• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Sociālie pakalpojumi
  • /
  • Bērni no sociāli mazaizsargātām grupām var saņemt materiālo pabalstu skolas piederumu iegādei 2014./2015.mācību gadu uzsākot

Bērni no sociāli mazaizsargātām grupām var saņemt materiālo pabalstu skolas piederumu iegādei 2014./2015.mācību gadu uzsākot

18/08/2014

Vienreizējos pabalstus skolas piederumu iegādei 2014./2015. mācību gadu uzsākot, piešķirti šādām sociālajām grupām:

1) Ģimenei, kura audzina personu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam - skolnieku – 72.00 EUR katram bērnam skolniekam.

2)  Ģimenei, kura audzina bērnu, kurš slimo ar celiakiju - skolnieku – 72.00 EUR katram bērnam skolniekam.

3)  Aizbildnībā esošiem skolniekiem – 72.00 EUR katram bērnam skolniekam.

4)  Audžuģimenēs ievietotiem bērniem – 72.00 EUR katram bērnam skolniekam.

5)  Personām, bērniem pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās, kuri mācās – 72.00 EUR.

6) Trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skolniekiem – 72.00 EUR katram bērnam skolniekam.

7) Daudzbērnu ģimeņu skolniekiem - 72.00 EUR katram bērnam skolniekam.

Gadījuma, ja bērns, persona vai ģimene pieder pie vairākām sociālajām grupām, pabalsts tiek izmaksāts par vienu sociālās grupas kategoriju. Šādā gadījumā persona var izvēlēties, kāda veida sociālās grupas pabalstu vēlas saņemt.

Personām, kas vēlas saņemt pabalstu, Stopiņu novada domes Sociālajā dienestā jāiesniedz skolas izdota izziņa, par to, ka bērns mācās. Pabalsts izmaksājams par bērnu skolnieku (atbilstoši noteiktajai sociālajai grupai), kura dzīvesvieta deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.

Sākot ar 18.augustu pabalstu ir iespējams saņemt Stopiņu novada domes kasē vai ar pārskaitījumu personas norādītajā bankas kontā.

Pamatojums: Stopiņu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus” (Nr.13/13, 27.11.2013.) 19.2.,19.3.p.