Ciemos Zvannieku mājās

31/07/2014

Kopā ar bērniem Zvannieku mājās iebrauca vairāk kā divdesmit viesu no Stopiņu novada. 

Mājas saimnieki – Juris un Sandra Cālīši mūs sagaidīja ar plašu smaidu un atvērtu sirdi. Plašajā mājas teritorijā bērni ātri atrada draugus un rotaļu biedrus, devās apskatīt visu Zvannieku dzīvnieku saimi – lamu, zilo gotiņu, kaķēnus, kas saritinājušies gulēja pie savas kaķumammas, aitas, kazas un kazlēnus, un daudzos mājputnus – vistas, tītarus, pāvus, zosis un tādus putnus, kurus redzējām pirmo reizi.

003.JPG

Zvannieku saimnieki vairākas reizes ir viesojušies Stopiņu novadā un tikušies ar mūsu audžuģimenēm un aizbildņiem, lai dalītos savā pieredzē. Šoreiz mēs devāmies atbildes vizītē un iepazinām viņu ikdienu. Zvannieku kopienai šī ir otrā mājvieta, bet bērnu skaits kopienā vidēji ir 20 bērnu. Kopienai jau ir teju divdesmit gadu pieredze audžubērnu audzināšanā un „pirmie bērni” jau ir izauguši un devušies savās dzīves gaitās, bet arvien lielie bērni brauc ciemos un grūtos brīžos nekas nav labāks par „100 gramiem mātes mīlestības”.

Viesojoties šajās mājās arī mēs sajūtam lielo, neaprakstāmo mīlestību, mieru un pozitīvismu, kas strāvo cauri Sandras un Jura katram vārdam, katrai kustībai. „Katrs bērns, mēs katrs esam unikāli šajā pasaulē, otra tāda nav”, saka Sandra. „Mūsu galvenais uzdevums ir dot šo pašapziņu, „celt” bērnu, lai viņš var dzīvot pilnvērtīgi un ieraudzīt skaisto dzīvē. Iedot bērnam instrumentus – valodas, mūziku, dejošanu, sportošanas iespējas, mākslu, virzīt uz sevis attīstību, tas ir mūsu – vecāku uzdevums. Jo mēs nezinām, kas bērnam dzīvē būs vajadzīgs, kas noderēs, arī bērns to nezina, tāpēc jādara viss, ko šajā brīdi mēs varam un nevaram izdarīt”- Sandras vārdi par ģimenes uzdevumu ir vienkārši un viedi.

Tāda arī ir kopienas ikdiena mācību gada laikā – bērni mācās skolā, piedalās dažādos pulciņos – dzied, dejo, zīmē, sporto. Mājās notiek dejas nodarbības profesionālu pedagogu vadībā, un svētdienās visi kopā dodas uz Rīgu uz Zitas Ersas baleta studiju.

007.JPG

Šajā īsajā brīdī, ko šeit pavadījām, mēs visi jutāmies gaidīti un noslēgumā baudījām pusdienas pie lielā saimes galda koku paēnā, ko arī atzīmēja novada priekšsēdētājs Jānis Pumpurs – „šodien mums bija vienreizēja iespēja izbaudīt pusdienas pie saimes galda, kā tas senāk vienmēr laukos notika. Paldies Jums par jauko uzņemšanu!”. Vēl dažas fotogrāfijas: http://www.stopini.lv/public/36490.html?t=foto

Paldies Zvannieku mājas saimei, kas mūs mīļi uzņēma! Braucot prom saņēmām uzaicinājumu, kas ir nododams visiem, kas vēlas iepazīt audžuģimenes ikdienu klātienē – 30.augustā Zvannieku mājās notiks tradicionālie „Dārza svētki”, uz kuriem gaidīts ir ikviens.

I.Skrastiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste