No 15. – 30.septembrim grāmatu izstāde ''Andrejam Pumpuram – 180!''

07/09/2021

Andrejs Pumpurs dzimis 1841. gada 22. septembrī, viens no ievērojamākajiem latviešu dzejniekiem un spilgtākajiem tautiskā romantisma pārstāvjiem.

Pirmie A. Pumpura literārie darbi bija dzejoļi, kurus viņam patika lasīt draugu un paziņu lokā, kā arī publiskos pasākumos, popularitāti ieguva dzejolis “Stāsti manim, Daugaviņa”.

Bet nozīmīgākais dzejnieka literārais sacerējums, ir eposs “Lāčplēsis”, kur izmantoti folkloras motīvi. Andrejs Pumpurs eposu sarakstījis 19. gs. otrajā pusē, tas publicēts 1888. gadā saistībā ar Trešo Vispārējo latviešu dziesmu svētku norisēm. Darbs guvis plašu ievērību un, lai gan ir individuāla autora radīts teksts, latviešu kultūrā tiek uzskatīts par tautas eposa ekvivalentu. Eposs tulkots angļu, čehu, dāņu, igauņu, krievu, lietuviešu, spāņu, vācu valodā.

A. Pumpurs pievērsās arī prozai - “No Daugavas līdz Donavai”, “Tēvijā”  un c.t. 

Senajā Lielvārdes muižas klētī Daugavas krastā 1970. gadā tika iekārtots Andreja Pumpura muzejs.

Nāc Sauriešu bibliotēkā un pārlasi A. Pumpura eposs “Lāčplēsis”!