Brīvprātīgie jaunieši Sauriešos

01/07/2019

Jūnijā Stopiņu novadā strādājošie EBD veicēji visi ieradās dienas centrā Saurieši un biedrības Nākotnes Tilts pārstāvji mācīja T- kreklu apgleznošanu dažādās tehnikās. Jaunieši bija sajūsmā par jauniegūtajām prasmēm un iemaņām. Tāpēc 11. jūnijā jaunieši no Ukrainas un Francijas izlēma, ka arī centru apmeklētājiem novadīs radošās darbnīcas Upesleju dienas centrā. Atsaucība bija ļoti liela, tika apgleznoti vairāk par 30 T- krekliem  ar latvju simboliem, dabas elementiem un pašu zīmējumiem. Papildus jaunieši pastāstīja par Ukrainas vēsturi, interesantiem faktiem, arī jaunietis no Francijas pastāstīja var savu valsti un tradīcijām. Diena bija aktīva visiem gan brīvprātīgajiem jauniešiem, gan dienas centra apmeklētājiem.

14. jūnijā Sauriešu dienas centrā ieradās Eiropas brīvprātīgā darba veicēji, lai noorganizētu centra apmeklētājiem pasākumus un brīvprātīgā jauniete Nigar no Azerbaidžānas novadīja prezentāciju par savu valsti, kultūru un tradīcijām, pastāstīja par Kaspijas jūru un azerbaidžāņu ēdieniem Visi kopīgi nodegustēja jauniešu sagatavotos ēdienus, riekstus, granātu sulu u.c. 

28. jūnijā dienas centrā Saurieši bērni ar nepacietību gaidīja brīvprātīgo jauniešu ierašanos. Serhad  prezentēja Turciju. Pastāstīja par savu valsti, tradicionālajiem ēdieniem, kurus visi kopīgi degustēja. Pēc tam notika jauniešu vakars, kur visi varēja tuvāk iepazīties viens ar otru, gan  Eiropas brīvprātīgie- no Ukrainas, Azrebaidžānas, Turcijas un Tunisijas, gan mūsu novada jaunieši kopīgi darbojoties attīstīja komunikācijas, sadarbības prasmes un paplašināja redzesloku. Tādi tikšanās vakari iedrošina jauniešus doties apceļot citas valstis, realizēt savas idejas, piedalīties dažādos projektos un interesanti pavadīt brīvo laiku.

Aija Šibajeva
Dienas centra "Saurieši" vadītāja

Projekts “Vienots atbalstam” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācijas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbilstību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.