdnieks” pirmoreiz nācis klajā 1995.gadā. Grāmata kļuvusi gana populāra mazo lasītāju vidū, tāpēc iznācis arī otrs izdevums. Gunta Bereļa publikācijas pieejamas Latvijas laikrakstos un interneta vietnēs. Berelis pats strādājis žurnālā “Karogs” un darbību turpina kā redaktors laikrakstā “Konteksts”. Darbojies arī kino jomā.  Kopā ar režisori Ināru Kolmani (filmu studija "Deviņi") veidojis dokumentālo materiālu ciklu "Rakstnieks tuvplānā". Kā arī bijis scenārija autors populārzinātniskajai filmai "Baltu ciltis".

Berelis vairākkārtīgi saņēmis dažādas balvas. Arī Latvijas Literatūras gada balvu un Klāva Elsberga prēmiju.

Jūlijā Ulbrokas bibliotēka piedāvā Gunti Bereli tuvāk iepazīt literāri tematiskā izstādē “Bibliotekārs, rakstnieks, redaktors, literatūrkritiķis un postmodernists Guntis Berelis”.