Par pabalstiem transporta izdevumiem

29/01/2018

Stopiņu novada pašvaldība, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, katru gadu izmaksā vairākus pabalstu veidus, neizvērtējot personas ienākumus.

Šobrīd aicinām vecuma pensionārus un Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšasnas dalībniekus, kuriem piešķirta 3. invaliditātes grupa, pieteikties pabalstam transporta izdevumiem, kura apmērs noteikts 60 EUR gadā. Pabalsts tiek piešķirts, ja personai nav piešķirti vai nepienākas citi pabalsti transporta izdevumu segšanai.

Lai saņemtu pabalstu, ir jāvēršas Stopiņu novada domes Sociālajā dienestā un jāuzraksta iesniegums. Pabalstam var pieteikties visa gada laikā par tekošo gadu.

Aicinām iepazīties ar saistošajiem noteikumiem “Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus” (nr. 13/13, 27.11.2013.), lai uzzinātu par pārējiem pabalstu veidiem un iedzīvotāju grupām, kuras var saņemt dažādu pašvaldības palīdzību, noteikumi pieejami elektroniski: http://stopini.lv/lv/pasvaldiba/normativie-dokumenti/saistosie-noteikumi/6 , vai uz vietas Stopiņu novada domē.

Vēl ir palikušas Ziemassvētku saldumu paciņas, kuras vecāki nav izņēmuši. Ja jūsu ģimenē ir bērni vecumā no 0-6 gadiem, un jūsu bērni nav saņēmuši pašvaldības sagādāto Ziemassvētku saldumu paciņu, aicinām vērsties Stopiņu novada domes Sociālajā dienestā. Saldumu paciņas tiek dāvinātas visiem novadā deklarētajiem bērniem – skolās, bērnudārzos; bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes, saldumu paciņas tiek dāvinātas Jaungada eglīšu pasākumos Ulbrokas kultūras namā un novada dienas centros decembra beigās.

Stopiņu novada Sociālais dienests