Latvijas Goda ģimenes apliecība - jaunas iespējas daudzbērnu ģimenēm

09/06/2014

Šīs kartes īpašniekiem turpmāk būs iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.

Kurš var saņemt karti?

Karte pienākas, ja personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un personai un tās laulātajam un minētajiem bērniem ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā. Abiem vecākiem ir tiesības saņemt šādu karti.

Kā pieteikties kartei?

Pieteikuma veidlapa būs atrodama www.godagimene.lv, sadaļā “Piesakies kartei”.

Lai daudzbērnu ģimenēm būtu iespēja saņemt Latvijas goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karti”, interneta vietnē godagimene.lv ir jāaizpilda kartes pieteikuma veidlapa, precīzi norādot lūgto informāciju par sevi un saviem bērniem, kā arī norādot pasta adresi, uz kuru karti nosūtīt. 

Ja ģimenei nav pieejas internetam, veidlapu iespējams aizpildīt pašvaldības bibliotēkās un citās vietās, izmantojot tur pieejamos bez maksas interneta pakalpojumus. 

Pieteikšanās un vairāk par "3+ Ģimenes karti" http://godagimene.lv/par-karti/