Aptaujas rezultāti – ''Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas lietotāju informacionālo vajadzību izzināšanai''

29/06/2020

No šī gada 18. maija līdz 14. jūnijam apzinājām lasītāju vēlmes un intereses. Bibliotēkas darbinieces ir patīkami pārsteigtas, ka anketas aizpildītāji ir patiešām centušies paplašināti izteikt to, ko viņi domā un vēlas sagaidīt no iestādes darbības. Iegūtie rezultāti mums noderēs arī, lai nodrošinātu bibliotēkas darbu jaunajā ēkā. Lasot un skatot aizpildītās anketas, bijām sajūsminātas, ka starp mūsu lasītājiem ir tik daudz erudītu, zinošu cilvēku, kuri tiešām iedziļinājušies mūsu uzdotajos jautājumos. Anketu aizpildīja kā bibliotēkas apmeklētāji, tā daži cilvēki, kas ar bibliotēku vēl nav pazīstami. Bijām iepriecinātas, ka mūsu anketas aizpildījuši cilvēki pašos spēka gados – vidējais vecums 48 gadi. 

Jāatzīmē, ka visvairāk lietotāji bibliotēku apmeklē vairākas reizes gadā, bet ir tādi, kas pie mums ciemojas arī biežāk.

Trešo jautājumu par resursu lietojumu raksturo redzamā diagramma.  No resursu piedāvājuma vēl aizvien lietojuma virsotnē ir daiļliteratūra, kam seko nozaru literatūra un laikraksti un žurnāli.

Aptaujā uzzinājām, ka visvairāk mūsu lasītāji vēlas, lai daiļliteratūras plauktus papildinām ar dzīvesstāstiem un biogrāfiskiem romāniem, otrajā vietā atstājot piedzīvojumu literatūru/vakara romānus un trešajā – vēsturiskus romānus. Vēl mūsu lietotāji papildinājuši atbilžu rindu ar dzejoļu krājumiem, literatūru par arhitektūru, filozofiskiem darbiem, nozaru un novadpētniecības literatūru.  Bet kāds lasītājs raksta: “viss ir labi”. 

Piektajā jautājumā uzzinājām respondentu viedokli, ar kādu literatūru jāpapildina speciālās jeb nozaru literatūras plaukti. Šeit varējāt izvēlēties piecus variantus. Vispopulārākās nozares ir psiholoģija (7,7%), lietišķās zinātnes (7,7%) un uzziņu literatūra (6,5%). Ir vēlme lasīt arī mākslas un mūzikas, biogrāfijas, sporta, vēstures un dabaszinātņu nozaru literatūru.

Autoresprāt, ļoti interesants jautājums bija par Jūsu pēdējo lasīto grāmatu. Lasīto izdevumu gūzma bija ļoti dažāda. Minētas gan grāmatas, kas izdotas sērijā “ Mēs. Latvija. XX gadsimts, gan ārvalstu un latviešu kriminālromāni. ” Pašmāju oriģinālliteratūras grāmatas, kas ir nominētas un dažādu konkursu novērtētas. Pasaules intelektuālās klasikas literatūra, iedvesmas literatūra, biogrāfijas.  Arī grāmatas, kas aptver medicīnas un juridisko zinātņu jomas. Starp mums aktuālām grāmatām minēta novadnieces Vitas Bangas grāmata “Rīgas jūgendstils. Interjers”. Tiek lasītas arī grāmatas par šobrīd aktuālo Covid pandēmiju. Viena no visinteresantākajām atbildēm bija attiecināma uz Sandras Ošiņas grāmatu “Eiropas vēsture latviešu virtuvē” pie kuras bija arī komentārs, ka tā “ir ļoti laba grāmata, var lasīt kā daiļliteratūru, ja vien ir pilns vēders.”

Jautājumā Vai esat izmantojis 3td elektronisko grāmatu? Sākotnēji šķiet, ka to izmanto ļoti mazs skaits mūsu lasītāju, tomēr tā nav. No mūsu 33 respondentiem 14 cilvēki tomēr to izmanto! Atgādinām, ka pieeja 3TD grāmatām iespējama arī no Ulbrokas bibliotēkas vietnes Stopiņu novada mājaslapā https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka

Tāpat daļa no aptaujas dalībniekiem ir lietojuši bibliotēkas piedāvātās datubāzes News.lv un Letonika.lv. Atgādinām, ka bibliotēkā var skatīties arī citas bezmaksas tīmekļa vietnes – Diva.lv, Filmas.lv. Pieejamas arī Latvijas Atmiņu institūciju veidotās datubāzes - https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/datubazes

Viens no svarīgākajiem jautājumiem bija – “Kādai jābūt bibliotēkas lomai vietējas sabiedrības attīstībā?” Šajā jautājumā bija iespējams izvēlēties trīs atbildes. Noskaidrojām, ka visbūtiskākā atbilde bija pati pirmā “Bibliotēka ir vieta, kas ir atvērta un pieejama visiem” (22%). Mazāk būtisks, bet ne mazāk nozīmīgs ir fakts, ka “Bibliotēka palīdz cilvēkiem paplašināt redzesloku un labāk saprast citam citu” (18%). Un mums tuvs ir arī apgalvojums, ka “Bibliotēka uzlabo sabiedrību, veicinot mūžizglītību” (14% ).

Uz jautājumu “Kādi, Jūsuprāt, ir vissvarīgākie bibliotēkas uzdevumi sabiedrības attīstībā?"  bija iespējams izvēlēties piecas atbildes. Vissvarīgāk aptaujas dalībniekiem vēl aizvien ir tas, ka “Bibliotēka piedāvā plašu grāmatu un žurnālu klāstu” (14%), “Bibliotēka ir vieta personīgajai attīstībai un studijām” (13%), “Bibliotēka rūpējas par informācijas izplatīšanu un saglabāšanu” (13%) un arī “Bibliotēka darbojas kā kopienas centrs, kas piedāvā dažādas aktivitātes” (13%). Vēl mūsu lietotājiem patīk, ka bibliotēka māca mācīties un iegūt zināšanas, bibliotēka darbojas tā, lai lietotājiem tiktu sniegta ticama informācija un tā piedāvā jaunu pieredzi un izklaidi. 

Žēl, ka apgalvojums “Bibliotēka ir uzticams e-resursu avots” ieguvis tikai 4%, jo mēs regulāri strādājam pie tā, lai elektroniskās informācijas lietotājs aizvien iegūtu jaunus, drošus avotus. Aicinām iesūtīt Jūsu pārzinātas nozares svarīgākos, plašākos, uzticamākos e-informācijas avotus! Ņemsim vērā arī Jūsu ieteikumu veidot bibliotēku, kā vietu, kur bērniem iegūt saturīgu laika pavadīšanu ar pasākumiem bērnudārza un sākumskolas vecumiem. Šos pasākumus jau veiksmīgi vada mūsu kolēģe Daina. Nupat viņa aicināja sacerēt dzejolīšus “Garās pupas” konkursam, kas ar labiem panākumiem rezultējies priekšlasījumam Latvijas Radio 3 ēterā. Vasaras aktualitāte ir piedāvājums lasīt ''Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2020'' iekļautās grāmatas. Sīkāka informācija - https://stopini.lv/lv/jaunumi/ulbrokas-bibliotekas-aktualitates/gramatu-kolekcijas-lasisanas-veicinasanas-programma-bernu-jauniesu-vecaku-zurija-2020-4632

Ļoti svarīgi bija noskaidrot, kādas literatūras un kultūras personības Jūs vēlaties redzēt Ulbrokas bibliotēkas literāri tematiskajos vakaros.  Mūsu pārziņā ir organizēt pasākumus ar visdažādākajiem cilvēkiem. Dažkārt meklējam cilvēkus, kuros patiktu klausīties kādai noteiktai lasītāju grupai. Taču mēģinām piesaistīt tādus viesus, kas piesaistītu dažāda vecuma un interešu klausītājus. Tāpēc bija patīkami uzzināt, ka pie mums viesos Jūs vēlētos redzēt Egīlu Venteru, Karīnu Račko, Gundaru Āboliņu, Jāni Joņevu, Anneli Slišāni, Egilu Dambi, Baibu Broku, Vili Daudziņu, Daci Judinu, Inesi Zanderi, Imantu Lancmani, Noru Ikstenu, Sandru Kalnieti, Ingu Ābeli, Ilgu Reiznieci, Sandru Zeltiņu. Pat prezidentu un Dalailamu. 

Lasītājus interesētu arī citi teātru aktieri, aktuālu izdevumu autori, psihologi, žurnālisti, ceļotāji, operas mākslinieki, muzeju darbinieki un filozofi.

Ulbrokas bibliotēka jau diezgan daudz strādājusi pie novada pētniecības. Patreiz esam izpētījuši un apkopojuši avotus par LLMEZP institūta direktoru Edgaru Lāčgalvi, Latvijas Lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniskās pētniecības institūtu, vēsturiskajām viensētām Stopiņu novadā – “Akācijas”, “Brasliņas”, “Būmaņi”, Dzelzceļa tiltu pār Mazo Juglu un arvien turpinām strādāt pie dzejnieka Pētera Brūvera resursu apstrādes. Esam ieguldījuši darbu apzinot, atlasot un apstrādājot fotoattēlus virtuālajai foto kolekcijai  Zudusilatvija.lv. Ar anketēšanas palīdzību esat mūs aicinājuši uzrunāt tādas “personības, kuras atstājušas “pēdas” novada attīstībā”, minot pašvaldības vadītājus, Līgo parku, Ulbrokas muižu, Daugavas senleju Stopiņu novadā, Stopiņu ūdenskrātuves, Acones staciju, Ulbrokas Meža kapus, ierobežotos resursus – mežus, iežus, loģistiku, energoefektivitāti un pārstrādes rūpniecību.  Vairāki no respondentiem devuši plašākus ierosinājumus. Piemēram, izpētīt “Piķurgas pietekas un krastu apbūvi. Sākot no muižas līdz mūsdienām. Fiksējot 21. gs. sākuma tendences – “mazdārziņi, smalkas mājas, ģimeņu mājas”, “Laikmetu (Pirmās Latvijas Republikas laiks, Otrais pasaules karš, PSRS okupācijas laiks) radītās izmaiņas novadā. Veidot vēsturisko vietu aprakstus, ko iepazīt dabā un apmeklēt kā gājēju vai velo maršrutus.” Tiekam aicinātas turpināt Muzeju nakts tradīcijas. Bet daļa respondentu saka, ka novadpētniecības objektu izvēle atstājama pašu ziņā. No savas puses solām, ka kādreiz aizsāksim arī kādu no Jūsu ieteikto objektu izpēti.

Mēs, protams, vēlējāmies uzzināt, kādas jaunas tehnoloģijas būtu jānodrošina bibliotēkai, lai tā pilnvērtīgi varētu nodrošināt savus pakalpojumus.

Grafiskajā attēlā vizuāli apkopoti tehnoloģijas, kas ar laiku varētu tikt ieviestas un tādējādi bibliotēka varētu nodrošināt jaunus pakalpojumus.

 

Vēl bibliotēkas lietotāji ilgojas pēc “Klusas darba vietas (kabīnes) ar galdu un štepseli [kontaktu], kur ar savu datoru aiziet pastrādāt, parakstīt, pamācīties, vajadzības gadījumā no plaukta paņemot grāmatu darbam. “Šajā vīrusa [Covid-19] laikā būtu gatava piemaksāt, jo abi vecāki mājās ar bērniem - tas ir drauds psihei, makam un dvēselei.” Ir skaidri saprotama vēlme pēc elektronisko grāmatu piegādes, plašākas audiogrāmatu kolekcijas, tikšanās organizēšanu ar ievērojamiem cilvēkiem e-vidē. Izteikta doma par tehnoloģiju palīdzību mūžizglītības jomā. Šis ir veids, par kura izmantošanu domā arī paši bibliotekāri, nākotnē mēģinot organizēt apmācības sev un saviem lasītājiem. Kritiens otrā grāvī ir atbilde “Tehnoloģijām nē”. Bet pavisam tālā nākotnē ceram uz situāciju, ko aprakstījis kāds respondents: “Grāmatām jābūt ekskluzīvām, tāpat, kā teātris un opera ir attiecībā uz kino. Pārējam jābūt modernizētam. Montētas darba planšetes uz galda. Programmatūra ar apkopotu svarīgāko novada vēsturi vienviet. Tai skaitā dzimtas raksti, un industriālā novada vēsture. Aptverot vienotu enciklopēdētu informāciju. Papildus, lai ziņu plašo daudzumu padarītu aptveramāku - būtu, ja apkopotu individuālus žurnālistu darbus, kas cilvēkam liekas profesionāls un nozīmīgs, tādejādi ceļot kritisko domāšanu un samazinot emocionāli tendētu rakstu ietekmi.”

Veiksmīgas komunikācijas un procesu sadarbībai būtisks ir iestādes darba laiks. Neparasti, ka arī šobrīd esošais darba laiks daudzus apmeklētājus apmierina. Ir ieteikumi veidot konstantu darba laiku no 11.00 – 19.00 ar īsāku darba laiku sestdienā. Bet ir ierosinājums arī sestdienā, veidot nedaudz garāku darba laiku. Un, protams, nodrošināt bibliotekāriem oficiālu pārtraukumu pusdienlaikam.

Uz jautājumu “Kādus informācijas līdzekļus izmantojat, lai sekotu bibliotēkas jaunumiem?” bija iespējamas vairākas atbildes. Patīkami, ka cilvēki pieraduši mūsu jaunumus lasīt Stopiņu novada mājaslapas Ulbrokas bibliotēkas sadaļā un to izmanto 26 respondenti. Vēl viens tradicionāls informācijas izguves veids ir informatīvais izdevums “Tēvzemīte”, kuru lasa 20 no mūsu respondentiem. Vismazāk tiek izmantotas vietnes Facebook.com un Twitter.com. Taču informācijas apmaiņai aicinām izmantot ne tikai bibliotēka e-pastu biblioteka@stopini.lv un tālruni 67910503, bet arī Facebook, lai dalītos par izlasīto “Lasīšanas gardēžu” klubiņā, izteiktu emocijas, patiku un nepatiku, un ierosinājumus “Ulbrokas bibliotēkas draugu grupā”. Kā arī rakstītu mums vēstules un vēlmes attiecībā uz bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem. Daži mūsu lietotāji saka, ka visa informācija pieejama bibliotēkā, vai rakstot uz e-pastu. Acīmredzot tie ir cītīgākie lasītāji un nācēji uz pasākumiem…un atbildot uz vēl kāda anketas aizpildīto anketu – jā, informācija par jaunajām grāmatām skatāma elektroniski, kā novada mājaslapas Ulbrokas bibliotēkas sadaļā, tā Facebook “Grāmatu apskata” veidolā. Bet jebkuru, arī jauniznākušas grāmatas esamību mūsu bibliotēkā, varat meklēt arī Ulbrokas bibliotēkas elektroniskā katalogā vietnē, kas atrodama Stopiņu novada mājaslapas sākumlapā.

Aptaujas noslēgumā tika vaicātas “Jūsu vēlmes, ieteikumi, jautājums bibliotēkai?”

Atļausimies iekopēt vairākus labus vēlējumus bibliotēkai. Tie allaž mūs uzmundrina un palīdz ikdienas darbos!

 •   Augt un attīstīties, gaidu pārcelšanos uz jaunajām telpām!
 •   Turpiniet radīt bērniem prieku lasīt!
 •   Veiksmi darbā!
 •   Paldies par atsaucību, laipnību, mīlestību. Paldies par ideālajiem padomiem! Vieta, kur rast mierinājumu. Vieta, kurā dzīvo patiess smaids un interese. Vieta, kur cilvēku pazīst bez vārdiem. Paldies!
 •   Lai vienmēr tur būtu smaidīga Daiga!
 •   Pie jums ir forši!
 •   Lai veicas!
 •   Veiksmi darbos! Esam radoši, pozitīvi un smaidīgi kā līdz šim!:)
 •   Možu garu, jaunu sparu!
 •   Bibliotēkas darbs apmierina.
 •   Lai veicas darbā! Lai izdodas veidot un saglabāt plašu grāmatu un informatīvo materiālu klāstu. 
 •   Lai visiem laba veselība! Lai skaisti iekārtota jaunā bibliotēka! Lai saulaina vasara! Uz tikšanos bibliotēkā!
 •   Lai Jums veicas! Pie Jums vienmēr ir omulīgi, sirsnīgi. Jaunajās telpās noteikti būs arī jaunas idejas, plašāks lidojums.
 •   Lai nepietrūkst radošu ideju, izdodas realizēt visu iecerēto, atsaucīgus apmeklētājus!
 •   Tā turpināt! Labu veselību!
 •   Paldies! Jūs esat burvīgas! Sargājiet sevi!
 •   Paldies!
 •   Bibliotēkas darbs mani ļoti apmierina, tiek iegādātas jaunākās grāmatas, darbinieki ir zinoši un laipni.
 •   Vēlu izturību un veiksmi!

Paldies arī par ierosinājumiem! Daži no tiem minēti zemāk;

 • Varbūt 100gades skvērā var eksperimentu - kādā mūžīgi tukšajā tirgus būdā plauktu "Lasītājs lasītājam" vai skapi, ko var atvērt ar bibliotēkas kartes numuru, kā kodu.
 • Bibliotēkas jaunumu un aktivitāšu izsūtīšana uz e-pastu.
 • Varētu elektroniski pieteikties rindā uz populārāko grāmatu lasīšanu, gribētu regulāri pieejamu info par jaunākajām grāmatām.
 • Profesionāls radošs darbinieks, kas redz mazliet ātrāk un asredzīgāk kā sabiedrība kopumā un nozares darbību uztver atbildīgi un laikmetīgi.
 • Vairāk pasākumu, konkursi Stopiņu novada iedzīvotajiem, kas saistīti ar literatūru.
 • Vai informācija par jaunākajām grāmatām pieejama elektroniski? 
 • Ieteiktu vairāk par sevi stāstīt, jo uzzināju par bibliotēku tikai pēc daudziem nodzīvotiem gadiem novadā.
 • Vienkāršāku pieeju lasītājam, saglabājot arī līdzšinējo darba stilu.
 • Plašākas telpas, lai nav pārblīvēti grāmatu plaukti!
 • Saglabāt aktīvo kultūrvides apmeklējuma iespēju - teātru, ekskursiju piedāvājums.
 • Turpināt bibliotekāru tradicionālās tikšanās - talkas, profesionālā vide.

Vien atliek piebilst, ka jau cītīgi strādājam, lai nodrošinātu jūsu interesēm atbilstošu pakalpojumu. Tā, ja vēlaties, varam nosūtīt bibliotēkas jaunumus arī uz Jūsu elektronisko pastu. Rindā uz grāmatām jau iespējams pieteikties izmantojot bibliotēkas izsniegtos autorizācijas datus, kurus varat iegūt, atnākot uz bibliotēku. Informācija par jaunajām grāmatām lasāma bibliotēkas tīmekļa vietnēs lasāmajos grāmatu apskatos. Jaunajā ēkā mums ar laiku pievienosies arī jauns, profesionāls darbinieks. Un par bibliotēku regulāri stāstām presē, tiešsaistes avotos, pasākumos klātienē un neklātienē un arī saviem kaimiņiem. Aicinām to darīt arī Jūs!

Paldies par atklātību un iecietību aizpildot anketu! Tā ir absolūti anonīma un tikai pēc Jūsu sniegtajām atbildēm atpazīsiet paši sevi. Saprotamu iemeslu pēc anketas tika aizpildītas elektroniski, lai gan tika piedāvāta iespēja uzticēt domas arī drukātajā materiālā. E-vides klātesamība šobrīd gan dod, gan ņem mūsu laiku, prātu un attieksmi. Lai vai kā, esam iemācījušies uzticēties citādos apstākļos. Kā vienmēr, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka aicina draudzēties un izmantot bibliotēkas sniegtos pakalpojumus!

Visiem – brīnišķīgu vasaru!

 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas bibliogrāfe
Ieva Mūrniece