• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Sabiedrība
  • /
  • Apstiprināti SIA ''Getliņi EKO'' sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi un piemērošanas kārtība

Apstiprināti SIA ''Getliņi EKO'' sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi un piemērošanas kārtība

21/12/2020

Pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 1.pantu, 5.pantu, 6.panta otro daļu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.panta pirmo un otro daļu, Dabas resursu nodokļa likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu un 3.pielikumu (redakcijā, kas stājas spēkā  2021.gada 1.janvārī), Administratīvā procesa likuma 8.pantu, 13.pantu, 56.panta pirmo daļu, 65.panta ceturto daļu un 66.pantu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome nolēma apstiprināt SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu (ar dabas resursu nodokli; bez pievienotās vērtības nodokļa) (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 28.novembra lēmums Nr.131 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem”; Latvijas Vēstnesis, 2018, 236.nr.) šādu piemērošanas kārtību:

 

DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, EUR/t

1.1.

65,00

66,55

1.2.

80,00

72,29

1.3.

95,00

78,04

 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu (ar dabas resursu nodokli; bez pievienotās vērtības nodokļa) piemērošanas kārtība ir spēkā šādos laikposmos:

2.1. tarifs 66,55 EUR/t – no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim;

2.2. tarifs 72,29 EUR/t – no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim;

2.3. tarifs 78,04 EUR/t – no 2023.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai;

Ja mainās tarifu piemērošanu ietekmējošie faktori, Regulators var noteikt tarifu piemērošanai citu kārtību un atcelt šo lēmumu.

 

Informācija sagatavota saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija lēmumu.