Iznācis ''TĒVZEMĪTE'' augusta numurs

06/08/2019

Šajā numurā lasiet par paveiktajiem darbiem, aktualizētām novadu reformā, jaunākajiem pieņemtajiem lēmumiem un saistošajiem noteikumiem.

Atskatāmies arī uz notikumiem sportā, kultūrā un projektu aktivitātēm.

Elektroniski "Tēvzemīte" lasāma šeit: https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/novada-informativais-izdevums-tevzemite