Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē

24/11/2020

Stopiņu novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu īpašuma Dambja iela 3, Līčos, Stopiņu novadā,  kas sastāv no  viena zemesgabala, 1,5 ha platībā ar kadastra numuru 8096 001 0348. Elektroniskās izsoles sākumcenu 108000.00 EUR, solis 500,00 EUR. Nodrošinājums 10800.00 EUR

Izsoles sākums – 28.12.2020., izsoles noslēgums – 17.01.2021. plkst.13.00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi.

Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

IZSOLES NOTEIKUMI

VĒRTĒJUMS

LĪGUMA PROJEKTS