Sēru vēsts. Mūžībā aizgājis ilggadējs skolotājs Paulis Gilis

17/09/2018

14. septembris atnesis sēru vēsti –  aizsaulē 94 gadu vecumā devies ilggadējs skolotājs, 19. divīzijas leģionārs, sportists, tētis, vectētiņš un vecvectētiņš Paulis Gilis.

Atvadas 19. septembrī plkst. 12.00 Piņķu Sv. Jāņa ev.lut. baznīcā.

Izvadīšanu vadīs mācītājs Ilmārs Rubenis.

Zemes klēpī P.Gili guldīs plkst. 15.00 Ulbrokas Meža kapos.

Sērojošie tuvinieki    
“Tagad, kad Paulim Gilim atvērušies mūžības vārti, varam lūgties, lai viņa garās dzīves mācības un piemēru krājums nes augļus virs zemes”

In memoriam

Paulis Gilis pagājušā gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados strādājis Stopiņu pamatskolā par bioloģijas, ķīmijas un dziedāšanas skolotāju, vadījis mācību izmēģinājumu lauciņu un pamatskolas kori. Nodibinoties apvienotajam kolhozam “Saurieši”, Paulis Gilis nodibināja jaukto kori “Saurieši”, ar kuru piedalījās dziesmu karos, Rīgas rajona dziesmu svētkos, dziesmu svētkos Ogrē un 1968. gadā Latvijas Dziesmu svētkos. Skolotājs Paulis Gilis ir bijis aktīvs un enerģisks kultūras pasākumu organizators, darbam piegājis ar lielu mīlestību un atbildību (informācija no grāmatas "Mēs stāstām par Stopiņu novadu", Zvaigznīte, B., Rīga, Pētergailis, 2005).

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Stopiņu novada dome