• Sākums
 • /
 • JAUNUMI
 • /
 • Pašvaldība
 • /
 • Atgādinām, ka mājokļiem, kuros nav deklarēti iedzīvotāji, tiek piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme

Atgādinām, ka mājokļiem, kuros nav deklarēti iedzīvotāji, tiek piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme

16/11/2020

Atgādinām, ka Stopiņu novadā no 2020. gada 1.janvāra ir spēkā grozījumi Stopiņu novada domes saistošajos noteikumos Nr.10/16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Stopiņu novadā” (NĪN), kas paredz paaugstinātu likmi par tiem mājokļiem, kuros nav deklarēti iedzīvotāji taksācijas gada 1.janvārī.

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem arī nākamajā 2021.gadā NĪN likmi attiecīgi 0,2, 0,4 vai 0,6 procentu apmērā piemēros tikai tiem objektiem, kuros taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00  dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai (papildus deklarētā adrese netiek ņemta vērā),  savukārt NĪN likmi 1,5 procentu apmērā no kadastrālās vērtības paredzēts noteikt tiem mājokļiem – dzīvokļiem un privātmājām, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, bet kuros dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona. 

Paaugstināto nodokļa likmi nepiemēros:

 • ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums iestājas taksācijas gada laikā (objekts iegūts īpašumā izsoles rezultātā, privatizēts vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, noslēgts īres līgums, beigušās tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma, reģistrēts jauns objekts);
 • dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 40 m2;
 • ja taksācijas gada laikā tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins par objektiem, kuriem mainīts lietošanas veids vai izbeigta saimnieciskā darbība;
 • objektiem, kuri Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) klasificēti kā jaunbūve, vai nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz Stopiņu novada pašvaldības Būvvalde izsniegto izziņu par objekta atzīšanu par jaunbūvi.
 • ja objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris laika periodā no iepriekšējā taksācijas gada 1.novembra un ir bijis vienīgā dzīvesvietu deklarējusī persona šajā objektā.

Aicinām izmantot iespēju taupīt laiku un naudu, deklarējot savu dzīvesvietu elektroniski portālā www.latvija.lv. Savukārt, izmantojot pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas”, var noskaidrot, kurš ir deklarēts jūsu īpašumā.

 

Informāciju sagatavoja:
Rolands Linejs
Nekustamā īpašuma nodokļa administrators
Stopiņu novada dome