Programma ''PROTI UN DARI'' paplašinās

14/09/2020

Līdz 2020.gada jūnijam Stopiņu pašvaldības Jauniešu garantijas programma un projekts “PROTI UN DARI” ir iesaistījis kopumā 36 jauniešus. Programmas laiks ir individuāls, no 1- 9 mēnešiem. Vidējais iesaistes ilgums programmā ir 4 mēneši. 

Atkal aicinām jauniešus vecumā no 15 – 29 gadiem iesaistīties projekta aktivitātēs. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar pašvaldībām Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

Jauniešiem, kuri nestrādā un nemācās, tiek piedāvāti profesionālas ievirzes kursi, karjeras konsultācijas, valodu apguve un cita veida zināšanas. Ko jaunietis iegūst projektā? 

  • Individuāli sastādītu plānu;
  • Mentora atbalstu;
  • Bezmaksas kursus, konsultācijas;
  • Jaunas prasmes un zināšanas;

Ikvienu jaunieti var interesēt apgūt dažādas dzīves lietišķās prasmes, darba interviju treniņus, mājsaimniecības budžeta sastādīšanu un tamlīdzīgas ikdienā noderīgas zināšanas. 

Aicinām pieteikties jauniešus, kuri nestrādā un nemācās, un kuriem nepieciešamas papildus prasmes un zināšanas karjeras veidošanā. 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Kļaviņa
Stopiņu novada projektu vadītāja