Sveicam Zinību dienā!

01/09/2020

Stopiņu novada skolēni, pedagogi, vecāki, izglītības iestāžu darbinieki!

Sveicu Zinību dienā mūsu novada izglītības iestādes, kuras no 1.septembra apmeklēs vairāk kā 2170 izglītojamie – gan pirmsskolas, gan sākumskolas un pamatskolas, gan vidusskolas un profesionālās ievirzes izglītības programmu kvalitatīvai apguvei. Sveicu Jūs un novēlu patiesu atkal redzēšanās un satikšanās prieku, pirmklasniekiem – drošības, atbalsta un  mājīguma sajūtu ikvienā mācību dienā. Zinību dienā sveicu arī visus novada bērnus un jauniešus, kuri uzsāks jauno mācību gadu citās izvēlētajās izglītības iestādēs Latvijā un ārzemēs. Lai 1.septembris ir jauns atspēriena punkts zināšanām un jauniem atklājumiem, sasniegumiem un prasmei pamatot savas izvēles, atbildībai un sadarbībai, jaunu uzstādīto mērķu sasniegšanai.

Ikvienam pedagogam novēlu pārliecību par sevi, par saviem skolēniem un kolēģiem ikdienas mācību procesā. Lai vienmēr ir laba sadarbība ar bērniem un vecākiem, ar kolēģiem un Jūsu jomas profesionāļiem, lai ikdiena ir vērsta uz izaugsmi un jauniem profesionāliem sasniegumiem!

Vecākiem novēlu vienmēr būt atbalstošiem – gan bērna sasniegumos, gan neveiksmes mirkļos, atrast īstos uzslavas vai atbalsta vārdus, būt atvērtiem sadarbībai un radošām idejām.

Profesionāli sadarbojoties un papildinot citam citu, mēs sasniegsim mūsu katra augstākos iespējamos nospraustos mērķus, veidosim konkurētspējīgu, gudru un atbildīgu sabiedrību mūsu novada un valsts ilgtspējīgai nākotnei! 

Šogad ir īpašs lūgums būt atbildīgiem vienam par otru, sekot līdzi savam veselības stāvoklim, būt atbildīgiem pēc ārzemju braucieniem, nepakļaut riskam sevi un apkārtējos. Ievērosim visus noteiktos norādījumus un būsim saprotoši un iecietīgi!

Lai visiem laba veselība, lai veiksmīgs, aizrautīgs un jaunu izaicinājumu piepildīts Jaunais mācību gads!

Vita Paulāne
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja