Stopiņu novada ģimeņu ārstu praksēs uzlabos infrastruktūru

24/04/2020

Vairākās Stopiņu novada ģimenes ārstu praksēs jau sākušies uzlabojumi, ko paredz  2019.gada oktobrī noslēgtais līgums starp Stopiņu novada pašvaldību un Centrālo finanšu līguma aģentūru. Četrās ģimenes ārstu praksēs tiks īstenots ES fonda projekts Nr.9.3.2.0/19/A/118 “Ģimeņu ārstu prakšu uzlabošana Stopiņu novadā”.

Projekta galvenais mērķis ir sekmēt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Piesaistītie ES projekta līdzekļi ļaus veikt konkrētu iekārtu, mēbeļu, datortehnikas iegādi, kā arī būvniecības darbus, lai pilnveidotu veselības aprūpes infrastruktūru un padarīt vēl kvalitatīvākus aprūpes pakalpojumus.

Lai nodrošinātu ilgtspējību, projekta ietvaros tiks veikta infrastruktūras sakārtošana -  paredzēts līdzfinansēt Ulbrokas Ambulances ēkas piebūves darbus, veikt Sauriešu ģimenes ārsta prakses telpu remontdarbus, kā arī apgādāt Upesleju doktorātu ar jaunām medicīnas ierīcēm, mēbelēm un datortehniku.  

Šī projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 32 000,00 eiro, tajā skaitā projekta finansiālo kapacitāti nodrošina projekta iesniedzējs –pašvaldība un sadarbības partneri -SIA Ivetas Vīksnes ģimenes ārsta prakse, aģentūra Stopiņu Ulbrokas Ambulance. Plānots, ka projektā paredzētie darbi tiks pabeigti līdz 2020.gada beigām.

Ilze Kļaviņa
Projektu vadītāja