6.jūnijā Stopiņu novada bāriņtiesa aicina uz tikšanos audžuģimenes, aizbildņus, aizgādņus un visus citus interesentus

05/06/2014

Stopiņu novada bāriņtiesa aicina audžuģimenes, aizbildņus, aizgādņus un visus citus interesentus uz tikšanos 2014.gada 6.jūnijā  plkst.12:00 PII "Pienenīte" telpās.

Būsim kopā ar aizbildni un operdziedātāju Evitu Zālīti un dziesmām ģitāras skaņās.