Aicinām pieteikt vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu kandidātus

19/10/2020

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulces 2020.gada 15.oktobra lēmumiem, jaunizveidojamā Ropažu novada apvienojamās pašvaldības (Garkalnes pagasts, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasts, Vangažu pilsēta) aicina pieteikt jaunizveidojamā Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu kandidātus 2021.gada pašvaldību vēlēšanu sagatavošanai un organizēšanai, un izsludina pieteikšanos uz:
► vienu jaunizveidojamā Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietu,
► sešām jaunizveidojamā Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu vietām,

no kuriem 2 (divi) tiek ievēlēti no Stopiņu novada pašvaldības, 2 (divi) no Garkalnes novada pašvaldības, 2 (divi) no Ropažu novada pašvaldības un 1 (viens) no Inčukalna novada pašvaldības.

Pieteikumi jāiesniedz no 2020.gada 19. oktobra līdz 2020.gada 8. novembrim (ieskaitot) klātienē Stopiņu novada pašvaldības administrācijā Institūtā ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, pirmdienās no 9:15 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 13.45) vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv (ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz elektroniskā dokumenta juridisko spēku). Iesniegumu adresāts Stopiņu novada dome.

Pieteikumos jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus jaunizveidojamā Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram no apvienojamo pašvaldību (Stopiņu novada pašvaldība, Garkalnes novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība un Inčukalna novada pašvaldība) domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem. Pieteikto kandidātu skaits no viena pieteicēja nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu (viens priekšsēdētājs, seši locekļi).

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai loceklis nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas norādēm jaunizveidojamā Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijā drīkst pieteikt par kandidātiem esošo pašvaldību (Stopiņu novada pašvaldība, Garkalnes novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība un Inčukalna novada pašvaldība) vēlēšanu komisiju locekļus.

Pieteikumu veidlapa lejuplādei Word formātā pieejama ŠEIT.

Pieteikumu veidlapa lejuplādei PDF formātā pieejama ŠEIT.