Apstiprināts projekts kapsētas informācijas digitalizēšanai

29/06/2020

Lauku atbalsta dienests 2020.gada jūnijā pieņēma Lēmumu par Stopiņu novada projekta 2020/AL25/6/A019.22.01/2 “Ulbrokas Meža kapu digitalizēšana” apstiprināšanu.

Projekta aktivitāšu ietvaros tiks izveidots jauns publiski pieejams pakalpojums, t.i. Ulbrokas Meža kapsētas datu digitalizācija, kas ievērojami atvieglos apbedījumu uzskaiti un sekmēs kapu uzskaites sistēmas sakārtošanu. Stopiņu novadā šāda veida datu bāze ir pirmā. Projekta īstenošanas rezultātā būs vienkopus pieejama plaša, ērta un publiska datubāze, kas ļaus iedzīvotājiem no jebkuras vietas pasaulē interneta vidē uzzināt par savu piederīgo atdusas vietām, par brīvo apbedījuma vietu esamību, arī par kapsētu plānojumu, pakalpojumu pieejamību, kā arī meklēt savu dzimtas ciltskoku vai apzināt vēsturiski nozīmīgas personības.

Projektam ir ilgtspējības nozīme, ļaujot turpmāk uzturēt, papildināt un savienot datus ar citās pašvaldībās pieejamo kapsētu datu bāzēm.

Datu digitālā forma atvieglos informācijas pieejamības jautājumu bez lieliem finanšu resursu ieguldījumiem. Projekta finansējums 5832,00 EUR   ko līdzfinansē ELFLA ar 4820,00 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums sastāda 1012 EUR. Projekta īstenošana notiks gada laikā.

Stopiņu novada domes projektu vadītāja Ilze Kļaviņa