Paziņojumi par elektroniskajām izsolēm pašvaldības nekustamajiem īpašumiem

26/08/2020

IZSOĻU SĀKUMS 2020.GADA 31.08.2020.:

1. Stopiņu novada pašvaldība, elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Granīta ielā 13D, Rumbulā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 007 0091, platība 2,42 ha.

Izsoles sākums – 31.08.2020., izsoles noslēgums – 30.09.2020. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena EUR 67200.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 6720.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 20.09.2020. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa:  līdz 30.10.2020. atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908.

Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

 

2. Stopiņu novada pašvaldība, elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Granīta ielā 13E, Rumbulā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 007 0242, platība 1,96 ha

Izsoles sākums – 31.08.2020., izsoles noslēgums – 30.09.2020. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena EUR 61500.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 6150.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 20.09.2020. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa:  līdz 30.10.2020. atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908.

Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

 

3. Stopiņu novada pašvaldība, elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības Parka ielā 30, Ulbrokā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 003 1148, platība 0,3474.

Izsoles sākums – 31.08.2020., izsoles noslēgums – 30.09.2020. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena EUR 50000.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 5000.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 20.09.2020. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa:  līdz 30.10.2020. atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908.

Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.