• Sākums
 • /
 • JAUNUMI
 • /
 • Pašvaldība
 • /
 • Stopiņu novada pašvaldība atgādina, ka privātpersonas var nodot pašvaldībai ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes

Stopiņu novada pašvaldība atgādina, ka privātpersonas var nodot pašvaldībai ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes

23/09/2020

Stopiņu novada dome 2016.gada 28.septembra domes sēdē pieņēma lēmumu (prot.nr.83), kas nosaka kādā veidā pašvaldība organizē ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes atsavināšanu vai pieņemšanu dāvinājumā. Zemes atsavināšanas procesu var veikt pēc Stopiņu novada domes iniciatīvas vai pamatojoties uz personas iesniegumu.

Ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes pašvaldībai var nodot arī privātpersonas, iesniedzot domē iesniegumu. Zemes atsavināšnas lietderību izvērtē komisija pamatojoties uz šādiem apsvērumiem: 

 • īpašums tuvākajā laikā varētu būt nepieciešams kāda projekta īstenošanai; 
 • zemesgabals ir vienīgais privātīpašums konkrēta ceļa ietvaros, t.i. pārējā zeme zem ceļa pieder pašvaldībai; 
 • pieteikumu ir iesnieguši vairāki zemes īpašnieki ar mērķi sakārtot īpašuma tiesības kādas noteiktas teritorijas ietvaros (ceļš, iela, kvartāls u.tml.).

Pēc vairāku ceļa īpašnieku iesnieguma saņemšanas, ir jābūt vairākiem priekšnoteikumiem, lai pašvaldība veiktu atsavināšanu:

 • zemes vienība ceļa uzturēšanai nodalīta atsevišķā īpašumā un reģistrēta zemesgrāmatā;
 • ceļš (inženierbūve) reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
 • ceļš ir izbūvēts vismaz ar mīksto segumu;
 • ja uz zemes vienības esošais ceļš ir nodots ekspluatācijā – ceļš reģistrēts zemesgrāmatā;
 • ja uz zemes vienības esošais ceļš nav nodots ekspluatācijā - ir iesniegts sertificēta speciālista atzinums par būvi un ceļa uzmērījums.

 

Pēc lietderības apsvērumu izvērtēšanas Komisija sagatavo priekšlikumu jautājuma izskatīšanai Stopiņu novada domē un organizē zemes vienību atsavināšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Zemes īpašnieki var iesniegt iesniegumu pašvaldībā par ceļa un ceļa uzturēšanai nepieciešamās zemes pieņemšanu dāvinājumā, kuru arī izvērtē Komisija, noskaidrojot attiecīgā īpašuma atsavināšanas lietderību un pieņem dāvinājumā ceļus un zemi zem ceļiem ar nosacījumu, ja uz zemes vienības esošais ceļš ir nodots ekspluatācijā – ceļš reģistrēts zemesgrāmatā. Pēc lietderības apsvērumu izvērtēšanas Komisija sagatavo priekšlikumu jautājuma izskatīšanai Stopiņu novada domē.