Upesleju ciemā piešķirti jauni ielu nosaukumi

30/07/2020

2020.gada 22.jūlija domes sēdē Stopiņu novada domes deputāti pieņēma lēmum piešķirt jaunus ielu nosaukumus Upesleju ciemā – Skolas iela un Zahārija Stopija iela.

Līdz ar adreses piešķiršanu Skolas iela, ir pieņemts lēmums mainīt adreses sekojošās zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Zemes vienības kadastra apzīmējums, būves kadastra apzīmējums.

Adresācijas objekta kods

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

80960050533, 80960050533001

105019830

"Upeslejas 12", Upeslejas, Stopiņu nov.

Skolas iela 2, Upeslejas, Stopiņu nov.

80960050454, 80960050454001

102796717

"Upeslejas 6", Upeslejas, Stopiņu nov.

Skolas iela 4, Upeslejas, Stopiņu nov.

 

Funkcionāli saistītās būves kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta kods

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

80960050096005

102784060

"Internātpamatskola", Upeslejas, Stopiņu nov.

Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu nov.

Līdz ar adreses piešķiršanu Skolas iela anulēt (dzēst) nosaukumus nekustamajiem īpašumiem:

Nekustamā īpašuma kadastra nr.

Nekustamā īpašuma anulējamais nosaukums

80960050454

Upeslejas 6

Stopiņu novada domē tika pieņemts lēmums par ielas nosaukuma “Zahārija Stopija iela” piešķiršanu pašvaldības ceļam ar nosaukumu “Ceļš Upesleju ciematā”.

Līdz ar adreses piešķiršanu Zahārija Stopija iela, ir pieņemts lēmums mainīt adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.p.k.

Zemes vienības kadastra apzīmējums, funkcionāli saistītas būves kadastra apzīmējums.

Adresācijas objekta kods

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1

80960050089

80960050089001

106161752

"Katlu māja", Upeslejas, Stopiņu nov.

Zahārija Stopija iela 1, Upeslejas, Stopiņu nov.

2

80960050006

80960050006006

106256870

"Transformatoru apakšstacija TP-4808", Upeslejas, Stopiņu nov.

Zahārija Stopija iela 3, Upeslejas, Stopiņu nov.

3

80960050511

106426395

"Sūkņu stacija", Upeslejas, Stopiņu nov.

Zahārija Stopija iela 2, Upeslejas, Stopiņu nov.

4

80960050516

80960050516001

105977810

"Gāzes regulēšanas punkts Nr. 82", Upeslejas, Stopiņu nov.

Zahārija Stopija iela 6, Upeslejas, Stopiņu nov.

5

80960050452

80960050452001

102796694

"Upeslejas 4", Upeslejas, Stopiņu nov., LV-2118

Zahārija Stopija iela 5, Upeslejas, Stopiņu nov.

6

80960050093

80960050093007

106205500

"Upeslejas 10A", Upeslejas, Stopiņu nov.

Zahārija Stopija iela 8, Upeslejas, Stopiņu nov.

7

80960050457

80960050457001

80960050457002

102796741

"Upeslejas 9", Upeslejas, Stopiņu nov., LV-2118

Zahārija Stopija iela 10, Upeslejas, Stopiņu nov.

8

80960050455

80960050455001

102796725

"Upeslejas 7", Upeslejas, Stopiņu nov., LV-2118

Zahārija Stopija iela 7, Upeslejas, Stopiņu nov.

9

80960050453

80960050453001

102796700

"Upeslejas 5", Upeslejas, Stopiņu nov., LV-2118

Zahārija Stopija iela 9, Upeslejas, Stopiņu nov.

10

80960050450

80960050450001

102796678

"Upeslejas 2", Upeslejas, Stopiņu nov., LV-2118

Zahārija Stopija iela 11, Upeslejas, Stopiņu nov.

11

80960050515

80960050515001

105565037

"Upeslejas 11", Upeslejas, Stopiņu nov., LV-2118

Zahārija Stopija iela 14, Upeslejas, Stopiņu nov.

12

80960050451

80960050451001

102796686

"Upeslejas 3", Upeslejas, Stopiņu nov., LV-2118

Zahārija Stopija iela 13, Upeslejas, Stopiņu nov.

13

80960050456

80960050456001

102796733

"Upeslejas 8", Upeslejas, Stopiņu nov., LV-2118

Zahārija Stopija iela 15, Upeslejas, Stopiņu nov.

14

80960050449, 80960050449001

102796661

"Upeslejas 1", Upeslejas, Stopiņu nov., LV-2118

Zahārija Stopija iela 17, Upeslejas, Stopiņu nov.

15

80960050061

80960050061001

106180194

"Transformatoru apakšstacija T-4806", Upeslejas, Stopiņu nov.

Zahārija Stopija iela 19, Upeslejas, Stopiņu nov.

Līdz ar adreses piešķiršanu Zahārija Stopija iela, ir pieņemts lēmums anulēt (dzēst) nosaukumus nekustamajiem īpašumiem:

Nekustamā īpašuma kadastra nr.

Nekustamā īpašuma anulējamais nosaukums

80960050006

Transformators T-4808

80960050516

Gāzes regulēšanas punkts Nr.82

80960050452

Upeslejas Nr.4

80960050457

Upeslejas 9

80960050455

Upeslejas 7

80960050450

Upeslejas - 2

80960050451

Upeslejas 3

80960050456

Upeslejas 8

Adreses tika piešķirtas atbilstoši 08.12.2015 Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”.

Informāciju sagatavoja:
Stopiņu novada dome